Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Færder videregående skole •Første driftsår 2003/4 •Kombinert skole fra høsten 2006 •Skoleåret 2008/ 09 har vi ca 750 elever i opplæring •Skolen har ca.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Færder videregående skole •Første driftsår 2003/4 •Kombinert skole fra høsten 2006 •Skoleåret 2008/ 09 har vi ca 750 elever i opplæring •Skolen har ca."— Utskrift av presentasjonen:

1 Færder videregående skole •Første driftsår 2003/4 •Kombinert skole fra høsten 2006 •Skoleåret 2008/ 09 har vi ca 750 elever i opplæring •Skolen har ca 160 ansatte •Skolen har i dag 3 avdelinger lokalisert på Korten, Slottsfjellet og Teie •Nytt skolebygg hvor alle avdelingene samles i 2013

2 Færder videregående skole •Virksomhetsidé Vi skal gi den enkelte mulighet for å bli attraktiv for arbeids- og samfunnsliv. Elever og alle ansatte og lærere skal være stolte av arbeidet de gjør  Kompetanse  HOT (Høflighet, Orden og Tilstedeværelse)  Fagkunnskap  Lære å lære Hva skal til for å bli attraktiv?

3 Færder videregående skole •Visjon yrker for fremtiden •Verdier √ Nyskaping √ Læring √ Samarbeid √ Humor √ Respekt •Profil Tilbud innen teknologi design og håndverk

4 Studie Spesialisering Idrettsfag Musikk, dans, drama STUDIE- FORBEREDENDE UTDANNINGS- PROGRAM GENERELL STUDIEKOMPETANSE 3 år på skole = Realfag Språk, Samfunnsfag og økonomi Formgiving YRKES- FORBEREDENDE UTDANNINGS- PROGRAM 2 år på skole + 2 år i bedrift = FAGBREV Bygg og Anlegg Design & håndverk Elektrofag Helse & sosial Media & kommunikasjon Naturbruk Service & samferdsel Teknikk & industriell produksjon Hva skal jeg velge?

5 Studiespesialiserende Realfag ”Den unge ingeniøren” Dette studietilbudet er spesielt egnet for deg som ønsker å bli ingeniør •I tillegg til de realfagene som kreves spesielt ved opptak til ingeniørstudiet, gir vi deg en konkret og praktisk opplæring •Vår skole har over lang tid bygget opp kompetanse innenfor fagområder som Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon og Bygg og anlegg •Denne kompetansen bruker vi i opplæringen, i samarbeid med ulike bransjer og høyre utdanning Studiet krever interesse for matematikk og fysikk i kombinasjon med Informasjonsteknologi og Teknologi og forskningslære For deg som velger yrkesfaglig utdanningsprogram, har vi en ”Y-vei” til ingeniørutdanningen S-VEIENS-VEIEN

6 ”Y – veien til den unge ingeniøren ” ”Y – veien til den unge ingeniøren ” •For deg som velger yrkesfaglige utdanningsprogram innenfor Elektrofag, Bygg og Anlegg eller Teknikk og industriell produksjon vil skolen legge til rette for at du får nødvendig opplæring i matematikk og fysikk i løpet av Vg1, Vg2 og ved å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. •Mange vil være mer bevist nødvendigheten av realfagskompetanse for ingeniørutdanning etter avsluttet fagopplæringen fra skole og bedrift. Vg3 påbygging kan velges etter Vg2 i skole eller etter fullført fagbrevutdanning. Y-VEIENY-VEIEN

7 Studiespesialisering realfag ”Den unge ingeniøren”

8

9

10

11 •Studiet gir generell studiekompetanse og forbereder eleven til høgskoler som har opptaksprøver •Opplæringen gir praktisk erfaring innen visuelle kunstfag i fag som tegning, farge, form, kunsthistorie og design og arkitektur •Du vil utvikle dine skapende evner gjennom bruk av kunstneriske teknikker som tegning, maling, grafikk, tredimensjonal form, foto og informasjonsteknologi Studiespesialiserende Formgivingsfag Produktdesign

12 Studiespesialisering formgiving Produktdesign

13

14

15

16 •Vil du bli kjent med andre kulturer og få kunnskap om internasjonalt samarbeid og miljø, kan du velge tilbudet Global kultur og miljø andre og tredje året •Studiet legger vekt på forståelsen av vår egen kultur, på internasjonalisering og på verdien av dagens flerkulturelle samfunn og ressursbruk •Skolen samarbeider med lokale og internasjonale miljø- organisasjoner og har et tydelig miljøperspektiv når vi samhandler med andre kulturer. Vi samarbeider med høyere utdanning •Du får ta del i dette samarbeidet og de varierte opplæringsmetodene Studiespesialiserende Formgivingsfag Studiespesialiserende Formgivingsfag Global kultur og miljø

17 Studiespesialisering formgiving Global kultur og miljø

18

19

20

21 Påbygging til generell studiekompetanse •Påbygging til generell studiekompetanse Dette er tilbudet for deg som har gått yrkesfaglig utdanning og som ønsker muligheten til å ta høyere utdanning. Vi tilbyr to ulike typer kurs •ALTERNATIV 1 Påbyggingskurs er et tilbud til deg som har gjennomført yrkesfaglig utdanning uten å ha fått fagbrevet. Kurset er på 30 t pr uke fordelt på allmenne fag og fordypningsfag •ALTERNATIV 2 Påbyggingskurs er et tilbud til deg som har fagbrev eller har gjennomført annen 3 årig yrkes- faglig utdanning. Denne påbyggingen er på 23 t pr uke i allmenne fag.

22 STUDIE- FORBEREDENDE UTDANNINGS- PROGRAM GENERELL STUDIEKOMPETANSE 3 år på skole = Studie Spesialisering Idrettsfag Musikk, dans, drama Realfag Språk Samfunnsfag og økonomi Formgiving YRKES- FORBEREDENDE UTDANNINGS- PROGRAM 2 år på skole + 2 år i bedrift = FAGBREV Bygg og Anlegg Design & håndverk Elektrofag Helse & sosial Media & kommunikasjon Naturbruk Service & samferdsel Teknikk & industriell produksjon Hva skal jeg velge?

23

24 Bygg- og Anleggsteknikk •Bygg og anleggsteknikk er et spennende utdanningsprogram for flere bransjer i vekst •Her lærer du om planlegging, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet •Du bør ha godt håndlag, være nøyaktig og ha praktisk sans. Du må være innstilt på å jobbe i team, men må også kunne arbeide selvstendig •Færder har følgende tilbud: Vg1 bygg- og anleggsteknikk Vg2 byggteknikk, Vg2 klima- energi- og miljøteknikk, Vg2 overflateteknikk

25 Eksempel på skoleløp Bygg og anleggs- teknikk Vg1Vg2 Vg3 Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Rørleggerfaget Malerfaget Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Overflateteknikk Alle prg.områder Unntatt særløp Klima, energi og miljø Byggteknikk Stilasbyggerfaget Industrimalerfaget Renholdsoperatørfaget Ventilasjon og Blikkenslagerfaget Taktekkerfaget 4. år Tilbud som Færder har

26 Design og håndverk •En stor del av opplæringen foregår ved å arbeide praktisk med materialer, redskaper og teknikker. Du vil få mulighet til å utvikle dine kreative evner, estetisk sans og få kjennskap til design- og håndverkstradisjoner •Prosjekt til fordypning gir deg mulighet til å bli kjent med ulike yrker eller fordype deg i noen emner •Det kan skje gjennom å være utplassert i bedrift, opprette elevbedrift eller velge et fordypningsområde •Færder har følgende tilbud: Vg1 design og håndverk, Vg2 design og tekstil, Vg2 interiør og utstillingsdesign Vg3 interiør og utstillingsdesign

27 Eksempel på skoleløp Design og håndverk Vg1Vg2 Vg3 Buntmakerfaget Skomakerfaget Salmakerfaget Frisørfaget Urmaker Optroniker Nautiske instrumentmakerfaget Interiør og utstillingsdesign Interiørfaget Utstillingsdesignfaget Design og tekstil Frisør Ur og instrumentmaker Kostymesyerfaget 4. år Tilbud som Færder har Profileringsdesignfaget

28 Elektrofag luft- og •Uten elektriske og automatiserte systemer er det vanskelig å oppnå ønsket kvalitet og pålitelighet på viktige områder, som olje- og industri- produksjon, luft- og jernbanetransport og helse. •Programområdet el-energi, tilfredsstiller bransjens høye sikkerhetsmessige og faglige krav •Programområde elektronikk og data sørger for dyktige IKT medarbeidere som sikrer små og store bedrifter gode IKT løsninger og et operativt datanettverk •Virksomheten er nært knyttet til miljøet av elektronikk og mikroteknologi i Vestfold, og bransjen rekrutterer elever fra denne linjen til videre utdanning på høyere nivå •Færder har følgende tilbud: Vg1 elektrofag, Vg2 elenergi, Vg2 data og elektronikk

29 Eksempel på skoleløp Vg1Vg2 Vg3 Automatisering El.energi Data/elektronikk Flyfag Kulde Elektrofag Vikler- & tranformatormont.fag Fjernstyrte undervannsoperasj. Tavlemontør Produksjonselektron. Telekom.montør Elektriker Energioperatør Elektroreparatør Flyfag Avionikker Kulde og varmepumpemontør Data- elektroniker Heismontør Signalmontør 4. år Tilbud som Færder har

30 Teknikk og industriell produksjon •Grunnopplæring for mange bransjer –Små og store industribedrifter –Verksteder –På skip –På kjøretøy, skade og lakk –Anleggsmaskiner –Installasjoner for produksjon av olje og gass •Færder har følgende tilbud: Vg1 teknikk og industriell produksjon, Vg2 industriteknikk, Vg2 maritime fag, Vg2 bilskade, lakk og karosseri, Vg2 kjøretøy •Bred plattform for videre yrkesvalg •Grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess •Samhandling med andre •Oppøve evnen til å arbeide selvstendig •Programfag til valg

31 Eksempel på skoleløp Teknikk og Industriell produksjon Vg1Vg2 Vg3 Bilmekaniker, lette og tunge kjøretøy Motorsykkelfaget Motormekaniker Reservedelsfaget Motormann Matros Billakkererfaget Bilskadefaget Karosserimakerfaget CNC operatør Platearbeider Sveisefaget Kabeloperasjoner Hydrauliske røroperasjoner Kjøretøy Bilskade og lakk Maritimefag Industriteknikk Brønnteknikk Industrirørlegger Finmekanikker 4. år Tilbud som Færder har

32 Grunnkompetanse 1 av 2 •Tilbud ved Færder videregående skole innenfor –TP, Teknikk og industriell produksjon –BA, Bygg og anlegg –DH, Design og håndverk •Grunnkompetanse er et søkbart opplæringsprogram i videregående utdanning i Vestfold med sikte på å bli lærekandidat med kompetanse på assistent / hjelpearbeider nivå •Næringslivet har også behov for arbeidskraft som ikke har fagbrev. Halvparten av dagens yrkesaktive har ikke fagbrev. Læreplanene i Grunnkompetanse utarbeides i samarbeid med alle berørte parter. Vi har god kontakt med bransje og næringsliv

33 Grunnkompetanse 2 av 2 •Grunnkompetanse er et yrkesfaglig løp, der hovedmodellen for opplæringen vil være 2 år i skole og 2 år ute i bedrift. Eleven tegner opplæringskontrakt i bedrift for det siste opplæringsåret. Alternativt Vg 3, dersom spesielle forhold tilsier det •Grunnkompetanse vektlegger at eleven skal kjenne mestringsopplevelse i læringsarbeidet. Det fokuseres på praktisk arbeid i programfagene Fellesfagene integreres i programfagene med fokus på grunnleggende ferdigheter •Grunnkompetanse til lærekandidat kan senere bygges ut til fullt fagbrev •Tilbudet er søkbart i forhold til ordinært inntak og fortrinnsinntak

34 Teknologi, design og håndverk Rett i jobb eller videre studier Færder videregående skole - yrker for fremtiden


Laste ned ppt "Færder videregående skole •Første driftsår 2003/4 •Kombinert skole fra høsten 2006 •Skoleåret 2008/ 09 har vi ca 750 elever i opplæring •Skolen har ca."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google