Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østfold fylkesbibliotek - Merkenavn og profil

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østfold fylkesbibliotek - Merkenavn og profil"— Utskrift av presentasjonen:

1 Østfold fylkesbibliotek - Merkenavn og profil
Rapport av markedsundersøkelse Østfold fylkesbibliotek - Merkenavn og profil Tom Endresplass, Salgskonsulent/prosjektleder Prosjektleder Erlend Krumsvik, Fagleder Metode og analyse

2 Kort om undersøkelsen Bakgrunn
Undersøkelsen har som hensikt å besvare følgende forhold: - Drivere for bruk av bibliotekene - ”Bibliotekene som sosialt møtested” - Avdekke lojalitetsaspekter - Publikumsønsker mht. tjenestespekter og utvikling - Bibliotekets rolle i lokalsamfunnet Utvalg Totalt er det 646 kunder, 197 personer blant befolkningen og 36 ansatte som har svart på undersøkelsen. Datainnsamling Datainnsamlingsmetode: CAWI for ansatte og kunder, CATI for befolkningen i de aktuelle kommuner i Østfold. Kvalitetsrutiner: Ingen avvik fra vanlige rutiner. Tidsperiode for datafangst: Juli og August 2009.

3 Metodikk For alle kategoriske spørsmål i undersøkelsen blir resultatene presentert som andeler, oppgitt i prosent. For spørsmål hvor det benyttes mulighet for å avgi flere svar per spørsmål (flersvar), vil summen av andelene overstige 100% av naturlige årsaker. For alle skalaspørsmål i undersøkelsen blir resultatene presentert som gjennomsnitt. Det anvendes som standard en skala fra 1 til 6, hvor verdien 6 er den beste/mest positive. Alle svar brytes ned på totalutvalget, og på delutvalg når dette finnes formålstjenelig ut fra resultatene i den statistiske analysen. Spørsmålene er brutt ned på bakgrunnsvariabler når signifikante (relevante) funn er avdekket. Når en bakgrunnsvariabel ikke er funnet relevant for presentasjonen er det hovedtallet som beskriver aktuelle forhold best. Alle signifikante funn er basert på en rigid statistisk test, hvor feilmarginen er på 5%. Dette er bransjestandard. Der hvor det er påvist signifikante forskjeller mellom ulike grupper, vises forskjellene med bokstaver.

4 Demografisk beskrivelse - Andeler og antall
Det er en god spredning mellom kjønn og aldersgrupper, og begge datafilene er representative for studien. Det er 36 ansatte som har avgitt estimat. I studien blir kun hovedtall i hovedgruppene benyttet, samt en nedbrytning på aktive brukere av bibliotekene. Svarfordeling Kunder Befolkning Kjønn Antall Prosent Mann 273 31,2 % 209 32,4 % 61 31,0 % Kvinne 603 68,8 % 437 67,6 % 136 69,0 % 876 100,0 % 646 197 Aldersgrupper 16 til 24 år 47 5,4 % 33 5,1 % 14 7,1 % 25 til 34 år 99 11,3 % 81 12,5 % 17 8,6 % 35 til 44 år 214 24,4 % 170 26,3 % 39 19,8 % 45 til 54 år 201 22,9 % 154 23,8 % 37 18,8 % 55 år og eldre 315 36,0 % 208 32,2 % 90 45,7 % 100 % Kommune Halden 5 0,6 % 4 0,0 % Moss 6 0,7 % 0,9 % Sarpsborg 11 1,3 % 1,7 % Fredrikstad 12 1,4 % 10 1,5 % 2 1,0 % Hvaler Aremark 9 0,3 % 7 3,6 % Marker 3,8 % 19 2,9 % 5,6 % Rømskog 8 Trøgstad 95 10,8 % 75 11,6 % 15 7,6 % Spydeberg 89 10,2 % 70 Askim 246 28,1 % 188 29,1 % 52 26,4 % Eidsberg 91 10,4 % 45 7,0 % 40 20,3 % Skiptvet 79 9,0 % 68 10,5 % 4,6 % Rakkestad 32 5,0 % 25 12,7 % Råde 1 0,1 % 0,2 % Rygge Våler Hobøl 123 14,0 % 104 16,1 %

5 Kort sammendrag av resultater
Lån av bøker på biblioteket i Østfold dominerer tilgangen på bøker overfor befolkningen i fylket. 70,7% av befolkningen har lånt bøker på bibliotekene, og disse innehar en klar posisjon, fremfor kjøp i bokhandel. Bibliotekets viktigste rolle blir av både kunder og samfunnet for øvrig definert til følgende: Mulighet for å stille informasjons- og referansespørsmål til personalet Sikre kunnskap og informasjon til alle Være et møtested og sosial arena Bruk av biblioteket er geografisk betinget. Rapporten gir en noe begrenset innsikt i drivere for lojalitet, da den tilgjengelige informasjonen i studien ikke fullt ut forklarer tilfredsstillende. 72,2% av den samlede massen av kunder og befolkning kjenner til returordningen.

6 Bibliotekets posisjon på bokmarkedet

7 Bibliotekets posisjon på bokmarkedet - Bruksfrekvens
Svarfordeling Bruker ikke Lav bruker Middels bruker Høy bruker Antall Prosent Gruppe Ikke besøkt 114 13,0 % 100,0 % 1 gang 34 3,9 % 24,3 % 2-3 ganger 107 12,2 % 16,1 % 75,7 % 4-6 ganger 170 19,4 % 48,9 % Ca. hver måned 189 21,6 % 41,0 % 51,1 % Flere ganger i måneden 179 20,5 % 72,0 % Ca. hver uke 48 5,5 % 19,5 % Flere ganger i uken 26 3,0 % 28,9 % 8,5 % Vet ikke 8 0,9 % Tabellen er eksl. ansatte Da over halvparten av befolkningen viser seg å være kunder, er besøksfrekvens inndelt i fire grupper for den videre analysen. Totalt sett, både blant kunder og befolkningen er bibliotekene godt besøkt. Det er kun 13% som oppgir at de ikke har besøkt et bibliotek i løpet av 2009. Én av tre besøker bibliotek flere ganger i uken. I forhold til undersøkelse om bibliotekbruk (Buskoven 2006), er disse tallene i tråd med besøksfrekvens ellers i landet for bibliotekbrukere.

8 Bibliotekets posisjon på bokmarkedet
Dersom du ser tilbake på de bøkene du i større eller mindre grad har benyttet deg av så langt i år, på hvilken måte fikk du tak i disse? Svarfordeling Mann Kvinne Signifikansgruppe A Signifikansgruppe B Antall Prosent Sign. Lånte på offentlig biblioteket 651 74.5% 186 68.1% 465 77.4% A Kjøpte i en bokhandel 369 42.2% 113 41.4% 256 42.6% Lånte av venn/bekjent/familie 293 33.5% 57 20.9% 236 39.3% Fikk i gave 257 29.4% 81 29.7% 176 29.3% Kjøpte i en norsk nettbokhandel 170 19.5% 53 19.4% 117 Kiosk, butikk, bensinstasjon e.l 160 18.3% 45 16.5% 115 19.1% Arbeidsgivers litteratur 96 11.0% 32 11.7% 64 10.6% Lånte på universitets-/skolebibliotek 95 10.9% 23 8.4% 72 12.0% Kjøpte i en utenlandsk nettbokhandel 6.1% B 21 3.5% På annen måte 62 7.1% 20 7.3% 42 7.0% Vet ikke 2.3% 10 3.7% 1.7% Basetall 874 273 601 Lån av bøker på offentlig bibliotek er helt klart den måten flest har fått tak i bøker på. Kvinner låner bøker på bibliotek i større grad enn menn. Kvinner låner bøker hos venner og bekjente i større grad enn menn. Menn kjøper bøker i utenlandske nettbokhandler i større grad enn kvinner. Ingen relevante funn er avdekket for aldersgrupper.

9 Bibliotekets posisjon på bokmarkedet
Dersom du ser tilbake på de bøkene du i større eller mindre grad har benyttet deg av så langt i år, på hvilken måte fikk du tak i disse? Svarfordeling Bruker ikke Lav bruker Middels bruker Høy bruker Signifikansgruppe A Signifikansgruppe B Signifikansgruppe C Signifikansgruppe D Antall Prosent Sign. Lånte på offentlig biblioteket 651 74.5% 13 11.5% 80 57.1% A 303 87.1% A B 221 93.6% A B E Kjøpte i en bokhandel 369 42.2% 57 50.4% 67 47.9% 140 40.2% 92 39.0% Lånte av venn/bekjent/familie 293 33.5% 47 41.6% 53 37.9% 115 33.0% 64 27.1% Fikk i gave 257 29.4% 39 34.5% 49 35.0% 89 25.6% 68 28.8% Kjøpte i en norsk nettbokhandel 170 19.5% 30 26.5% 29 20.7% 70 20.1% 34 14.4% Kiosk, butikk, bensinstasjon e.l 160 18.3% 30.1% D 32 22.9% 65 18.7% 26 11.0% Arbeidsgivers litteratur 96 18 15.9% 12.9% 38 10.9% 21 8.9% Lånte på universitets-/skolebibliotek 95 8 7.1% 12 8.6% 11.2% 13.6% På annen måte 62 16 14.2% 14 10.0% 23 6.6% 3.4% Kjøpte i en utenlandsk nettbokhandel 6.1% 11 9.7% 4.6% 5.9% Vet ikke 20 2.3% C 6 4.3% 1 .3% .0% .a Basetall 874 113 348 236 De som bruker Bibliotekene mye låner flere bøker. De som oppgir at de ikke bruker Bibliotekene, kjøper i kiosk eller annen butikk (ikke bokhandel).

10 Bibliotekets rolle i lokalsamfunnet

11 Bibliotekets rolle i lokalsamfunnet - Viktighet
Bibliotekets viktigste rolle blir av både kunder og samfunnet for øvrig definert til følgende: Sikre kunnskap og informasjon til alle Medvirke til leselyst og lesekunnskap Biblioteket blir i minst grad vektet som viktig som møtested og sosial arena, og som et sted hvor man får tilgang til teknologi. Vi ser et avvik mellom kunder/befolkning og ansatte når det gjelder bibliotekets rolle som sosial arena, og som bidragsyter for å gi tilgang til teknologi.

12 Bibliotekets rolle i lokalsamfunnet - Dyktighet
Rangeringen av de ulike faktorene er tilsvarende som for viktighet, men tilbakemeldingene er bedre, spesielt fra kundene. Befolkningen generelt har en positiv oppfatning av bibliotekenes dyktighet til å leve opp til de forventninger som befolkningen har, med unntak av bibliotekets rolle som sosial arena. Det fremstår et gap mellom erfaringen til befolkningen og kundene sett i forhold til de ansattes oppfatning. De ansattes estimater er i hovedtrekk i tråd med kundene, men de ansatte kan se ut til å undervurdere sin dyktighet litt.

13 Bibliotekets rolle i lokalsamfunnet - Dyktighet
Score = Dyktighet * Viktighet. Verdiene som fremkommer i tabellen viser noe av oppfatningen-/styrkeforholdet mellom ulike grupper. Estimatet fra de ansatte er mer pessimistisk enn både kunder og befolkning, men dette ligger likevel over estimatet på lav bruker.

14 Drivere for bruk av bibliotekene

15 Drivere for bruk av bibliotekene - Ditt lokale bibliotek
Hvilket bibliotek er ditt lokale bibliotek? Kommune Svarfordeling Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Antall Prosent 9 1,0 % 1 11,1 7 77,8 Askim 262 29,1 % 0,4 2 0,8 Eidsberg 72 8,2 % 2,8 Hobøl 102 11,7 % 31 3,5 % 30 96,8 Rakkestad 59 6,7 % 0,8 % Skiptvet 75 8,6 % 1,3 Spydeberg 98 11,2 % 95 10,9 % 90 94,7 Annet bibliotek i Østfold 67 7,7 % 4 6,0 6 10 14,9 13,4 1,5 Vet ikke 5 0,6 % 20,0 Totalt 875 ###### 11 33 8 Råde Rygge Våler 237 90,5 73,6 1,0 100 98,0 3,2 3,4 57 96,6 73 97,3 84 85,7 13 13,3 5,3 3,0 3 4,5 16,4 7,5 9,0 89 246 91 79 61 123 Tabellen er eksl. Ansatte og filtrert på de som bor i Østfold Bruk av biblioteker er relativt geografisk betinget i Østfold. Biblioteket i Hobøl har den største andelen som oppgir dette som sitt lokale bibliotek, og samtidig den største geografiske spredningen.

16 Drivere for bruk av bibliotekene - Bruk av Biblioteket
På hvilken måte har du brukt ditt lokale bibliotek i år? Svarfordeling Lav bruker Middels bruker Høy bruker Signifikansgruppe B Signifikansgruppe C Signifikansgruppe D Antall Prosent Sign. Har lånt bøker 686 91,1 % 103 70,7 % 345 95,4 % B 238 96,2 % Har lånt filmer 365 48,5 % 32 21,4 % 147 40,8 % 174 71,2 % B C Har lånt lydbøker 326 43,3 % 26 17,9 % 149 143 58,1 % Har stilt spørsmål til personalet 296 39,3 % 24 15,0 % 134 37,9 % 130 53,0 % Har bestilt bøker/dokumenter fra andre bibliotek 283 37,6 % 16 10,7 % 117 33,0 % 137 55,9 % Vært på biblioteket som følge/ledsager til barn 237 31,5 % 27 18,6 % 97 27,3 % 108 45,3 % Har lest tidsskifter og aviser på biblioteket 209 27,8 % 16,4 % 72 20,1 % 102 41,9 % Vært på biblioteket for å låne for andre 148 19,7 % 12 7,9 % 60 17,0 % 74 30,1 % Har lånt musikk 119 15,8 % 7 4,3 % 47 12,6 % 62 25,4 % Lest/bladd i lokalhistorisk litteratur 109 14,5 % 19 12,9 % 36 9,8 % 48 20,3 % C Brukt PC 104 13,8 % 7,1 % 35 8,9 % 56 21,6 % Deltatt på arrangement på biblioteket 92 12,2 % 13 9,3 % 33 9,2 % 44 17,8 % Har lånt språkkurs 6,2 % 1 0,7 % 7,2 % 18 6,8 % Har benyttet elektroniske kataloger 45 6,0 % 4 1,4 % 3,4 % 25 10,2 % Har lånt spill 10 1,3 % 0,0 % 3,0 % På annen måte 52 6,9 % 12,1 % 3,2 % 23 Ingen av disse 3 0,4 % 2,1 % Merk signifikanshenvisninger: Dersom det er oppgitt en B i signifikansgruppe C, så har C en høyere aktivitet enn B. Der hvor det er to eller flere bokstaver, eks. B C i signifikansgruppe D, så har D et høyere aktivitetsnivå enn gruppe B og C. På de fem mest brukte tjenestene er Middels og høy bruker mer aktiv enn Lav bruker. Blant de fem mest brukte tjenestene i Bibliotekene er det lån av bøker, filmer og lydbøker som dominerer, bruk av personalet og bestilling av bøker og dokumenter fra andre biblioteker. Bruksmønsteret er klart ulikt mellom de tre brukergruppene, og for de fem mest brukt tjenestene er det avdekket store forskjeller mellom gruppene. Se signifikansrubrikken for relevante funn. Høy bruker er mer aktivt på et bredere spekter av bibliotektjenestene enn de to øvrige gruppene. På flere felter overgår aktiviteten i denne gruppen de to øvrige.

17 Drivere for bruk av bibliotekene - Bruk av Biblioteket
På hvilken måte har du brukt ditt lokale bibliotek i år? Svarfordeling Mann Kvinne Signifikansgruppe A Signifikansgruppe B Antall Prosent Sign. Har lånt bøker 686 91,1 % 192 84,6 % 494 93,9 % A Har lånt filmer 365 48,5 % 101 44,5 % 264 50,2 % Har lånt lydbøker 326 43,3 % 79 34,8 % 247 47,0 % Har stilt spørsmål til personalet 296 39,3 % 73 32,2 % 223 42,4 % Har bestilt bøker/dokumenter fra andre bibliotek 283 37,6 % 66 29,1 % 217 41,3 % Vært på biblioteket som følge/ledsager til barn 237 31,5 % 63 27,8 % 174 33,1 % Har lest tidsskifter og aviser på biblioteket 209 78 34,4 % B 131 24,9 % Vært på biblioteket for å låne for andre 148 19,7 % 33 14,5 % 115 21,9 % Har lånt musikk 119 15,8 % 35 15,4 % 84 16,0 % Lest/bladd i lokalhistorisk litteratur 109 39 17,2 % 70 13,3 % Brukt PC 104 13,8 % 42 18,5 % 62 11,8 % Deltatt på arrangement på biblioteket 92 12,2 % 19 8,4 % 13,9 % Har lånt språkkurs 47 6,2 % 10 4,4 % 37 7,0 % Har benyttet elektroniske kataloger 45 6,0 % 15 6,6 % 30 5,7 % Har lånt spill 1,3 % 2 0,9 % 8 1,5 % På annen måte 52 6,9 % 6,3 % Ingen av disse 3 0,4 % 1 Kvinner låner bøker, lydbøker, brukt personalet, vært ledsagere for barn og deltatt på arrangementer i større grad enn menn. Lån av bøker er likevel den tjenester som begge grupper nytter seg av mest. Menn leser tidsskrifter og aviser, og har brukt PC i større grad enn kvinner. For de øvrige tjenestene er det ikke avdekket forskjeller mellom kjønn.

18 Drivere for bruk av bibliotekene - Bruk av Biblioteket
På hvilken måte har du brukt ditt lokale bibliotek i år? Svarfordeling 16 til 24 år 25 til 34 år 35 til 44 år 45 til 54 år Signifikansgruppe A Signifikansgruppe B Signifikansgruppe C Signifikansgruppe D Antall Prosent Sign. Har lånt bøker 686 91,1 % 33 89,2 % 71 83,5 % 170 92,9 % 161 95,8 % B Har lånt filmer 365 48,5 % 21 56,8 % E 54 63,5 % 115 62,8 % 89 53,0 % Har lånt lydbøker 326 43,3 % 13 35,1 % 34 40,0 % 90 49,2 % 76 45,2 % Har stilt spørsmål til personalet 296 39,3 % 12 32,4 % 35 41,2 % 70 38,3 % 67 39,9 % Har bestilt bøker/dokumenter fra andre bibliotek 283 37,6 % 10 27,0 % 29 34,1 % 65 35,5 % 72 42,9 % Vært på biblioteket som følge/ledsager til barn 237 31,5 % 4 10,8 % 105 57,4 % A B D E 47 28,0 % Har lest tidsskifter og aviser på biblioteket 209 27,8 % 8 21,6 % 23 27,1 % 46 25,1 % 42 25,0 % Vært på biblioteket for å låne for andre 148 19,7 % 6 16,2 % 14,1 % 40 21,9 % 32 19,0 % Har lånt musikk 119 15,8 % 5 13,5 % 17,5 % 30 17,9 % Lest/bladd i lokalhistorisk litteratur 109 14,5 % 1 2,7 % 9 10,6 % 17 9,3 % 12,5 % Brukt PC 104 13,8 % 11 12,9 % 18,0 % 13,7 % Deltatt på arrangement på biblioteket 92 12,2 % 5,9 % 16 8,7 % 9,5 % Har lånt språkkurs 6,2 % 3 8,1 % 7,1 % 4,9 % 4,8 % Har benyttet elektroniske kataloger 45 6,0 % 2 2,4 % 5,5 % Har lånt spill 1,3 % 0,0 % .a 1,2 % 2,2 % 0,6 % På annen måte 52 6,9 % Ingen av disse 0,4 % Den eldste aldersgruppen låner filmer i mindre grad enn de øvrige. Aldersgruppen 35 til 44 år er i større grad ledsager til barn på biblioteket enn de øvrige aldersgruppene.

19 Drivere for bruk av bibliotekene - Atferdsmønster
Faktormatrisen viser hvordan ulike tjenester grupperes sammen, basert på bruksmønster. Innenfor samme kolonne kan man lese at dersom man bruker A, så bruker man B og C også… Faktormatrisen kan for eksempel anvendes for å organisere biblioteket. Bruk av bibliotek kan være behovsstyrt, men også styrt av bibliotekets fysiske organisering. Faktormatrisen kan gi svar på hvordan atferden er i dag, eller hvordan man kan underbygge de behov som her er avdekket. Matrisen viser hvordan kunder i biblioteket gjerne anvender dette. Til nærmere tallverdien er 1, til sterke er relasjonen til den aktuelle faktoren. Det er forsøkt å sette navn på de ulike gruppene, og merk at dette er en subjektiv vurdering av datagrunnlaget..

20 Drivere for bruk av bibliotekene - Hvor godt er følgende låne- eller brukstilbud
Hvor godt er følgende låne- eller brukstilbud i ditt lokale bibliotek? Svarfordeling Mann Kvinne Bruker ikke Lav bruker Middels bruker Høy bruker Ansatte Sign. gr. A Sign. gr. B Sign. gr. C Sign. gr. D Snitt Sign Mulighet for å bestille bøker/dokumenter fra andre bibliotek 5,58 5,7 5,5 5,6 5,0 5,3 A B Mulighet for å stille informasjons- og referansespørsmål til personalet 5,40 5,4 A 4,9 5,1 Mulighet for å benytte PC 5,05 4,8 4,7 5,2 Lokalhistorisk litteratur 5,03 4,6 Bøker - Litteratur for barn A B C Bøker - Skjønnlitteratur for voksne 5,00 4,3 Mulighet for søk i elektroniske kataloger 4,88 4,5 Magasiner/Tidsskrifter 4,61 4,4 3,8 Abonnement på tidsskrifter/aviser som kan leses på biblioteket 4,1 Lydbøker for voksne 4,59 3,7 4,2 Lydbøker for barn 4,54 4,0 B Bøker - Faglitteratur for voksne 4,53 3,9 Film for barn 4,39 Film for voksne 4,35 3,5 Musikkinnspillinger for voksne 3,90 3,6 Musikkinnspillinger for barn 3,89 Elektroniske spill 3,30 3,0 3,2 3,3 2,9 Tallverdiene viser gjennomsnitt på en skala fra 1 til 6, hvor verdien 6 er høyeste oppnåelige positive verdi. Det som blir rangert som best på Bibliotekene i Indre Østfold er muligheten for å bestille bøker/dokumenter fra andre biblioteker, og bruken av personalet Det er ingen faktorer som får en negativ tilbakemelding. De som ikke benytter seg av Bibliotekene er mer negative/kritiske i sin oppfatning enn de som bruker dem. Spesielt stor distanse er det i skillet mellom lav og middels bruker.

21 Lojalitetsaspekter

22 Lojalitetsaspekter - Tilfredshet og Lojalitet
Tilfredshet er avgjørende for fremtidig bruk av bibliotekene. Indirekte er tilfredshet et uttrykk for lojalitet. Graden av bruk gjenspeiler også høyere nivå av tilfredshet. Tilfredshet og lojalitet Svarfordeling Mann Kvinne Bruker ikke Lav bruker Middels bruker Høy bruker Sign. gr. A Sign. gr. B Sign. gr. C Sign. gr. D Snitt Sign. Hvor tilfreds er du med ditt lokale bibliotek? 4,8 4,7 4,9 A 4,3 5,1 ABC Dersom en venn eller bekjent av deg stilte deg noen spørsmål om ditt lokale bibliotek, i hvilken grad hadde du da valgt å omtale dette positivt? 5,3 5,2 4,6 5,0 A B 5,5 AB Det som er spesielt interessant i tabellen overfor er at uansett hvilken gruppe man ser på, uavhengig av graden av tilfredshet, så vil de spurte i større grad enn egen tilfredshet anbefale biblioteket for andre. Kvinner er mer tilfreds med bibliotekene enn menn.

23 Lojalitetsaspekter - Drivere for tilfredshet
Alle evalueringsfaktorer (23 totalt) for tjenestetilbudet i biblioteket, samt bibliotekenes dyktighet, er forsøkt anvendt i en forklaringsformel for tilfredshet med bibliotekene. Kun følgende faktorer har direkte forklaringskraft mot tilfredshet: Mulighet for å stille informasjons- og referansespørsmål til personalet (0,10) ...sikre kunnskap og informasjon til alle - Bibliotekets dyktighet (0,10) ...være et møtested og sosial arena - Bibliotekets dyktighet (0,06) Modellens forklaringskraft (22,3%), noe som dessverre er en svak forklaringskraft. Det finnes derfor andre forklaringsvariabler som denne studien ikke omfatter. Forklaringsvariablene som mangler, kan for eksempel være tilgjengelighet i form av åpningstider og beliggenhet og mengden informasjon. Disse eksemplene nevnes, da dette i stor grad er nevnt som temaer i de åpne tilbakemeldingene fra respondentene. Verdiene i blått viser hvor stor innvirkning den aktuelle faktoren har på tilfredshet. Dersom tilbakemeldingen øker fra 4 til 5, så vil tilfredshet øke med faktoren i blått – alternativt motsatt effekt. Utslagene er marginale i denne studien, og står i relasjon til modellens forklaringskraft.

24 Publikumsønsker mht. tjenestespekter og utvikling

25 Hva bør ditt lokale bibliotek gjøre for at du skal benytte deg av tjenestene oftere? - Bruker ikke
Bedre åpningstid Fornye utvalget litt oftere Reklamere via post reklamere mer for seg selv... vise at de fins Andre/ senere åpningstider. tror kanskje noen vegrer seg litt for å bruke bibloteket fordi det kan ansees som kun skolebiblotek. Forlenge åpningstidene. Holde kveldsåpent flere ganger i uka. Gjerne lørdagsåpent flere lørdager i måneden. Mer fleksibel åpningstider og mer tilgjengelig beliggenhet Gå ut med opplysninger i lokalavisen og oppfordre befølkningen til å stikke inno Intet spesielt. Jeg må skjerpe meg. ;o) Informere oftere om det. Jeg tror det må til for at jeg skal endre vanene mine - dvs tenke bredere om hva biblioteket kan gjøre. Bruker biblioteket når jeg er ute etter en spesiell bok, men kan nok gjerne bruke det oftere til andre formål også Lengre/hyppigere åpningstider gjerne til 22:00 Bedre åpningstider Kanskje sende ut informasjon til folk. Bør ha lengre åpningstider Kveldsåpent Pga avstand/plassering i kommunen benytter jeg meg først og fremst av biblioteket i nabokommunen, Spydeberg. Det er jeg fornøyd med. Ellers synes jeg det er flott med ordningen med at du kan låne bøker i andre fylker og levere de på nærmeste bibliotek når du kommer hjem. Var helt topp i sommer på båtferie med mye dårlig vær! Jeg synes ellers at lydbøker/cder ikke bare bør plasseres på forfattere, men at det også kan være en eller annen oversikt vedr. tema feks krim, biografi, reiser, osv. Bruker mye tid for å lese og lete igjennom de, og utvalget er veldig varierende på ulike bibliotek. Bli flinkere til å anbefale bøker og ikke svare at jeg ikke har interesse for de. Mer informasjon Lengre åpningstid Tips posten Mere bøker, bok buss bedre åpningstider.De har ikke åpent på morgenen/formiddagen.Fra 12 er litt sent.De har heller ikke åpent hver dag. Bedre åpningstider Ha åpent lenger på hverdagen (21.00/21.30). Med småbarn er det vanskelig å komme seg til biblioteket før/etter leggetid. Reklamere Få mer informasjon om biblioteket Være åpent og tilgjengelig og hjelpeølige Promotere seg selv mer. Bredere utvalg av faglitteratur.Nyere faglitteratur.Holde seg oppdaterte og holde brukeren oppdatert gjennom sitt arbeide.Ha bokkvelder?Få forfattere til å komme og lese/diskutere?Få flere voksne til å delta aktivt i biblioteket,ved flere arragementer. Både skjønnlitterert og faglitterert. Fagkvelder/arrangementerter? Ha en mer synlig fagdel i biblioteket.Biblioteket bør vis seg mer frem.Mitt bibliotek er gode på barn og litteratur for barn. De voksne kommer litt i skyggen på mange måter. Utvidet åpningstider Sende ut informasjon om hvilke tjenester som tilbys, samt åpningstider. Jeg er pendler med meget lang vei til jobb. Har derfor ennå ikke benyttet biblioteket der jeg bor etter at jeg flyttet til stedet. Tilfeldig uttrekk av 30 svar

26 Hva bør ditt lokale bibliotek gjøre for at du skal benytte deg av tjenestene oftere? - Lav bruker
Minne meg på åpningstidene. For øvrig har jeg ansvar for arbeidsgivers bibliotek, derfor lite bruk av lokalbibliotek til fag- og skjønnlitteratur og andre tjenester jeg til en viss grad disponerer sjøl. Ha et bredere utvalg av alternative bøker, samt fornye seg litt. Gi beskjed når bøker som har fått mye omtale i pressen er på plass i biblioteket. De har et tilbud som helt klart kan dekke mine behov. Det er nok heller jeg som må bli flinkere til å benytte meg av biblioteket. Jeg kjøper alt for ofte bøkene selv. Benytter biblioteket til å låne lydbøker til ferie 1 gg i året. Meget tilfreds med den hjelpen jeg da har fått. Vanskelig å trekke meg dit oftere. Biblioteket er bra. Jeg leser for lite. Lengre åpningst. litt bredere filmutvalg. litt mer sangbøker Mitt bibliotek er flinke til å "finne på ting". Ha flere lydbøker basert på dokumentarer Fortsette med samme imøtekommenhet og hjelp som tidligere. Har benyttet biblioteket siden tidl tallet og servicen har alltid vørt på topp. varierende åpningstider gjør at jeg alltid må sjekke når biblioteket er åpent. Er i tillegg stengt i ferier når jeg har tid til å lese. Informere mer om tilbudet, bl.a ved å orientere kundene ved skranken samt henge opp skriftlig informasjon på biblioteket og på kommunenes hjemmesider. Lengre utlånstid De må være mer service instilte og hjelpsomme. Det hjelper ikke med sure kjerringer. Selv om Spydeberg er mitt lokale bibliotek reiser jeg mye oftere til Askim. Der får jeg alltid hyggelig hjelp og ingen ting er noe problem. Åpent på kveldstid og i lenger i helger BEDRE PARKERINGSMULIGHETER Ta inn flere filmer for voksne og mer spesialisert faglitteratur (IT). åpningstidene Ha flere kulturarrangement for barn og/eller voksne. Teater, musikk, konsert osv. Jeg er ute etter gode skjønnlitterære opplevelser, så for meg hadde det vært positivt dersom biblioteket kunne gi råd/tips om gode bøker innenfor ulike retninger av skjønnlitteraturen. Skaffe større utvalg av lydbøker. Godt utvalg i filmer, serviceinstilte og at det tar kort tid å få tak i bøker de ikke har inne. Kveldsåpent Ikke nooe spesielt nå som de har flyttet bort fra de midlertidige lokalene og tilbake til Rådhuset. Fortsette slik de gjør Ha flere eksemplar av dagsaktuelle bøker jeg tror mitt lokale bibliotek er meget bra, men jeg bor for langt unna til at det er aktuelt å benytte meg av det de kan tilby, for eksempel å lese aviser og tidskrifter. Biblioteket dekker fullt ut mitt behov åpningstider Tilfeldig uttrekk av 30 svar

27 Hva bør ditt lokale bibliotek gjøre for at du skal benytte deg av tjenestene oftere? - Middels bruker Flere arrangementer, flere eksemplarer av populære bøker Ønsker en bedre og lettere tilgang til kommenale saker og vedtak. Det er kanskje først og fremst noe kommunen må jobbe med. Ellers veldig fint med nytt rom til lesing av aviser o.l. I Rakkestad har vi jo lokalavis. Man kan jo reklamere for bøker der, særlig nyheter og de som er mest populære. Vise seg frem enda mer, flere lokale arrangementer! Abonnere på flere tidsskrifter, samt ha et mer oppdatert utvalg av bøker innen it, økonomi, og markedsføring. Være som nå Jeg benytter biblioteket i den grad, jeg trenger det, og kjenner til de fleste tilbud biblioteket gir. Jeg benytter biblioteket jevnlig. Jeg er veldig fornøyd og benytter meg av de tjenestene jeg trenger Jeg er fornøyd slik det fungerer i dag, de dekker absolutt mine behov- Fortsette som nå - være behjelpelige og positive ved henvendelser Utvide åpningstidene! Flere lydbøker for barn og voksne dette har jeg ikke tenkt så mye over Jeg er fornøyd, bruker det når jeg har behov for det! Jeg kan ikke komme på noe. Er allerede fornøyd. Ha utvidet åpningstid Fortsette det gode arbeidet. Kanskje ha nyere og større utvalg nye lydbøker for voksne. forsette med foredrag om forfattere og bøker Få inn nyere bøker litt oftere, bytte ut Være som de er. Kunnskapsrike, blide og hjelpsomme pc benyttet av barn til spill, må enkelte gangver vente lenge til ferdig, bibliotek bør benyttes primært til informasjon, ikke barns lek Lenger åpningstid. Lengre åpnigstider, bedre tilgjengelighet Ha åpent flere timer per uke, spesielt på kveldstid Holde åpent på sommeren også. Gå smilekurs! Være mere på hugget og yte bedre sørvis. Informere om at vi kan levere på andre bibliotek i fylket og at ventelisten ikke trenger å bli så lang - biblioteket kan bli flinkere til å sjekke om det er ledige bøker på andre bibliotek. Sørge for gode lokaler. God veksling mellom nytt og klassisk sortement Jeg synes det fungerer greit som det er. Intet spesiellt. Større utvalg av musikk, bedre åpningstider Tilfeldig uttrekk av 30 svar

28 Hva bør ditt lokale bibliotek gjøre for at du skal benytte deg av tjenestene oftere? - Høy bruker
Har bedre åpningstider særlig om summeren. Mer nye barnefilmer/filmer og flere kunskap blader (ikke se og hør eller her og nå). Ha åpent til kl 1900 flere ganger i uka. På sommers tid ( ) er det åpent til kl 1900 en dag i uka, resten av året er det bedre, åpent til kl 1900 to ganger i uka + lørdagsåpent. Lørdagsåpent er veldig viktig for meg. Sende oppdateringer på e-post om hvilke nye bøker som er kjøpt inn/bestilt innen den sjangeren jeg ønsker. Dårlig biblioteksystem når det gjelder søk. Er svært tregt på web og lite brukervennlig. Jeg bestiller selv på nett. starte en lesegruppe for de som ikke er med i et annet fellesskap. Skulle ønske at personalet ved Trøgstad bibliotek kunne starte en slik lesegruppe. Flere bluray filmer og spill Åpingstidene i sommer var for dårlige, de stengte for tidlig. - Ønsker meg lengre åpningstid på lørdager. - Skille lydbøker for barn og ungdom - Stille ut nyhetene av lydbøker Gjerne noen flere kristelige aviser/blader mer åpeningstid Ikke lørdagsstengt i sommermånedene Oppdatere litteraturutvalget - fag - skjønn og tidsskr. "smilekurs" for enkelte av de ansatte. Bedre kunnskap om bibliotekets utlånsrutiner, samt fjernlånsmuligheter. Får all hjelp jeg trenger Gå til innkjøp av flere engelskspråkelige bøker Ha et større utvalg av engelskspråklig litteratur. Øke åpningstida, dvs. ha åpent HVER dag! Flere barneaktiviteter Utvide, større plass Ha større åpningstid. Blant annet flere kvelder/ettermiddager. Ha flere eksemplarer av hver bok Tydelig gi plass til fag og kunnskap som ikke er \\\ markedsføre nyheter jeg vil ikke have flere sånne mailer fra dere, fordi dette er en privat mail-add. og jeg kan ikke bruke lokalbibl. i halden, kun høyskolebiblioteket på remmen, da remmen ikke gjør forskjell på lånerne og setter begrensinger som lokalbiblioteket i halden gjør, så all positivitet jeg har og si om biblioteker jeg har med, er det kun høyskolebiblioteket jeg snakker om og ikke det andre. nogle gange sku jeg ønske høyskolebiblioteket hadde mer skjønnlitteratur, men bortsett fra det, bruker jeg heller det enn det nørdete lokalbibliotek nede i byen. så ikke flere mailer. litt mer kristen litteratur Kunne levere inn "brukte" bøker ett eller annet sted utenom bibliotekets åpningstid! Eks. Kasse på veggen til å putte bøker som skal leveres tilbake.Det hadde vært fint for meg! satse mere på ungedoms avdeling Da måtte det være å få mer penger så de kunne kjøpe flere bøker. Ingen kommentarer. Synes jeg bruker biblioteket så ofte som jeg har tid og mulighet til. Kunne gjerne kjøpe inn flere skjønnlitterære bøker på fremmedspråk som fransk, tysk, engelsk Fortsett å kjøpe inn lydbøker Politikerne må øke bibliotekets budsjett!!! Jeg benytter biblioteket veldig mye, så jeg vet ikke hva det skulle bli. lengre åpningstider, pluss søndag Tilfeldig uttrekk av 30 svar

29 Har du noen gode råd til ditt lokale bibliotek? - Bruker ikke
annonsere hvilke tilbud voksne kan dra av biblioteket.. mange voksne er ikke kla bruke media, lokalavis forelesing av forfattere hatt bedrre utvalg i filmer lesegruppe for barn. lese konkuranser magler den type litratur som jeg liker mer tilgjeningelig mere film utleie nye bøker reklamere litt tilgang til pc og data viktig at barn får tilgang til litteratur og lærer leselyst Vær mer synlig åpne for all type litteratur, og opplys folket! åpningstidene Alt er fint der:) Andre/ senere åpningstider. tror kanskje noen vegrer seg litt for å bruke bibloteket fordi det kan ansees som kun skolebiblotek. Jeg har sluttet å bruke mitt bibliotek fordi nesten alle lydbøkene jeg har lånt der har vært skadet, og fordi jeg for et par år siden fikk et etterhvert enormt pengekrav for en bok som jeg hadde levert tilbake, og som biblioteket ikke hadde registrert inn igjen. Dette føltes meget ubehagelig for meg som da var nyinnflyttet til et lite lokalsamfunn. Det var ikke hyggelig å bli mistenkt og hengt ut som en dårlig betaler. Kommunens pengeinnkrever var på meg på telefon også lenge etter at saken var avsluttet fra bibliotekets side. Alt i alt en skrekkelig opplevelse. Jeg er ganske ordentlig av meg, nemlig. Jeg kjøper nå i stedet mine bøker i nettbutikken til Bokklubbene. Bedre åpningstider på sommeren. Bli mer positive Informer! lengre åpningstider. parkeringsplasser uten betaling Les forrige nei Nei nei ingenting,har vært fornøyd Nye lokaler eller opp-pussing Savner at biblioteket er åpent se forrige! Se sluttkommentar på forrige punkt. Litt mer kunnskap til rådgiving om cd utvalget de har. Skrive om åpningstider og hva som tilbys i lokalavisen. Gjerne under faste spalter som "Hva skjer?" eller lign. Synes jeg er blitt møtt av serviceinnstilte medarbeidere der. Er i grunnen fornøyd med biblioteket, men må som sagt bare det litt mer inn i ryggraden - om dere skjønner. Kanskje jeg vil bruke det oftere da. tilgang på å låne faglitteratur - bøker - videregående pensum. tilgjengelighet.Bedre åpningstider Komplett

30 Har du noen gode råd til ditt lokale bibliotek? - Lav bruker
Det er veldig gode åpningstider. litt mer hjelpsom mere poser sommeråpent! åpen hver dag, - Flytt den ene dataen deres som det er 30min's ''sitte-tid'' på til et sted der ikke alle kan få sett hva man driver med på den. bedre sted å sitte, da noen av oss har leddproblemer Bedre tilgang til PC Beklager ! jeg er ingen flittig bruker av tjenestene,men det er mulig ting forandrer seg når jeg får mer fritid. Biblioteket burde være oppe vær dag. Det hadde også vært flott opp de hadde bedre åpningstider de dagene de har oppe. Biblioteket fungerer meget godt De bør utvide åpningstidene. Det nytter ikke å holde stengt opptil flere dager i uka...Jeg som student ender opp med å gå på bokhandelen i stedet, de har faktisk ikke åpningstider som passer slik at jeg kan besøke biblioteket!! De er veldig flinke på hobøl bibliotek, hjelpsomme og hyggelige og kunnskapsrike. Men det kunne være ønskelig med flere kvelder i uken kveldsåpent. Enklere tilgang til å søke i database Er fornøyd som det er ;-) flere engelsk bøker Flere lydbøker! Flere tidsskrifter, lettere søkbare elektroniske baser for å finne fram til stoff på egen hånd Flytte biblioteket til gateplan. Fokusere på temaområder; samfunnsaktuelle og faglige. Foredragsholdere og forfatterbesøk. Fortsette med å jobbe aktivt for å få barn og ungdom til å bruke biblioteket og skape leselyst. Få Dolliedama til å spille en gang til. Gi et best mulig tilbud til beboerne ved Mysebu. Hva ønsker de og hvilke behov har de. Har ingen forslag til forbedringer Ikke noe spesielt. Det meste er bra. Ingen spesielle jeg kan komme på i farten. Jeg synes de er flinke! Rådene jeg ga på forrige spørsmål er krevende. Men vi trenger nytt blod her i bygda og da har bibliotekarene en gyllen anledning til å skrive om viktige bøker og temaer i avisen her. Kjøp flere lydbøker fra KABB Kommer ikke på noe spesielt. Lengre åpningstid Litt kort åpningstid på ettermiddagen om sommeren. Vanskelig å rekke når en er i jobb. Mitt lokale bibliotek er greit nok til mitt bruk. Mulighet for å levere bøker utenom åpningstid (kasse). Nei! Noe bedre assortement innen musikk. Synes forøvrig at lydbok-delen har blitt bra men fremdeles stort utviklingspotensiale her... Online bibliotektjeneste med tilgang til innholdet i samtlige norske bibliotek og bøker levert rett hjem i postkassen. Jeg betaler gjerne porto. :-) Profiler det gode med å kose seg med en god bok - gratis Se forrige spm. Ønsker anbefalinger om hva slags bøker som passer til de forskjellige aldersgruppene av barn. Sånn som det er i Trøgstad bibliotek er det ikke mulig å orientere seg, og vi bommet med valget av bøker. F.eks. hyller med bøker for 1-3 år, 3-6 år, osv. Ønsker det lykke til med sitt nye utseende:) Komplett

31 Har du noen gode råd til ditt lokale bibliotek? - Middels bruker
film tilbud relatert til de varierte litteraturene. Det er veldig bra som det er! Flere tilgjengelige eksemplarer av etterspurte bøker, forfattertreff og at biblioteket fungerer mer som et litteraturhus (eks Oslo) Kanskje være litt mer ut i bymiljøet med stands åpent om sommeren også- Lengre åpningstider - alt må planlegges i forhold til jobb. Tror dere hadde tjent på åpne 1000 på lørdager, slik at man kan stikke innom når baby/barn er på svømming Jeg er veldig glad i mitt lokale bibliotek. Har desverre ingen gode forslag. Dere er veldig flinke. Er det noe jeg trenger av fagartikler el så har jeg erfart å bli veldig godt hjulpet. Om det hadde vært mulig å ha tilgang til søkemotorer til nye undersøkelser på fagfeltet mitt og hjelp til å finne frem i det.... har ikke spurt om dere har det, men det kunne vært til hjelp og svært god nytte. flere nye eksemplarer så det ikke er så lang ventetid på populære bøker Veldig fornøyd! Flinke ansatte med god kompetanse. Har ønske om flere lydbøker til voksne og barn. Utstilling med forskjellige tema. Flere lydbøker Bibliotek er viktige, men ofte litt baktunge/gammelmodige. nyere bøker en liten kafe En større seksjon av bøker på andre språk; det er få bøker på engelsk, og nesten ingen på spansk. FORTSETT I DET SAMME GODE SPORET SOM DERE ER Gratulerer med nyåpning! Det var litt trangt mellom hyllene når jeg hadde med meg barnevogna og møtte andre lånere. Men det går seg vel til når jeg får besøkt dere oftere og blir vant til hvor det er lettest å komme fra med vogna. Mer utenlandsk litteratur, kanskje filmer... flere nye bøker, filmer lydbøker for barn og voksne. Lesekampanjer for barn Alt er perfekt for meg. Boks ute for innlevering av bøker. Fortsatt oppfordre til stille samvær. De selger ofte gamle/utgåtte bøker for småpenger. SETT OPP PRISEN, FOR F***! Bøker er mer ver enn fem kroner, uansett forfatter og tema! Flere arrangementer av kommersiell karakter Nett-tilgang så man kan søke og bestille bøker uten å fysisk reise til biblioteket. Mulighet til å foreslå/påvirke innkjøp av bøker Tilgang på tidsskriftsartikler, f.eks. fra universitetsbibliotekene Nedlaste lydbøker digitalt? Det hadde vært fint med litt lenger åpningstid på fredager, og ikke ha lørdagsstengt mer enn i juli:) Fortsette å yte god service og godt humør! Bedre åpningstid om sommeren, ikke så lenge lørdagsstengt Tilfeldig uttrekk av 30 svar

32 Har du noen gode råd til ditt lokale bibliotek? - Høy bruker
Fortsett som nå. Jeg ønsker at biblioteket får større ressurser slik at vi får øket åpningstid. Lesing og samlingstid for barn i feriene. Jeg jkan ikke komme på noen nå, annet en at det kanskje kunne vært mulighet for å kjøpe kaffe der. Lesestund for barn hadde også vært en ide. Lesestund for barn, flere teater-forestillinger Biblioteket kunne gjerne vært litt større?? Men er i utgangspunktet ganske bra som det er?? Ha litt større plass til musikk og lydbøker og filmer, litt for trange "kasser og skap" Satse på opplæring i e-borgerskap Komme igang igjen med litteraturarrangementer, bokprat, boktips Mere tidsskrifter og aviser, flere pc er Kafe på lørdager Lenger åpent på fredag Om mulig familievennelig kvelds aktiviteter som lesing av forfattere eller andere aktiviteter som fremmer boklesing I tillegg at info om det er tilgjengelig på nettet og på biblioteket så lenge som mulig i forveien biblioteket er svært godt sett i forhold til kommunestørrelse,om økonomien tillater det, hadde det vært ønskelig med flere tidsskrifter/aviser At politikerne skjønner hvor viktig biblioteket er for voksne og barn i kommunen. Og derved gir de nødvendige pengene til at det skal fungere og vokse. Veldig bra med vårt lokale skole/ og folkebibliotek. Dog er det ikke alltid like lett å komme dit på grunn av åpningstidene. Men jeg skjønner at det kanskje ikke er så gunstig å ha andre åpningstider siden vi bor på et så lite sted, og at det blir brukt som skolebibliotek på dagtid. lydbøker plassert etter tema, ikke etter forfatters etternavn -flere pc'er til utlån -alle er ikke like gode til å svare på referansespørsmål, kanskje tilby kurs for dem Flere forfatterbesøk hadde vært fint. Vis frem fronten på bøkene Mer engelsk litteratur, originalsspråk. ungdomsbøjker på engelsk Flere bøker på andre språk Som tidligere sagt. Rydde litt i filmhyllene- få en bedre oversikt. Flere synlige hyller/reoler med nye bøker/film/musikk. Det kunne vært litt lettere å orientere seg blant de forskjellige kategorier bøker og litt bedre orden i hyllene. Kanskje noen mer komfortable siteplasser for lesing, og airciondition savnes på sommerstid! Ellers flere og raskere innkjøp av nye \ aktuelle bøker. Kan gjerne ta inn enda flere filmer,selv om tilbudet er godt nå også. Bli litt mer profesjonelle på hva som gjøres og sies bak skranken. Det gjelder ikke alle ansatte, men ubehagelig å være vitne til "sy-klubb" bak skranken. Ikke være opptatt med rydding o.l når det er folk foran skranken. jeg tror i det lange løp at bibliotekets plassering bør være på gateplan - midt i pulsen der folk ferdes. dette handler om kunnskapssamfunnet - og der er folkebibioteket svært sentralt! Flere lydbøker voksne, flere tidskrifter Bedre presentasjon og satsing på god musikk. Synes det er vanskelig å finne fram, og tror kanskje det er litt snevert utvalg. Kaffemaskin. Flere tidskrifter. Er generelt utrolig godt fornøyd med biblioteket Lengre åpningstid - se forrige spørsmål/svar.... musikk utlån kunne være fint. Tilfeldig uttrekk av 30 svar

33

34 ”Bibliotekene som sosialt møtested”

35 ”Bibliotekene som sosialt møtested”
Det er befolkningen som mener at Bibliotekene fungerer som et møtested og sosial arene. Opplevd viktighet er stigende med bruk av biblioteket. Brukerne er i mindre grad opptatt at dette enn befolkningen. De som bruker biblioteket lite, oppgir i relativt stort omfang at mer tilrettelagte åpningstider vil medføre mer bruk. Et relevant spørsmål er hvilken rolle biblioteket skal spille. Tilgang på kunnskap, gjennom litteratur og databaser er gitt. Noen respondenter fremmer forslag til kurs for eldre, arrangement for barn/barnehager, cafe og/eller bokcafe, nye og mer innbydende lokaler. Geografisk beliggenhet spiller en vesentlig rolle, som denne studien også bekrefter.

36 Kjennskap til returordningen

37 Kjennskap til returordningen
Kjenner du til denne ordningen? Svarfordeling Bruker ikke Lav bruker Middels bruker Høy bruker Sign. gr. A Sign. gr. B Sign. gr. C Sign. gr. D Antall Prosent Sign. Ja 634 72,5 % 36 31,6 % 87 62,1 % A 280 80,5 % AB 201 85,1 % Nei 231 26,4 % 74 64,9 % B C D 51 36,4 % C D 68 19,5 % 33 14,0 % Vet ikke 10 1,1 % 4 3,5 % 2 1,4 % 0,0 % 0,8 % Tabellen er eksl. ansatte 72,2% av den samlede massen av kunder og befolkning kjenner til returordningen. De som ikke bruker Bibliotekene i dag kjenner til denne ordningen i mindre grad enn de som bruker Bibliotekene. De som bruker Bibliotekene i middels eller høy grad kjenner veldig godt til denne ordningen, selv om det er noen som oppgir at de ikke kjenner den.

38 Takk for oppmerksomheten! www.responsanalyse.no


Laste ned ppt "Østfold fylkesbibliotek - Merkenavn og profil"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google