Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra gruppeopphold for ungdom år og år.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra gruppeopphold for ungdom år og år."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra gruppeopphold for ungdom 10-13 år og 17-18 år.
Spesialfysioterapeut Eva Klokkeide Logoped Solveig Liland, Habiliteringstjenesten for barn og unge. Helse – Bergen

2 MÅLSETTING: mestring og deltakelse selvstendig voksenliv
ved å fokusere på: ressurser/muligheter fellesskap/nettverk kompetanse om egen situasjon

3 Bakgrunn for at vi startet opp med gruppeopphold.
Erfaringer fra bruk av grupper fra den gang vi hadde internat og avlasting. Tema som kom opp på sengekanten og ble videreformidlet til habiliteringsteamet . Spørsmålsstillinger som kom opp på poliklinikk på Vestlund. Lettere å få til en samtale omkring vanskelige temaer når en hadde en gruppe.

4 Ungdommene opplevde det som en oase i hverdagen å få være sammen med andre ungdommer i samme situasjon. Foreldrene opplevde det samme. Ved nedlegging av internat i 1997 ble det nedsatt en komité bestående av ryggmargsbrokkforeningen, CP-foreningen og muskel-foreningen og fagfolk fra barnehabiliteringen. Mandat: Komme med forslag til ulike modeller for videreføring av gruppeopphold i barnehabiliteringen.

5 Målgruppe Ungdom med CP, MMC og nevromuskulære sykdommer. Noen andre diagnoser. God kognitiv fungering.

6 Gruppeopphold 10-13 år grupper med bare en diagnose
grupper med flere diagnoser antall gruppedeltakere: 5-9

7 Gruppeopphold 10-13 år Overordnet målsetting:
Jeg er ikke alene/andre strever med det samme som meg. Jeg kan delta på mine premisser. Forberede for et selvstendig voksenliv.

8 Metode Treffe ungdommer/barn i samme situasjon og knytte vennskap .
Øke innsikt i egen sykdom , ressurser og begrensninger, med å dele erfaringer med andre i lignende situasjon. Fokusere på ressurser. Tilrettelagt aktivitet.

9 Modell for gruppeopphold 10-13 år
3 opphold a tre dager. Ett opphold pr.halvår. Søkes inn samlet på sommeropphold ved Beitostølen Helsesportsenter 2,5 uke fortrinnsvis mellom opphold 2 og 3. Samarbeid med lokale fagfolk.

10 Tema: Kjennskap til egen diagnose. Fritid – interesser og muligheter.
Overgang til ungdomskole.

11 Hvordan holde seg i form.
Bruk av hjelpemidler Å være ung (Hva skjer med kroppen min, pubertet, hygiene, hudpleie. Hva er en venn og hva er en kjæreste).

12 Metoder brukt ved samtalegrupper:
Intervjuer hverandre. Samtaler med utgangspunkt i en aktivitet f-eks utprøving av hjelpemidler Samtaler med utgangspunkt i et brev fra en annen funksjonshemmet. Aktivitetsløype der en kommer til ulike poster. Bruk av internet f.eksempel i tema ”Å være ungdom”.Quiz osv. Bruk av DVD

13 Eksempel på spørsmål fra Postene.
Gleder du deg til å begynne på ungdomsskolen? Hva tror du blir annerledes på ungdomsskolen enn på barneskolen? Gi minst et eksempel. Hva vet den klassen du går i nå om din CP? Vil du at det skal fortelles i klassen du kommer i på ungdomskolen om din CP?

14 Timeplan Mandag Tirsdag Onsdag 930-1030 1030-1130 11301230 1230-1330
Velkommen Presentasjon Tema: Hygiene/Pubertet Baking/powerpoint Formings- aktivitet Formings Boccia Lunsj Avspenning/spill Evaluering Dekke bord Hygiene/pubertet Pizza og bowling På Vestkanten Samling med foreldre Lage mat sammen, Felles måltid Vel hjem!

15 Idrettsaktiviteter Klatring Riding Padling Bueskyting Dans Båttur
Fjelltur Bordtennis Ispigging Boccia Svømming Bowling Kjelkehockey

16 Formingsaktiviteter Tilrettelagt for den enkelte Eksempler:
Lage fuglekasser Male på glass, lerret T-skjorter med selvvalgt trykk Lage julekort, julegaver osv.

17 Avspenning på langdager sanserom tradisjonelle avspenningsteknikker

18 Sosiale aktiviteter: Lage mat sammen Gå ut og spise Bowling Grille
Karaoke Spill

19 Foreldrenes evaluering:
Ungdommene hadde gledet seg veldig til oppholdet. De ”blomstrer opp når de er på Vestlund”; Slapper mer av, opplever ikke de samme store kravene på Vestlund som ellers; er sammen med ”like” ungdommer. ”Slipper de dumme spørsmålene”, slipper opplevelsen av misunnelse fordi en får ”særbehandling”.

20 Foreldrene så ingen negative faktorer ved at ungdommene er mye vekke fra skolen pga Beitostølen og opphold på Vestlund. Foreldrene utvekslet erfaringer seg i mellom om blant annet ansvarsgrupper og individuell plan. Noen ganger ble det gjort avtaler om å treffes utenom Vestlund.

21 Fagfolks evalueringer:
Blir kjent med barna/ungdommene i en naturlig situasjon. Ser hva de strever med i hverdagen. Gir økt kompetanse om funksjonshemningen. Kan gi bedre råd til nærmiljøet. Noenlunde likt funksjonsnivå gir best samspill og trivsel i gruppen.

22 Etter at gruppen har vært på Beitostølen opplever vi gruppen som mer sammensveiset.
Programmet /aktivitetene vi tilbyr må tilpasses etter hvilken gruppe vi har.

23 Evaluering fra gruppen.
Etter hvert opphold Fast evalueringsskjema Mulighet for å påvirke neste opphold Siste gang: Hva har vært det beste ved å delta ?

24 Ungdommenes evaluering
Det beste har vore å møte andre med same sjukdom Det beste at me har fått vert med andre so har CP og fått høyra ka aktivitetar dei er med på so eg sjølv kan se om det går der eg bur. Alle gangene har vært like bra. Fordi da har jeg noen å snakke med og noe å gjøre på. Det er kjekt og man lærer gjerne noe nytt. Hvis jeg vil kan jeg snakke med de andre på data eller i tlf. Gruppeoppholdet kunne vært fra mandag til fredag siden tema var ungdomsskolen og da burde det være like lenge som en ungdomsskoleuke.

25 Før gikk jeg bare ut av klassen for jeg ble så irritert over situasjonen min. Nå klarer jeg å si fra før jeg går. Tror det har sammenheng med at jeg har deltatt i mestringsgruppen. Forrige gruppeopphold prøvde jeg bowling for første gang, etter det har jeg begynt å gå på bowling med støttekontakten min. Formingen var gøy, bowlingen var passe gøy, piizzaspising på Peppes var koselig. Det var gøy å bake å lage T-skjorte. Det var kjempegøy på Beitostølen.

26 At eg har fått møtt andre i min situasjon
At eg har fått møtt andre i min situasjon. Det sosiale oppholdet på Beito og Vestlund har vore veldig bra. Utrolig flinke folk som jobber både her og på Beitostølen. Eg syns at med skulle hatt fleire opphold her på Vestlund (eller etter jul på det nye lokalet då). Ungdommenes/barnas evaluering er entydig positiv. Alle ønsker å komme igjen snarest

27 GRUPPEOPPHOLD ÅR Ungdom mellom 17 og 18 år, som har vært eller er tilknyttet Vestlund, inviteres til 3 dagers kurs. Kurset står og på lærings og mestringssenteret sine nettsider. Målsetting: Ta opp viktige tema knyttet til det å bli voksen og leve et selvstendig liv. Foreldre deltar på noen av temaene.

28 Mandag tirsdag onsdag 9.30-10.15 Veien etter videre gående skole
Egenerfaring i forhold til tilrettelagt arbeid. Tilrettelegging i forhold til utdanning og arbeid v/NAV. Informasjon om å gå på folkehøyskole. Trenger jeg ansvarsgruppe og individuell plan? v/bruker Foreldre samtale med NAV. Ungdommene gruppesamtale. Lunsj Egenerfaring fra et Skoleår på folkehøyskole Løsrivelse, på vei hjemme fra. Orientering om kjøreopplæring for ungdom med en funksjonshemning. Hvordan holde seg i form? Om mulighet for fysisk aktivitet. Avspenning, Bilstønad og stønad til kjøreopplæring Personlig assistent. Middag og sosialt samvær

29 Evaluering år. Jeg synes det har vært veldig flott og lærerikt! Når det gjelder foredragene har det å høre om erfaringene til folk som er eldre, vært viktig for meg. Utrolig fint å treffe folk som er i samme situasjon som meg. Man får en følelse av samhold som man i ellers av og til savner. Hadde mest utbytte av det foredraget Solveig holdt. Det ga meg inspirasjon og en mer positiv innstilling. Hun ga også tips om hvordan ting kan gjøres, og det er viktig

30 Jeg har følt stor tilhørighet i gruppen
Jeg har følt stor tilhørighet i gruppen. Dette tror jeg kommer av at alle er i samme situasjon og at vi kan være åpen med hverandre. De som er her forstår deg på en helt annen måte enn andre. .. Tilhørighet? Nåja. Jeg er ikke en av dem som tror at vi nødvendigvis har noe til felles fordi om vi har en funksjonshemning. Når det er sagt så syns jeg alle i gruppen er hyggelige og sånn…

31 Innleggene med andre funksjonshemmede som har egenerfaring fikk best evaluering.
Alle vil anbefale kurset til andre.

32 På kva måte opplever tre ungdomar med ryggmargsbrokk å delta på eit gruppeopphald med fokus på meistring og deltaking? Prosjektoppgåve av Spesialfysioterapeut Anett Myhre Kallevik . Høgskolen i Oslo, Videreutdanning i fysioterapi for barn Intervju med tre gruppedeltakere med MMC sitatene på de følgende lysbildene er hentet fra hennes oppgave

33 Sitat fra ungdommene: Eg er glad for at vi har utveksla mail adresser og telefonnummer, men eg skulle ønske at vi budde litt nærmare kvarandre til vanleg”. Og ”Eg blir glad av å holde kontakten med dei andre, opplever jo ikkje akkurat å ha så masse kontakt med andre venner lenger”.

34 ”Faktisk så er det kjempe viktig å ha nokon på eigen alder med same diagnose å prate med om ulike ting, og det som også er bra er at dei har blitt gode venner av meg”. ”Så er det greitt å få vite kor mykje dei andre har fortalt om diagnosen sin til dei andre vennane sine


Laste ned ppt "Erfaringer fra gruppeopphold for ungdom år og år."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google