Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt: ”Nettkontakten”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt: ”Nettkontakten”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt: ”Nettkontakten”
Tittel: Nettverks-/selvhjelpsgrupper i et lukket datanettverk som redskap for motiverende undervisning av elever med ervervet hjerneskade i Voksenopplæring (VO) Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

2 Problemstilling i prosjektet:
Hvordan kan den kommunale VO bidra til at mennesker med ervervet hjerneskade får økt sosial kompetanse og tilhørighet gjennom nettverks-/selvhjelpsgrupper organisert i et lukket datanettverk? Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

3 Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005
Gjennom: Språk-/kommunikasjonstrening Sosial ferdighetstrening Dataopplæring Teknisk støtte Oppfølging for å sikre kontinuitet Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

4 Prosjektorganisering og deltakelse
Prosjektansvarlig: Øverby kompetansesenter Deltakere: Lærere i Voksenopplæringer, 16 stk i 13 VO-senter 18 elever med ervervet hjerneskade fordelt i 3 grupper Prosjektperiode: januar desember 2004 Undervisningsplattform: Nettkonferanser og fysiske møter Lærernes møteplasser: Nettkonferanser Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

5 Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005
Mål for eleven: Skape sosiale nettverk basert på erfaringskompetanse (ervervet hjerneskade) Øke sosiale ferdigheter Fremme kommunikative ferdigheter Gi eleven større mulighet til fellesskap og tilhørighet Større datakunnskaper som også kompenserer for kognitive vansker Økt livskvalitet Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

6 Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005
Mål for VO: Bruke dataverktøy som et motiverende undervisningsredskap Økt læringseffekt Reell språk- og kommunikasjonstrening Gi eleven et meningsfylt mål for undervisninga Erfaringsdeling med andre Voksenopplæringer om målgruppa Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

7 Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005
Elevevaluering Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

8 Hva har du satt mest pris på i nettkontakten?
Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

9 Gruppa er sosialt viktig for meg
Fordi jeg får møte andre med ervervet hjerneskade. For da ser jeg at det er andre som trenger hjelp. Gøy å treffe andre som har opplevd vondt. Fordi jeg treffer andre i tilnærmet samme situasjon. Fordi jeg kan kommunisere med de andre Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

10 Jeg har mer å skrive om nå enn da gruppa startet
Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

11 Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005
Har nettkontakten gitt deg større motivasjon til VO- timene enn annen undervisning? Ja: Det er mer moro, og interessant, jeg har blitt kjent med nye mennesker. Det er spennende. Ja fordi det er sosialt. Ja uten tvil. Nettkontakten har vært moro og flott på en annen måte enn noe annet jeg har gjort på VO. Fordi jeg slipper kjedelige avskriftsoppgaver i word som læreren min gir meg alt for mye av. Nei: Jeg liker alt: Nettkontakten, maile til familie og venner, liker å holde foredrag. Liker VO Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

12 I hvor stor grad trenger du læreren din til:
Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

13 Er det noe annet du trenger læreren din til?
Formulere svar og innlegg Til å være der når jeg skriver Motivering Jeg vil helst at læreren min leser over og hjelper meg med retting så jeg blir forstått, innholdet bestemmer jeg selv Jeg skulle gjerne skrevet på data selv, det går ikke. Den jævla kroppen greier ikke det. Trenger hjelp til å få lest opp teksten. Ved svar: Hjelpespørsmål, skrive inn svar som jeg har skrevet med blyant Det er fint å ha læreren min der til psykisk støtte. Jeg er selvhjulpen Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

14 Har du mer du vil si om nettkontakten?
Det har vært veldig gøy å være med Ja – Vi må fortsette Det er trist at staten ikke kan prioritere de funksjonshemmede Nettkontakten bra: Topp med samlingene Fint å treffe andre Fint å få nye venner Fint å høre hvordan andre har det Fint å høre hva andre mener Fint å si hva jeg mener Topp! Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

15 Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005
Lærerevalueringen Arbeid med eleven Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

16 Hvordan merker dere evt. endring i motivasjon?
Ønske om å formidle noe, ønske om å få noe, ønske om dialog Utholdenhet og initiativ til å lese og svare på E-post Konsentrasjon i undervisningstimene Læringsvilje Skjerpet hukommelse I forhold til Konsentrasjon, hukommelse, utholdenhet, læringsvilje, initiativ, motorikk etc. Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

17 Har språk-/ og kommunikasjonsferdighetene hos eleven endret seg?
Økt formidlingstrang Bruke språket til noe nyttig - ikke bare trening Bedre skriftlig framstilling – lettere å finne ord Mindre vegring for å skrive Bedre konsentrasjon om oppgavene og initiativ Svært selvkritisk i arbeidet i Nettkontakten, dermed større impulskontroll. Denne ”avstanden” har passet min elev. Det har vært viktigere enn ellers å skrive riktig. Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

18 Har sosiale ferdigheter hos eleven endret seg?
Eleven har alltid vært sosial- ikke store endringer, men han å ha fått flere å snakke med, få svar fra. Det har vært svært positivt Bedre innsikt i andres situasjon, derfor mer sosialt aksepterende Større sosial trygghet Mindre egoistisk Større sympati og akseptering av de som er sterkere skadet enn han selv Han er akkurat som før Større sosial horisont Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

19 Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005
Har ulik alvorlighetsgrad av skade blant medl. preget tilhørigheten til gruppa hos din elev? Eksempler på svar: Ja, positivt: Min elev har satt stor pris på mangfoldet i gruppa. I noen grad, men det har også vært læring i dette – at trafikkskadde kan ha svært ulike skader. Ja, negativt: Hun vil ikke identifisere seg med andre som har tilsvarende skade som henne. Hun vil helst ha kontakt med funksjonsfriske. Han møtte ingen med de samme utfallene som han har Nei, positivt: For min elev betyr det mest at de andre er i lignende situasjon som han, i rullestol for eksempel. Nei, like greit å ha kontakt med de med de alvorlige skadene, sier min elev. Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

20 Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005
Har evt. innsiktsproblematikk hos eleven påvirket tilhørighet og samhandling i gruppa? Innsikt har vært det største hinderet til samhandling i gruppa Flere måter å (over)leve med et handicap, andres pågangsmot smitter over. Min elev mener at ingen andre i gruppa kan matche temaene hans (Etter siste samling har det snudd). Jeg tror han stenger av. Mangfoldet har gjort gruppa sterkere. ”Vi er alle funksjonshemmede”. Større erkjennelse av sin funksjonshemning. Mangfoldet har styrket tilhørigheten og samhandlingen (dele og få tilbake) Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

21 Har Nettkontakten endret motivasjon for læring hos eleven?
JA: Lysten på dataarbeide er blitt større Økt motivasjon for å skrive og bruke Skaper ettertanker om sine egne sosiale ferdigheter. Prøver å gjøre noe med det. Ønsker å kommunisere raskere Nei-svarene er bare ”nei” Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

22 Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005
På hvilke områder dekker Nettkontakten de behov eleven har for undervisning/opplæring Områder: Dataopplæring/bruk av Språktrening/Kommunikasjon Trening på nye hukommelsesstrategier Trening på sosiale ferdigheter Kommunikasjon Motiverende trening på bruk av omgivelseskontroll Initiativtaking Empati Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

23 Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005
Ville undervisningsområdene og målene vært annerledes uten Nettkontakten? Nei, men vi hadde mistet den sosiale dimensjonen som gjør undervisningen mer motiverende Nei, men den praktiske treningen hadde uteblitt Nei, Nettkontakten har vært et meget nyttig hjelpemiddel i opprinnelig opplæringsplan Ja, også får han med seg datakunnskaper og sosiale ferdigheter Det har vært motiverende og data og språk blitt skjerpet Vi har hatt flere metoder å bruke for å nå de samme målene, det sosiale har vært motivasjonsfaktoren Nytten av Nettkontakten er entydig både for elev og lærer. Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

24 Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005
Har du som lærer blitt bedre kjent med din elev gjennom arbeidet med Nettkontakten? Jeg har blitt kjent med eleven min på flere områder, spesielt på sosiale ferdigheter, hvordan han ser på andre, akseptering, empati. Jeg har fått større forståelse for hvor skadet min elev er. Ser flere sider av ham. 3 lærere var nye for elevene da prosjektet startet Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

25 Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005
Lærerkonferansen Lite brukt fordi: Ikke av satt tid Usikker på hva den skulle brukes til Kjenner hverandre for dårlig, går ut over tryggheten De fleste ventet på å få, og ikke gi så mye Ved planlegging av treffene har den vært god å ha Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

26 Kan Nettkontakten videreføres og utvides?
Gruppene bør være regionale. Lærerne må ha avsatt tid til lærerkonferansen. Elever og lærere må møtes minst en gang hver 6. mnd. Fysiske møteplasser er nødvendig for å lykkes Slike grupper fungerer best der Vo har det lokale ansvaret Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

27 Hva ser vi av evalueringa?
Gjennom sosial kontakt er eleven motivert. Undervisningen oppleves som nyttig. Data har vært motiverende og de fleste kan mer om data i dag. Elevene har fått større innsikt og ser seg selv som en del av et fellesskap For de fleste har språk- og kommunikasjonsferdighetene blitt styrket Gode muligheter til å stimulere kognitive funksjoner Sosiale ferdigheter har økt Mange har fått nye og flere venner Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005

28 Hvilke utfordringer står vi nå foran?
Hvordan opprettholde og videreføre et pedagogisk verktøy som gir eleven sosial gevinst og forhåpentligvis styrket kognitiv fungering? Roar Dalin, Øverby kompetansesenter April 2005


Laste ned ppt "Prosjekt: ”Nettkontakten”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google