Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

. Adverb står som tillegg til en setning eller del av en setning og tilpasser innholdet i setningen eller setningsdelen. Ordet betyr til verbet, og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ". Adverb står som tillegg til en setning eller del av en setning og tilpasser innholdet i setningen eller setningsdelen. Ordet betyr til verbet, og."— Utskrift av presentasjonen:

1 

2 Adverb står som tillegg til en setning eller del av en setning og tilpasser innholdet i setningen eller setningsdelen. Ordet betyr til verbet, og adverb blir ofte brukt som utfylling til nettopp verb.

3  Jeg trente mye i går. (Her står adverbet til et verb.)verb  Jeg trente veldig mye i går. (Adverbet står til et annet adverb.)  De har bygd seg et svært stort hus. (Her står adverbet til et adjektiv.)adjektiv

4  Du vil trolig få vite eksamensresultatet i morgen.

5  Adjektiv: En vakker sang  Adverb: Han sang vakkert.

6  pent, stygt, vakkert, slemt

7  ikke, borte, ned

8 POSITIVKOMPARATIVSUPERLATIV MYEMERMEST ILLEVERREVERST LENGELENGERLENGST GJERNEHELLERHELST

9  Tidsadverb Tidsadverb forteller når noe hender. Du kan derfor bruke spørreordet når for å finne denne typen adverb. o Kom nå! o Martin kom alltid for seint.  Noen flere tidsadverb: tidlig, aldri, lenge, sjelden, først, snart, i dag, i fjor, ofte.

10  Måtesadverb Måtesadverb forteller på hvilken måte noe skjer. Du kan benytte spørreordet hvordan for å finne denne typen adverb. I gruppen måtesadverb har vi med ord som er laget av intetkjønnsformen av adjektiv. o Hun synger høyt. o Huset var bra.  Noen flere måtesadverb: fint, ille, slik, sånn

11  Stedsadverb Stedsadverb forteller hvor noe skjer. Spørreordet hvor kan brukes for å finne denne typen adverb. o Jeg gikk hjem etter skolen.  Noen flere stedsadverb: hit, dit, her, der, inne, bort, fram, framme, oppe, ned, nede, ute Det kan være lett å blande slike ord med ordklassen preposisjoner. preposisjoner

12  Gradsadverb Denne typen adverb forteller om graden av noe, og vi kan bruke spørreordene i hvilken grad for å finne gradsadverb. o Det er ganske mye å gjøre i kveld.  Noen flere gradsadverb: litt, nokså, meget

13  Setningsadverb Noen setningsadverb kan vi bruke til å forsterke eller dempe noe vi sier eller skriver. Andre kan vi bruke til å nekte eller å spørre. o Jeg er kanskje ikke så godt forberedt i dag. o Hvor bor du?

14  Eksempler på dempere: o Han er vanligvis den snilleste gutten i klassen vår. o Jeg får nesten bestandig for lite lekser av læreren min.

15  Eksempler på forsterkere: o Jeg var temmelig syk på mandag. o Hun er svært glad i dag.

16  Stedsadverb: her, der, hit, tilbake, ut, hvor, hjemme  Tidsadverb: da, nå, aldri, alltid, ofte, når, sjelden, snart  Måtesadverb: annerledes, bra, fort  Gradsadverb: altfor, ganske, litt, nokså, svært, veldig  Nektingsadverb: ikke  Sammenbindingsadverb: derfor, også, dessuten  Modale adverb: sikkert, kanskje, nok, vel, visstnok  Spørreadverb: hvor, hvorfor, hvordan  Relative adverb: hvor, der (han viste meg huset hvor/der han bodde)

17  Merk at hvordan ikke kan brukes som et spørrende pronomen. Det er utelukkende et spørrende adverb og kan bare stå foran et verb: Hvordan har du det? Det heter ikke: Hvordan fotografiapparat har du? men Hva slags fotografiapparat har du?

18  Adverbene ennå og enda kan være problematiske. Tradisjonelt har regelen for bruken av disse ordene vært fremstilt slik: Enda er gradsadverb: Per er enda større enn Lars Enda kan også brukes forsterkende: Han gikk i bakken enda en gang (=en gang til) og fremhevende: Det var da enda godt. Ennå er tidsadverb især brukt om nåtiden: Han er ikke kommet ennå Men også enda kan være tidsadverb. I riksmålsnormeringen anbefaler vi at det brukes især om fortidsforhold: I 1830 var Christiania enda en småby.

19  http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.6267&s ession_id=0 http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.6267&s ession_id=0  http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.6267&s ession_id=0 http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.6267&s ession_id=0  http://pavei.cappelen.no/5/11.html http://pavei.cappelen.no/5/11.html  http://praktisknorsk2.cappelendamm.no/c342572/samm endrag/vis.html?tid=383526 http://praktisknorsk2.cappelendamm.no/c342572/samm endrag/vis.html?tid=383526  http://gordon.acm.no/vgs/2_norsk/oppgaver/Oppgaver%2 0adverb.pdf http://gordon.acm.no/vgs/2_norsk/oppgaver/Oppgaver%2 0adverb.pdf  http://godiord.samlaget.no/menypunkt.cfm?id=84-376- 1&mpid=2450 http://godiord.samlaget.no/menypunkt.cfm?id=84-376- 1&mpid=2450

20  http://www.skoletorget.no/abb/nor/sprak/adverb.htm http://www.skoletorget.no/abb/nor/sprak/adverb.htm


Laste ned ppt ". Adverb står som tillegg til en setning eller del av en setning og tilpasser innholdet i setningen eller setningsdelen. Ordet betyr til verbet, og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google