Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik får du mer ut av pengene som pensjonist

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik får du mer ut av pengene som pensjonist"— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik får du mer ut av pengene som pensjonist
Club Norvege Cannes 27. Februar 2013. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet

2 Hvordan få mer ut av pengene som pensjonist?
Hvordan få lavere utgifter? Ekstrainntekter Sparealternativer Hvordan få tak i boligformuen? Krymp arveavgiften

3 Dette er din inntekt som pensjonist:
Alderspensjonen fra folketrygden. + Eventuell tjenestepensjon fra arbeidsgiver. + Privat formue.

4 Har du sett og forstått beregninger gjort av KLP?
Har du riktig pensjon? Har du sett og forstått pensjonsberegningen din for folketrygden, hos NAV? Har du sett og forstått pensjonsberegningen din hos Statens Pensjonskasse? Har du sett og forstått beregninger gjort av KLP?

5 Har du fripoliser? Har du vært ansatt i private bedrifter og opptjent pensjonsrettigheter hos dem? Har du tatt kontakt med forsikringsselskaper for å finne ut om du har fripoliser hos dem, som du ikke kjenner til?

6 Se på www.norskpensjon.no eller www.nav.no/Din Pensjon
Her kan du få en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler. For å kunne se din pensjon må du identifisere deg med enten: MinID, BankID, Buypass Smartkort eller Commfides. 6

7 Er du enslig, gift eller samboer?
Er du samboer: Lag samboerkontrakt. Lag gjensidig testament. Kjøp livsforsikring som sikrer lengslevende.

8 Hvordan få lavere utgifter?
Lag budsjett – før regnskap. Prut på alle kjøp. Kjøp på nettet. Lag innkjøpsgrupper: Utnytt salg, kampanjetilbud, seniorpriser og grupperabatter. Bruk forenings- og lagsrabatter.

9 Bytteringer på aviser, bøker osv.
Lavere utgifter: Bytteringer på aviser, bøker osv. Sjekk forsikringene - legg dem ut på anbud. Kjøp mat og drikke i Sverige.

10 Ekstrainntekter: Skattefrie leieintekter i din bolig: Leieinntektene må være mindre enn halvparten av leieverdien for hele boligen. Eksempel: Du leier ut to hybler. Leieinntektene fra dem er tilsammen kroner per måned. Da må det være mulig å leie ut den delen av huset som du selv bor i til over kroner per måned.

11 Ekstrainntekter: Leieinntekter hytte: kroner er skattefritt i året. Leieinntekter over det per år: 15 % er skattefritt. 85 % er det 28 % skatt på. Høyere avkastning på sparepengene.

12 Lønn – alderspensjon: Forskjeller i skatt
Minstefradrag (i 2013): Lønn, øvre grense: kroner. (40%) Pensjon, øvre grense: kroner. (26%) Trygdeavgiften (i 2013): Lønn: 7,8 %. Pensjon: 4,7 %. Særfradrag for alder er fjernet (2011). Nytt fradrag i skatten for pensjoner - avhengig av inntekt. Fritak for skatt grunnet liten skatteevne, som betyr av minstepensjonister normalt slipper skatt.

13 100 kroner plassert i banken 1.1. – 31.12.
Rente i banken 3,70 - 28% skatt 1,04 - Prisstigningen 0,80 - Formuesskatten 1,10 Gevinst ,76

14 Lett å tape penger: Ikke kast bort penger på tipping og lotto!
Se opp for useriøse finansakrobater. Garanterer de 30 % avkastning på et halvt år – uten risiko - er de useriøse. Lån aldri penger til kjøp av finansinvesteringer! Det lønner seg sjelden og medfører stor risiko.

15 Sparealternativene: Bolig Hytte Nedbetale gjeld BANK
Lønnskonto / Brukskonto Høyrentekonto Særvilkår BSU-konto FORSIKRING Livsforsikring Livkonto Pensjonsforsikring – IPA -IPS Livrente – Unit Linked

16 Sparing i bolig: Du utnytter rentefradraget på boliglånet på % av renteutgiftene. Det finnes ikke noe leiefradrag. Krymper den skattepliktige formuen. Boligen blir skattemessig kun vurdert etter ligningstakst ikke markedsverdi. Du kan få glede av en eventuell verdistigning – (boligprisene kan falle).

17 Sparing i bolig: Ikke skatt på gevinsten ved salg av bolig. Du må ha bodd i boligen i 12 måneder av de siste 24 månedene for at gevinsten skal være skattefri. NB! Brukshindring kan gi skattefrihet. Har du hatt tap på å eie boligen? Lei boligen ut i 13 måneder før du selger den. Da kan du trekke fra tapet i din personlige ligning.

18 Riktig ligningsverdi på boligen er viktig!
Nytt skattesystemn for boliger – ligningsverdien er økt. Ligningsverdien skal være 25 % av markedsverdien av boligen. Settes ligningsverdien til over 30 % av markedsverdien, kan du kreve at ligningsverdien skal settes ned.

19 Tomannsbolig: Nye regler fra 2012: Hvis du eier hele tomannsboligen kan du leie ut den andre delen av tomannsboligen skattefritt. NB! Du kan ikke lenger også leie ut hybler i den delen du selv bor i skattefritt.

20 Gullkantet boliglån i Statens pensjonskasse:
Et annuitetslån på kroner med 30 års løpetid og inntil fem års avdragsfrihet. 12 terminer Nominell rente: 2,23 %.

21 Faktisk kostnad på boliglån i Statens pensjonskasse:
Effektiv rente: 2,28 - Rentfradraget 0,64 - Prisstigningen 0,50 = Kostnad 1,14 % Fjernes også formuesskatt blir kostnaden 0,04 %

22 Sparealternativene: Fond Pengemarkedsfond – rentefond Obligasjonsfond
Kombinasjonsfond Aksjefond (norske og utenlandske) Hedgefond Aksjeindeksobligasjon Aksjer og obligasjoner Obligasjoner Grunnfondsbevis Enkeltaksjer – børsnoterte og ikke børsnoterte Opsjoner Metaller, edelstener, kunst og samlergjenstander

23 Inntil 1 år Inntil 3 år Inntil 5 år Inntil 10 år Inntil 20 år
TIDSHORISONT KOMMENTAR LAV RISIKO MIDDELS RISIKO HØY RISIKO Inntil 1 år Du trenger minst det innskutte beløpet om ett år. Pengemarked % Obligasjoner % Aksjer % Pengemarked % Obligasjoner % Aksjer % Inntil 3 år Du har planer om å bruke pengene om 3 år. Da kan du tåle noe mer svingninger. Pengemarked % Obligasjoner % Pengemarked % Aksjer % Pengemarked % Aksjer % Inntil 5 år Du sparer til bil, superferie eller oppstart av firma. Nå kan du satse på aksjer. Pengemarked % Obligasjoner % Pengemarked % Aksjer % Inntil 10 år Skal du spare til en ny og større bolig: spre investeringene. Pengemarked % Aksjer % Pengemarked % Obligasjoner % Aksjer % Inntil 20 år Sparing til pensjon: Glem høyrentekonto og pengemarkedsfond Obligasjoner % Aksjer % Obligasjoner % Aksjer % Aksjer %

24

25 Benytte eldretjenester? Bostøtte? Medisiner på blå resept?
Har du rett til? Hjemmehjelp? Benytte eldretjenester? Bostøtte? Medisiner på blå resept? Sosialstøtte?

26 Slik får du tak i boligformuen:
Har du lav pensjon og en nedbetalt bolig? Ta opp et avdragsfritt boliglån med 5 – 10 års avdragsfrihet. Om 5 – 10 år må du selge boligen eller låne mer.

27 Nye satser for arveavgift fra 2009.
Hvem arver? Hva kan du gi bort? Hvordan krympe arveavgiften?

28 Gi bort mens du lever: Hele eller deler av formuen kan gis bort til arvingene mens du lever (så sant du ikke sitter i uskiftet bo). Er det arvinger som mottar verdier mens du lever, blir det sett på som forskudd på arv og skal med i arveavgiftsgrunnlaget.

29 Testament: Strenge formkrav til testatment for at det skal være gyldig. Ektefelle har normalt krav på 1/4 av formuen. Livsarvinger (barn) har krav på 2/3 av formuen. Har du ingen livsarvinger (barn) står du fritt til å testamentere til hvem du vil.

30 Nye satser for arveavgift fra 1.1.2009:
Nye satser for livsarvinger: Andre 0 – kroner: % 0 % – kroner: 6 % 8 % Over kroner: % 15 % Tidligere satser: kroner: % 0 % – kroner:8 % % Over kroner: % %

31 Eksempel: Mor og far hadde 2 mill. kroner og to barn:
Hvert av barna arver kroner av mor og kroner av far, til sammen en million kroner hver. Arveavgift etter tidligere regler: kroner til sammen. Arveavgift nå: 7 200 kroner til sammen.

32 Eksempel: Mor og far hadde 5 mill. kroner og to barn:
Hvert av barna arver kroner av mor og kroner av far, til sammen kroner hver. Arveavgift tidligere: kroner til sammen. Arveavgift nå: kroner til sammen.

33 Den ene av ektefellene dør?
Har ektefeller felleseie, velger normalt lengstlevende å sitte i uskiftet bo, så lenge det ikke finnes særkullbarn. Blir det likevel skifte, er det viktig om det finnes testament.

34 Sitter du i uskiftet bo:
Du kan bruke pengene som du vil! Men du kan ikke gi bort store verdier som står i et misforhold til boet.

35 Ved skifte i felleseie:
Fellesboet deles i to. Ektefellen skal ha halvparten + ¼ av arven etter avdøde. Av den andre halvparten skal 2/3 av arven etter avdøde gå til barn og eventuelt andre arvinger.

36 Hvem arver så? 1. Barn, barnebarn og oldebarn. 2. Foreldre. Søsken. Nieser og nevøer. Barn av nieser og nevøer. 3. Besteforeldre. Tanter og onkler. Kusiner og fettere. (Staten). All arv skal tømmes i første gren.

37 Null arveavgift: Nye regler for arveavgift
Du kan gi inntil kroner (1/2 G) fra hver av foreldrene eller besteforeldrene, pr år uten at det medfører arveavgift - til hvert av barna, svigerbarna og barnebarna.

38 Null arveavgift: Foreldre og besteforeldre kan gi studiestøtte uten at det skal betales arveavgift
Du kan for eksempel gi – kroner pr måned (i 10 måneder i året) til hvert av barna eller barnebarna, til livsopphold. Men ikke til formuesoppbygging.

39 Null arveavgift: Spandere reiser og middager
Du kan ta med deg familiemedlemmer på reiser eller gode restaurantmiddager uten at det spiser av fribeløpet eller utløser arveavgift.

40 Arv av familiehytta uten arveavgift
Barnet kjøper hytta mens foreldrene lever. Foreldrene har eid hytta som fritidshytte i minst fem år. Foreldrene har bruksrett resten av livet. Da blir hytta billigere å kjøpe. Barnet betaler ikke for kjøpet. Det står bare som en gjeld til foreldrene. Kun dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesummen må betales for eiendomsoverdragelsen.

41 Betaler null kroner for hytta
Barnet og barnets ektefelle/samboer får ½ G hver av hver av foreldrene hvert år. Det er kroner hvert år. De samme pengene brukes til å betale renter og avdrag hvert år på gjelden til foreldrene. For eksempel kroner i avdrag og resten renter. Etter hvert kan avdragene økes fordi rentedelen krymper. Lever foreldrene lenge nok, går gjelden mot null og hytta er overtatt for null kroner.

42 Krymp arveavgiften! 9.400.000 kroner i formue Per (far) Gerda (mor)
Susanne (datter Fredrik (sønn) Susanne’s ektefelle/ samboer Fredrik’s ektefelle/ Barnebarn 1 Barnebarn 4 Barnebarn 2 Barnebarn 5 Barnebarn 3 Barnebarn 6

43 Krymp din betaling på syke- og aldershjem:
Hele formuen kan gis bort til arvingene når du kommer på alders- eller sykehjemmet.

44 Unngå betaling på syke- og aldershjem:
Hele formuen kan gis bort første dag på sykehjemmet. Ta opp et lån i en bank – renten på lånet må tilsvare 85% av din pensjon og inntekt etter skatt. Kjøp aksjefond med garanti for lånebeløpet. Du får igjen pengene etter ca 5 år med mulighet for høy avkastning.

45 Skattefritak for aksjeinntekter mellom selskaper:
Selskapers aksjeinntekter skal i all hovedsak være fritatt for beskattning. Samtidig vil fradragsretten for tap på aksjer bortfalle. Ha finansformuen din i et aksjeselskap.

46 Viktig for kvinner: Ved skilsmisse kan du kreve kompensasjon for tapte pensjonsrettigheter, dersom du har vært hjemmearbeidende og passet felles barn. Sitter du i uskiftet bo - kan du bruke hele fellesformuen, men du kan ikke gi bort gaver som står i et misforhold til formuen.

47

48


Laste ned ppt "Slik får du mer ut av pengene som pensjonist"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google