Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16.11.2005 Presentasjon av Haugaland Kraft. Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region Visjon Haugaland Kraft.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16.11.2005 Presentasjon av Haugaland Kraft. Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region Visjon Haugaland Kraft."— Utskrift av presentasjonen:

1 16.11.2005 Presentasjon av Haugaland Kraft

2 Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region Visjon Haugaland Kraft

3

4 Haugaland Kraft skal sørge for lønnsom, sikker og effektiv energiforsyning, og aktivt bidra til en fremtidsrettet og helhetlig infrastruktur til beste for eierne. Forretningsidé

5 Haugesund Elekricitetsverk etablert Litledalen Kraftstasjon Karmsund Kraftlag etablert 19091920 Hardeland kraftstasjon Sunnh. KraftlagTysseland 1998 Fusjon Rødne Bredbånd 2005 Historisk utvikling 194619532002 1999 Sauda Energiverk

6 Våre eiere

7 Eierskap Produksjon: Sunnhordland Kraftlag AS40,5% Ulla-Førre2,54% Tysseland Kraftlag AS40% SørVest Varme AS49% Vestkraft AS20% Vestavind Kraft AS14,3% Gass: Haugaland Gass AS91% Gasnor ASA13,4% Naturgassens hus AS1,7% Østgass AS 50 %

8

9 Selskapsstruktur Adm. dir. Olav Linga Salg / Marked Svein Inge Djursvoll Nett John Harald Jakobsen Kraftproduksjon Odd Rune Heimvik Økonomi/Finans Runar Areklett Organisasjon Ketil Arntzen Bredbånd Jan Håland Ny forretning Claus Svendsen

10 Målene våre: •Lønnsomt energiselskap med god avkastning til eierne •Sikker og rasjonell energiforsyning til Haugalandet •Videreutvikle eksisterende kjernevirksomhet •Engasjere oss i ny og fornybar energiutvikling og fremtidsrettet infrastruktur •Lønnsom næringsutvikling som hører naturlig til våre kjerneområder og som gir regionale synergieffekter

11 Katalysator for regional verdiskaping •Haugaland Kraft skal bidra til gode rammevilkår for næringsliv og innbyggerne i regionen •Bidra vesentlig til økonomisk utvikling og velferd •Være instrument for å sikre utbygging av viktig infrastruktur i regionene

12 Vårt verdigrunnlag •Kundefokusert •Endringsvillig •Pålitelig •Tydelig

13 Kjerneområder •Kraftproduksjon •Distribusjon •Energiomsetning •Bredbånd •Kommersialisering av nye energiformer

14 Fakta Kraftproduksjon (direkte/indirekte) :1.000 GWh Overføringsnett:6.355 km Transformatorstasjoner:15 Nettstasjoner:2.009 Nettkunder:52.600

15

16 Skapte verdier • Utbygging av kraftproduksjon Nyverdi: 2 milliarder NOK •Utbygging av infrastruktur Nyverdi: 2 milliarder NOK

17 Samfunnsregnskap •Lønnsomme arbeidsplasser200 ansatte •Kjøper av varer og tjenester120 M NOK •Direkte skattebidrag 50 M NOK •Utbytte til eierne 112 M NOK årlig •En lokal medspiller  Barne- og ungdomsarbeid  Kultur og idrett

18 Økonomi 2004 Omsetning571 mill. Resultat etter skatt141,5 mill. Totalkapital1.988 mill. Egenkapital1.062 mill Egenkapitalandel53,4% Siden fusjonen i 1998 er det utbetalt ca. 600 mill. i utbytte og renter på ansvarlig lån.

19 Økonomisk utvikling

20

21 Våre driftsanlegg •Etne-anleggene •Tysseland Kraftlag (40%) •Fjernvarme i Skåredalen •Fjernvarme Bø

22 Etne-anleggene Status: •Anlegg fra 1920 - 1950 årene •Bidrar i dag betydelig til gode resultater for HK •Har foretatt omfattende fornyelse de senere årene Oppgaver: •Utarbeide ny ”generalplan” for anleggene •Større bygningsteknisk vedlikehold •Fornyelse av reguleringsutstyr / linjer /apparatanlegg •Videre opprustning

23 Etne-anleggene Hardeland Kraftverk Aggregat 1: Installert effekt 14 MW Årstall 1950 Aggregat 2: Installert effekt 14 MW Årstall 1951 Aggregat 3: Installert effekt 14 MW Årstall 1958 Samlet middelproduksjon 123 GWh Litledalen Kraftverk Aggregat 4: Installert effekt 7.5 MW Årstall 1963 Aggregat 5: Installert effekt 9 MW Årstall 1985 Samlet middelproduksjon 55 GWh

24 Tysseland Kraftlag •Småkraftverk: 5 MW / 21 GWh •Satt i drift i desember 2002 •Gode resultat •Vurdere tilleggsregulering

25 Fjernvarme Skåredalen •Drifting av fjernvarmesentralen i Skåredalen •Følge opp nye utbyggingsprosjekter i Skåredalen •Optimalisering av fjernvarmeanleggene •Påkobling av nye kunder •Kundeoppfølging

26 Fjernvarme Bø •Drifting av koggenereringsanlegget på Bø •Optimalisering av fjernvarmeanleggene •Kundeoppfølging •Henvendelser fra studenter og bedrifter

27

28 Vårt nettområde

29 Nett Ansvar og ledelse av kraftoverføring i sentral-, regional- og distribusjonsnett •Sikker og rasjonell energiforsyning •Bidra til økt verdiskaping og utvikling for våre eiere •Være kundeorientert og konkurransedyktig

30 Nett - hoveddata Sentralnett 300kV (medeier) 76 km Lednings- og kabelnett 66 kV / 5-22 kV4.541 km <1kV (lavspent)4.541 km 15 transformatorstasjoner 2.009 nettstasjoner • Overført energimengde ca. 1.400 GWh/år • Høyeste nettbelastning ca. 300 MW • Antall nettkunder52.600

31

32 Bredbånd - forretningsidé ”Haugaland Kraft vil bidra til en fremtidsrettet infrastruktur for bredbånd og tilby attraktive bredbåndstjenester på Haugalandet. Utbyggingen vil skje med fiber og/eller alternative teknologier. Satsingen skal teknisk økonomisk være langsiktig forsvarlig.”

33 Bredbånd •Ny teknologi basert på industristandarder •Infrastrukturelt kvantesprang HKForbruker TV-tjenester Telefonitjenester Internett-tjenester

34 Bredbåndsutbygging – vi er i gang! •Investert så langt - 400 km / 60 mill. NOK •Strategi for videre storsatsing utarbeidet og igangsatt

35 Forretningsutvikling Hovedmål: Vi skal arbeide for videre vekst i selskapet ved å utvikle nye og lønnsomme forretningsområder. Satsingsområdet skal være innenfor våre strategiske områder og som gir merverdi inn mot våre definerte kjerneområder.

36 Prosjekter under utvikling Prosjekter: •Haugaland Gass AS - samarbeid med Tysvær Kommune •Østgass AS - samarbeid med Knutsen OAS •Haugaland Næringspark AS - Gismarvik •Vindkraft - samarbeid med Norsk Hydro og Fred Olsen •SørVest Varme AS – Avfallsforbrenning,fjernvarme •Småkraft – samarbeid med SKL •Vestavind Kraft AS – selskap innen Vestlandsalliansen.

37 Rødne kraftverk Utbyggingen er startet Produksjon :34 GWh Effekt:9 MW Kostnad:70 Mill Ferdig:2006

38 Haugaland Næringspark Gassflamme

39 CNG-prosjektet Gass Leveranse GasLed (Statpipe) Kompresjon Måling Laste Anlegg Losse Anlegg Måling Kompresjon Høytrykkslager Gass Transmision GismarvikCNG TransportØstfold

40 Sørvest Varme Bakgrunn •Gi regionen en sikker, forutsigbar og kostnadseffektiv sluttbehandling av avfallet •Betrakte avfallet som en ressurs og ikke som et problem •HK eierandel, 49% •HK har praktisk administrasjon av prosjektet Nøkkeltall Antall behandlingskapasitet50’-60.000 tonn avfall/år Estimert investering350 - 450 mill NOK Varmeproduksjon (brutto)>100 GWh Mulig kraftproduksjon20-25 GWh

41

42 Kraftsalg •Høy markedsandel, ca 91 % •Selger kraft kun til egen region •Små marginer i kraftmarkedet •Kundetilpassende tariffer

43 Strømprisen er sammensatt •Forbruksavgift •Avsetning til energifondet •MVA •Innføring av CO 2 -avgift •Europeisk kraftmarked •Økt kostnadsnivå for nettvirksomheten

44 Kraftprodukter Felleskraft Standard variabel kraftpris Markedspris Fastpris Spesialprodukt, næringsliv og kommuner (sikringskjøp)

45 Felleskraft •Våre kunder har i 2004 hatt en strømpris som er ca. 1600 kr. lavere enn gjennomsnittet av landsdekkende leverandører.

46 Felleskraft Prisutvikling HK - Landsgjennomsnitt 2004

47 Fakta: Europeiske nettleiepriser (kilde Fortum) •Distribusjonsnett-tariffer i Norden er lave sammenlignet med de fleste Europeiske land •Lavere tillatt avkastning •Lavere verdier på nettet •Høy utnyttelse av nettet

48 Informasjonssenteret •Lokalisert på Bø •Et opplevelsessenter om vannkraft, energi og energibruk •Historisk utvikling •Et tilbud til lokalbefolkningen og skoler •Ca 3000 besøkende fra ungdoms- og videregående skoler

49 Våre kunder er også våre eiere Haugaland kraft har ca. 52.600 kunder som også er våre eiere •De krever som andre kunder:  Leveringssikkerhet  Konkurransedyktig pris  Det skal være god tilgjengelighet  Det skal være enkelt å være kunde  Det skal være trygt å være kunde •Avkasting tilbakeføres til regionen •Næringsutvikling •Støtte til lokale frivillige og ideelle foreninger

50 Verdiskaping er mer enn penger... Vi ønsker å bidra til: •At Haugalandet er en god plass å bo •At Haugalandet fremstår som en sterk og attraktiv region •Å støtte opp om tiltak som er positive for regionen og innbyggerne

51

52 Midlertidig løsning på bildet til vi har funnet alternativ


Laste ned ppt "16.11.2005 Presentasjon av Haugaland Kraft. Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region Visjon Haugaland Kraft."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google