Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sverre K. Steinsvåg, MD, PhD, Professor Departments of Otolaryngology, Head and Neck Surgery Haukeland University Hospital, Bergen and Sørlandet Sykehus,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sverre K. Steinsvåg, MD, PhD, Professor Departments of Otolaryngology, Head and Neck Surgery Haukeland University Hospital, Bergen and Sørlandet Sykehus,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sverre K. Steinsvåg, MD, PhD, Professor Departments of Otolaryngology, Head and Neck Surgery Haukeland University Hospital, Bergen and Sørlandet Sykehus, Kristiandsand Norway Allergivaksinasjon / immunterapi hyposensibilisering! 1

2 2 Allergisk rhinitt er den vanligste kroniske sykdommen hos barn Jáuregui I. et al. J. Investig. Allergol. Clin. Immunol. 2009; Suppl 1: 32-9. 2

3 3 Ca 50% av barn har en eller annen form for allergi. 30% av totalpopulasjonen i den vestlige verden har en eller annen form for allergi. Scadding G. Curr Med Res Opin. 2009; Jul 6th.. 3

4 4 Allergisk rhinitt er blant de 10 vanligste årsakene til å oppsøke allmennlege. Scadding G. Curr Med Res Opin. 2009; Jul 6th.. 4

5 5 Direkte konsekvenser av høysnue: 5

6 6 Indirekte konsekvenser av høysnue: 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10

11 11

12 12

13 13 • 10 millioner tapte skoledager. • 73 millioner arbeidsdager. • 50% av dem med pollenallergi mener at deres arbeidsevne i pollensesongen er deres arbeidsevne i pollensesongen er redusert med minst 25% redusert med minst 25% • 6 milliarder tapte dollar. Indirekte konsekvenser av høysnue: 13

14 14 Intermittent symptoms • < 4 days per week • or < 4 weeks per year year Persistent symptoms • > 4 days per week • and > 4 weeks per year year Mild • normal sleep • normal daily activities activities • sports, leisure • normal work and school. school. • no troublesome symptoms. symptoms. Moderate - severe • abnormal sleep • impaired daily activities activities • sports, leisure • problems at work and school. and school. • troublesome symptoms. symptoms. Persistent symptoms • > 4 days per week • and > 4 weeks per year year Treatment of allergic rhinitis according to the ARIA guidelines. 14

15 15 Unngå kontakt med allergen Reseptfrie nesedråper Antihistaminer, som nesespray eller tabletter Kortisonholdig nesespray Lomudal Alvorlige,forbigående Alvorlige,langvarige Milde langvarige ARIA-guidelines 15

16 16 Mange mennesker opplever ikke tilfredsstillende symptomkontroll eller forbedret livskvalitet av allergen- sannering og symptomlindrende behandling. Canonica et al. Allergy. 2007 16

17 17 Moderat/dårlig symptom kontroll: • Nesesymptomer: 54,6% • Øyesymptomer: 48,7%

18 18 Derfor trenger vi noe bedre. 18

19 19 Hyposensibilisering

20 20 Hvorfor er det akkurat hyposensibilisering vi trenger? Fordi hyposensibilisering er den eneste behandlingen som eventuelt kan helbrede en allergisk sykdom Calderon MA et al. Ther Clin Risk Manag. 2008; 4(6) 1255 – 1260. 20

21 21 Sir William Ossler “The practice of allergen immunotherapy is an art based on science” is an art based on science” 21

22 22 Standardisation of allergens Mechanisms of action Side effects EffectivityDosagePlace Unsolved topics 22

23 23 IntervalsCompliance When to start When to stop Who should start Unsolved topics 23

24 24 Solved topics Immunotherapy works Subcutaneous immunotherapy (SCIT) Sublingual immunotherapy (SLIT) 24

25 25 Subcutaneous immunotherapy (SCIT) 25

26 26 Effect of grass pollen immunotherapy with Alutard SQ on quality of life in seasonal allergic rhinoconjungtivitis. Powell RJ, et al. Allergy. 2007; 62(11): 1335-8 26

27 27 Subcutaneous immunotherapy (SCIT) 27

28 28 Sublingual immunotherapy (SLIT) Symptom reduction relative to placebo: 22 – 44%. Durham & Riis 2007 22 – 44%. Durham & Riis 2007 Improved quality of life relative to placebo: 49% Durham & Riis 2007 Durham & Riis 2007 28

29 29 Sublingual immunotherapy (SLIT) Symptom reduction: 37 %. Reduced medication score: 41 % Increased number of well days: 54 %. Dahl 2006 29

30 30 Once daily sublingual allergen specific immunotherapy improves quality of life in patients with grass pollen induced allergic rhinoconjungtivitis. A double blind, randomised study. Rak S, et al. Qual Life Res. 2007; 16(2): 191-201 30

31 31

32 32 Solved topics Immunotherapy works But how? 32

33 33 Moingeon et al. Allergy, 2006 33

34 34 Mechanisms of sublingual immunotherapy Scadding G.. J. Asthma. 2009; 46(4): 322-34. 34

35 35 Bare delvis forstått. • Redusert dannelse av IgE-antistoffer • Økt dannelse av IgE-blokkerende antistoffer • Hemmet antigenpresentasjon. 35

36 36 Characteristics of successful effect Less tissue eosinophilia More IL-10 More IgG4 More TgFß More allergen specific IgA2 36

37 37 Indikasjonerogkontraindikasjoner

38 38 Allergisk rhinitt Intermittent symptoms • < 4 days per week • or < 4 weeks per year year Varige symptomer • > 4 dager pr. uke • og > 4 uker pr. år Mild normal sleep normal sleep normal daily normal daily activities activities sports, leisure sports, leisure normal work and normal work and school. school. no troublesome no troublesome symptoms. symptoms. Moderate - alvorlige • Søvnproblemer • Hemmet daglig aktivitet • sport, fritid. • arbeid • skole • Plagsomme symptomer symptomer. 38

39 39 Indications • 62, 6% (93%)have moderate to severe disease. severe disease. • 47% (51,2%) have persistant disease. • 28,4 % had comorbidities Schatz, M. Allergy 2007 Mösges, R. Allergy 2007 39

40 40 Diagnostikk

41 41 En god sykehistorie er det aller viktigste. Å få fram en sammenheng mellom allergeneksponering og symptomer er det aller, aller viktigste.

42 42 Total IgE. Spesifikk IgE. CAP - Phadiatop. Prikktest.

43 43

44 44

45 45 Allergisk rhinitt mot pollen 45

46 46 Utilstrekkelig effekt av sannerings- tiltak og optimal symptomlindrende behandling av lokale og systemiske symptomer. Allergisk rhinitt mot pollen Begynnende innslag av bronkial hyperreaktivitet / astma. 46

47 47 Allergisk rhinitt mot pollen For å redusere risiko for utvikling av astma hos barn med rhinokonjungtivitt. For å redusere risiko for sensibilisering mot flere allergener. 47

48 48 Allergisk rhinitt mot dyr 48

49 49 Utilstrekkelig effekt på alvorlige symptomer av optimal symptomlindrende behandling og fjerning av dyret fra hjemmemiljøet “Umulig” indirekte og direkte kontakt. Allergisk rhinitt mot dyr 49

50 50 Behov for regelmessig steroidbehandling Allergisk rhinitt mot dyr 50

51 51 Allergisk reaksjon på veps og bi. 51

52 52 SIT skal tilbys: Systemiske reaksjoner på stikk som omfatter respirasjon og sirkulasjon. SIT kan tilbys: Systemiske reaksjoner som inbefatter generalisert urticaria, særlig ved kjent hjertesykdom. Allergisk reaksjon på veps og bi. 52

53 53 Midd i omgivelsene. Allergisk rhinitt mot midd 53

54 54 Utilstrekkelig effekt på alvorlige symptomer av symptomlindrende behandling og sanneringstiltak. Midd i omgivelsene. Allergisk rhinitt mot midd 54

55 55 We were unable to demonstrate any clinical benefit to mite-sensitive patients with asthma of measures designed to reduce mite exposure Gøtzsche, PC. Johansen, HK 55

56 56 Alvorlig hjerte- karsykdom Alvorlig atopisk dermatitt eller astma som ikke er under kontroll. Mangeårig astma med irreversible forandringer i bronkiene. Andre alvorlige lungesykdommer Immunologiske sykdommer. Malignitet Barn < 5 år Svangerskap. Behandling med ß-reseptorblokkere Dårlig pasientcompliance Kontraindikasjoner 56

57 57 Sikkerhet

58 58 SCIT: Cluster regime (bjørk): Milde systemiske reaksjoner: 2% Alvorlige systemiske reaksjoner: 0,2% Milde systemiske reaksjoner: 38% Alvorlige systemiske reactions: 6% Rush regime (midd): 58

59 59 SLIT: • Ingen dødsfall og ingen livstruende episoder • 50 % ( 80%) har kløe i munnen de første ukene • Tre mulige episoder med anafylaksi 59

60 60 SLIT: • Bare 4% har kløe i munnen etter 3 måneder • 30% melder om gastrointestinale plager • Mindre enn 1% trekker seg pga. medisinske bivirkninger. bivirkninger. 60

61 61 SLITvs.SCIT.

62 62 • Effektiv • Trygg? • Skjer hos legen • Økonomisk gunstig. Faktorer for / i mot SCIT 62

63 63 Faktorer for / i mot SLIT • Effektiv • Trygg • Hjemme • Dyrt. ????????? 63

64 64 Allergen-specific immunotherapy with grass allergen tablets is a cost effective intervention for the prevention of grass pollen induced rhinoconjunctivitis for a tablet price below euro 6. Bachert C. Clin Exp Allergy. 2007; 37(5): 772-9. 64

65 65 Conclusions. Immunotherapy modulates allergen-specific antibody responses and reduces recruitment and activation of proinflammatory cells in target mucosa. The clinical effectiveness of adequate doses in both allergic rhinitis and bronchial asthma has been repetedly confirmed. 65

66 66 Conclusions. Recent studies have confirmed a persisting beneficial effect after an adequate course of SLIT is discontinued. 66


Laste ned ppt "1 Sverre K. Steinsvåg, MD, PhD, Professor Departments of Otolaryngology, Head and Neck Surgery Haukeland University Hospital, Bergen and Sørlandet Sykehus,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google