Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karl-Heinz Cegla Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune Fritidsbebyggelse – utviklingstrekk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karl-Heinz Cegla Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune Fritidsbebyggelse – utviklingstrekk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karl-Heinz Cegla Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune Fritidsbebyggelse – utviklingstrekk

2 Antall fritidsbygninger per kvadratkilometer i 2012 0,77

3 Antall fritidsbygninger per kvadratkilometer i 2012 2012 Antall fritidsbygninger per km² Snåsa0,16 Namsskogan0,2 Grong0,29 Røyrvik0,3 Høylandet0,32 Lierne0,37 Fosnes0,39 Overhalla0,4 Namdalseid0,49 Leka0,56 Nærøy0,63 Verdal0,92 Meråker0,98 Flatanger1,15 Stjørdal1,19 Steinkjer1,22 Namsos1,24 Vikna1,27 Verran1,28 Leksvik1,83 Inderøy (f.o.m. 2012)1,89 Levanger3,44 Frosta6,82

4 «Hyttekulturen» endrer seg Tradisjonelle motiver: • Ro • Nøkternhet • Naturopplevelse • Stedstilknytning • Matauk Kilde: NINA oppdragsmelding 709 – Hyttebygging i Norge

5 «Hyttekulturen» endrer seg Tradisjonelle motiver supplert med nye motiver som: • Aktivitet • Nærhet til reiselivsanlegg • Sosial tetthet • Avslapping med høy standard • Allsidig bruk (jobb, fritid) • Hytte som investeringsobjekt Kilde: NINA oppdragsmelding 709 – Hyttebygging i Norge

6

7 Datakilde: SSB

8 Nesten halvparten av alle fritidsbygninger er lokalisert i sørdelen av vårt fylke

9 Datakilde: SSB Gjn.snitt 225 årlig

10 Datakilde: SSB

11

12

13 Reindrift og arealforvaltning Viktige områder for reindriften (minimumsbeiter og særverdiområder). Fokus: Synliggjøring av langsiktig arealbruk i kommunale planprosesser helst i samarbeid mellom nabokommuner – tidlig involvering av reindrifta Arbeid med en verdiklassifisering av reinbeiteområdene bør prioriteres Intensivere arbeidet med en helhetlig kontrollregistrering og kvalitetssikring av samiske kulturminner Samarbeid om et felles kunnskapsgrunnlag som viser omfang og virkning av ulike inngrep, endret beitebruk og ferdsel over tid

14 Har utbyggingsmønsteret endret seg?

15 Fritidsboliger - beliggenhet i forhold til høydelag

16 Bygging av fritidsboliger etter 2000 i forhold til høydelag

17 Prosentvis fordeling av total hyttebygging etter 2000 i enkelte reinbeitedistrikt

18 Hvor er de største hyttekonsentrasjonene?

19 Bygging etter 1994

20 Etablerte «hytteflater» før 1994 Lokalisering av nye «hytteflater» etter 1994 Hvordan har hyttebyggingen etter 1994 utviklet seg i forhold til eksisterende hyttefelt?

21 Etablerte «hytteflater» før 1994 Lokalisering av nye «hytteflater» etter 1994

22 Etablerte «hytteflater» før 1994 Lokalisering av nye «hytteflater» etter 1994

23 Etablerte «hytteflater» før 1994 Lokalisering av nye «hytteflater» etter 1994

24 Er det mange som har hytte sin i egen kommune?

25

26 Hvor bygger folk fra Trondheim hytter i Nord- Trøndelag?

27 En avsluttende betraktning – når flater veksten ut


Laste ned ppt "Karl-Heinz Cegla Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune Fritidsbebyggelse – utviklingstrekk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google