Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Færder videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Færder videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Færder videregående skole
Første driftsår 2003/4 Kombinert skole fra høsten 2006 Skoleåret 2008/ 09 har vi ca 750 elever i opplæring Skolen har ca 160 ansatte Skolen har i dag 3 avdelinger lokalisert på Korten, Slottsfjellet og Teie Nytt skolebygg hvor alle avdelingene samles i 2013

2 Færder videregående skole
Virksomhetsidé Vi skal gi den enkelte mulighet for å bli attraktiv for arbeids- og samfunnsliv. Elever og alle ansatte og lærere skal være stolte av arbeidet de gjør Hva skal til for å bli attraktiv? Kompetanse HOT (Høflighet, Orden og Tilstedeværelse) Fagkunnskap Lære å lære Nyskaping Vi er en kreativ, eksperimenterende, dristig og fremtidsrettet virksomhet. Vi tør å være annerledes Læring Vi har yrkesstolthet og engasjement Vi er dyktige, kunnskapsrike Samarbeid Vi skaper, lærer og jobber sammen – ansatte, elever/studenter og samfunn Vi jobber i team med eleven i fokus Humor Vi bruker humor som gir trygghet, glede, trivsel og samhold. Humor skal bidra til godt sosialt miljø,. Humor skal brukes i læring. Humor skal bidra til toleranse og romslighet Respekt Vi møter andre med toleranse, ærlighet og tillit. Vi lytter Vi verdsetter andre Vi respekterer avtaler Vi respekterer andre som individer 2

3 Færder videregående skole
Visjon yrker for fremtiden Verdier √ Nyskaping √ Læring √ Samarbeid √ Humor √ Respekt Profil Tilbud innen teknologi design og håndverk Nyskaping Vi er en kreativ, eksperimenterende, dristig og fremtidsrettet virksomhet. Vi tør å være annerledes Læring Vi har yrkesstolthet og engasjement Vi er dyktige, kunnskapsrike Samarbeid Vi skaper, lærer og jobber sammen – ansatte, elever/studenter og samfunn Vi jobber i team med eleven i fokus Humor Vi bruker humor som gir trygghet, glede, trivsel og samhold. Humor skal bidra til godt sosialt miljø,. Humor skal brukes i læring. Humor skal bidra til toleranse og romslighet Respekt Vi møter andre med toleranse, ærlighet og tillit. Vi lytter Vi verdsetter andre Vi respekterer avtaler Vi respekterer andre som individer

4 Hva skal jeg velge? STUDIE-FORBEREDENDE Studie Spesialisering
Idrettsfag Musikk, dans, drama STUDIE-FORBEREDENDE UTDANNINGS- PROGRAM GENERELL STUDIEKOMPETANSE 3 år på skole = Realfag Språk, Samfunnsfag og økonomi Formgiving YRKES- FORBEREDENDE UTDANNINGS- PROGRAM 2 år på skole + 2 år i bedrift = FAGBREV Bygg og Anlegg Design & håndverk Elektrofag Helse & sosial Media & kommunikasjon Naturbruk Service & samferdsel Teknikk & industriell produksjon

5 Studiespesialiserende Realfag ”Den unge ingeniøren”
- V E I N Dette studietilbudet er spesielt egnet for deg som ønsker å bli ingeniør I tillegg til de realfagene som kreves spesielt ved opptak til ingeniørstudiet, gir vi deg en konkret og praktisk opplæring Vår skole har over lang tid bygget opp kompetanse innenfor fagområder som Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon og Bygg og anlegg Denne kompetansen bruker vi i opplæringen, i samarbeid med ulike bransjer og høyre utdanning Studiet krever interesse for matematikk og fysikk i kombinasjon med Informasjonsteknologi og Teknologi og forskningslære For deg som velger yrkesfaglig utdanningsprogram, har vi en ”Y-vei” til ingeniørutdanningen

6 ”Y – veien til den unge ingeniøren”
- V E I N For deg som velger yrkesfaglige utdanningsprogram innenfor Elektrofag, Bygg og Anlegg eller Teknikk og industriell produksjon vil skolen legge til rette for at du får nødvendig opplæring i matematikk og fysikk i løpet av Vg1, Vg2 og ved å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Mange vil være mer bevist nødvendigheten av realfagskompetanse for ingeniørutdanning etter avsluttet fagopplæringen fra skole og bedrift. Vg3 påbygging kan velges etter Vg2 i skole eller etter fullført fagbrevutdanning.

7 Studiespesialisering realfag ”Den unge ingeniøren”

8 Studiespesialisering realfag ”Den unge ingeniøren”

9 Studiespesialisering realfag ”Den unge ingeniøren”

10 Studiespesialisering realfag ”Den unge ingeniøren”

11 Studiespesialiserende Formgivingsfag Produktdesign
Studiet gir generell studiekompetanse og forbereder eleven til høgskoler som har opptaksprøver Opplæringen gir praktisk erfaring innen visuelle kunstfag i fag som tegning, farge, form, kunsthistorie og design og arkitektur Du vil utvikle dine skapende evner gjennom bruk av kunstneriske teknikker som tegning, maling, grafikk, tredimensjonal form, foto og informasjonsteknologi

12 Studiespesialisering formgiving Produktdesign

13 Studiespesialisering formgiving Produktdesign

14 Studiespesialisering formgiving Produktdesign

15 Studiespesialisering formgiving Produktdesign

16 Studiespesialiserende Formgivingsfag Global kultur og miljø
Vil du bli kjent med andre kulturer og få kunnskap om internasjonalt samarbeid og miljø, kan du velge tilbudet Global kultur og miljø andre og tredje året Studiet legger vekt på forståelsen av vår egen kultur, på internasjonalisering og på verdien av dagens flerkulturelle samfunn og ressursbruk Skolen samarbeider med lokale og internasjonale miljø-organisasjoner og har et tydelig miljøperspektiv når vi samhandler med andre kulturer. Vi samarbeider med høyere utdanning Du får ta del i dette samarbeidet og de varierte opplæringsmetodene

17 Studiespesialisering formgiving Global kultur og miljø

18 Studiespesialisering formgiving Global kultur og miljø

19 Studiespesialisering formgiving Global kultur og miljø

20 Studiespesialisering formgiving Global kultur og miljø

21 Påbygging til generell studiekompetanse
Påbygging til generell studiekompetanse Dette er tilbudet for deg som har gått yrkesfaglig utdanning og som ønsker muligheten til å ta høyere utdanning. Vi tilbyr to ulike typer kurs ALTERNATIV 1 Påbyggingskurs er et tilbud til deg som har gjennomført yrkesfaglig utdanning uten å ha fått fagbrevet. Kurset er på 30 t pr uke fordelt på allmenne fag og fordypningsfag ALTERNATIV 2 Påbyggingskurs er et tilbud til deg som har fagbrev eller har gjennomført annen 3 årig yrkes- faglig utdanning. Denne påbyggingen er på 23 t pr uke i allmenne fag.

22 Hva skal jeg velge? STUDIE-FORBEREDENDE Studie Spesialisering
UTDANNINGS- PROGRAM GENERELL STUDIEKOMPETANSE 3 år på skole = Studie Spesialisering Idrettsfag Musikk, dans, drama Realfag Språk Samfunnsfag og økonomi Formgiving YRKES- FORBEREDENDE UTDANNINGS- PROGRAM 2 år på skole + 2 år i bedrift = FAGBREV Bygg og Anlegg Design & håndverk Elektrofag Helse & sosial Media & kommunikasjon Naturbruk Service & samferdsel Teknikk & industriell produksjon

23

24 Bygg- og Anleggsteknikk
Bygg og anleggsteknikk er et spennende utdanningsprogram for flere bransjer i vekst Her lærer du om planlegging, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet Du bør ha godt håndlag, være nøyaktig og ha praktisk sans. Du må være innstilt på å jobbe i team, men må også kunne arbeide selvstendig Færder har følgende tilbud: Vg1 bygg- og anleggsteknikk Vg2 byggteknikk, Vg2 klima- energi- og miljøteknikk, Vg2 overflateteknikk

25 Bygg og anleggs- teknikk
Tilbud som Færder har Eksempel på skoleløp Vg1 Vg2 Vg3 4. år Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Bygg og anleggs- teknikk Byggteknikk Stilasbyggerfaget Klima, energi og miljø Rørleggerfaget Ventilasjon og Blikkenslagerfaget Taktekkerfaget Malerfaget Overflateteknikk Industrimalerfaget Renholdsoperatørfaget Alle prg.områder Unntatt særløp Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

26 Design og håndverk En stor del av opplæringen foregår ved å arbeide praktisk med materialer, redskaper og teknikker. Du vil få mulighet til å utvikle dine kreative evner, estetisk sans og få kjennskap til design- og håndverkstradisjoner Prosjekt til fordypning gir deg mulighet til å bli kjent med ulike yrker eller fordype deg i noen emner Det kan skje gjennom å være utplassert i bedrift, opprette elevbedrift eller velge et fordypningsområde Færder har følgende tilbud: Vg1 design og håndverk, Vg2 design og tekstil, Vg2 interiør og utstillingsdesign Vg3 interiør og utstillingsdesign

27 Eksempel på skoleløp Vg1 Vg2 Vg3 4. år Design og tekstil
Tilbud som Færder har Eksempel på skoleløp Vg1 Vg2 Vg3 4. år Buntmakerfaget Skomakerfaget Salmakerfaget Design og håndverk Kostymesyerfaget Design og tekstil Interiør og utstillingsdesign Interiørfaget Utstillingsdesignfaget Profileringsdesignfaget Frisør Frisørfaget Urmaker Optroniker Nautiske instrumentmakerfaget Ur og instrumentmaker

28 Elektrofag Uten elektriske og automatiserte systemer er det vanskelig å oppnå ønsket kvalitet og pålitelighet på viktige områder, som olje- og industri- produksjon, luft- og jernbanetransport og helse. Programområdet el-energi, tilfredsstiller bransjens høye sikkerhetsmessige og faglige krav Programområde elektronikk og data sørger for dyktige IKT medarbeidere som sikrer små og store bedrifter gode IKT løsninger og et operativt datanettverk Virksomheten er nært knyttet til miljøet av elektronikk og mikroteknologi i Vestfold, og bransjen rekrutterer elever fra denne linjen til videre utdanning på høyere nivå Færder har følgende tilbud: Vg1 elektrofag, Vg2 elenergi, Vg2 data og elektronikk

29 Eksempel på skoleløp Vg1 Vg2 Vg3 4. år Automatisering Data/elektronikk
Tilbud som Færder har Eksempel på skoleløp Vg1 Vg2 Vg3 4. år Vikler- & tranformatormont.fag Fjernstyrte undervannsoperasj. Tavlemontør Automatisering Elektrofag Data- elektroniker Data/elektronikk Produksjonselektron. Telekom.montør Kulde Kulde og varmepumpemontør Elektriker Energioperatør Elektroreparatør El.energi Heismontør Signalmontør Flyfag Flyfag Avionikker

30 Teknikk og industriell produksjon
Bred plattform for videre yrkesvalg Grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess Samhandling med andre Oppøve evnen til å arbeide selvstendig Programfag til valg Grunnopplæring for mange bransjer Små og store industribedrifter Verksteder På skip På kjøretøy, skade og lakk Anleggsmaskiner Installasjoner for produksjon av olje og gass Færder har følgende tilbud: Vg1 teknikk og industriell produksjon, Vg2 industriteknikk, Vg2 maritime fag, Vg2 bilskade, lakk og karosseri, Vg2 kjøretøy

31 Eksempel på skoleløp Vg1 Vg2 Vg3 4. år Maritimefag Brønnteknikk
Tilbud som Færder har Eksempel på skoleløp Vg1 Vg2 Vg3 4. år Bilmekaniker, lette og tunge kjøretøy Motorsykkelfaget Motormekaniker Reservedelsfaget Teknikk og Industriell produksjon Kjøretøy Motormann Matros Maritimefag Brønnteknikk Kabeloperasjoner Hydrauliske røroperasjoner Bilskade og lakk Billakkererfaget Bilskadefaget Karosserimakerfaget CNC operatør Platearbeider Sveisefaget Industriteknikk Industrirørlegger Finmekanikker

32 Grunnkompetanse 1 av 2 Tilbud ved Færder videregående skole innenfor
TP, Teknikk og industriell produksjon BA, Bygg og anlegg DH, Design og håndverk Grunnkompetanse er et søkbart opplæringsprogram i videregående utdanning i Vestfold med sikte på å bli lærekandidat med kompetanse på assistent / hjelpearbeider nivå Næringslivet har også behov for arbeidskraft som ikke har fagbrev. Halvparten av dagens yrkesaktive har ikke fagbrev. Læreplanene i Grunnkompetanse utarbeides i samarbeid med alle berørte parter. Vi har god kontakt med bransje og næringsliv

33 Grunnkompetanse 2 av 2 Grunnkompetanse er et yrkesfaglig løp, der hovedmodellen for opplæringen vil være 2 år i skole og 2 år ute i bedrift. Eleven tegner opplæringskontrakt i bedrift for det siste opplæringsåret. Alternativt Vg 3, dersom spesielle forhold tilsier det Grunnkompetanse vektlegger at eleven skal kjenne mestringsopplevelse i læringsarbeidet. Det fokuseres på praktisk arbeid i programfagene Fellesfagene integreres i programfagene med fokus på grunnleggende ferdigheter Grunnkompetanse til lærekandidat kan senere bygges ut til fullt fagbrev Tilbudet er søkbart i forhold til ordinært inntak og fortrinnsinntak

34 Teknologi, design og håndverk
Rett i jobb eller videre studier Færder videregående skole - yrker for fremtiden


Laste ned ppt "Færder videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google