Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nanomaterialer: Store muligheter, men betenkelig avfall? Hva er det og hvor finnes det? Jon Magnar Haugen, Teknologirådet, 11.02.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nanomaterialer: Store muligheter, men betenkelig avfall? Hva er det og hvor finnes det? Jon Magnar Haugen, Teknologirådet, 11.02.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nanomaterialer: Store muligheter, men betenkelig avfall? Hva er det og hvor finnes det? Jon Magnar Haugen, Teknologirådet, 11.02.11

2 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 2 av 19 Nanoteknologien vokser seg stor •Raskt voksende forskningsområde •USA: 1 mrd $ årlig •Blant 3 kjerneteknologier i Forskningsmeldingen •FoU-innsats i Norge, 2007: •220 mill fra universiteter og institutter •270 mill kr. fra næringslivet •Mange produkter allerede på markedet •USA > 1000 produkter •Selvrensende vinduer, maling, smørefrie ski, kosmetikk, databrikker, emballasje Illustrasjon fra Natalie Lowrey, Friends of the Earth Australia

3 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 3 av 19 •Nanoskalaen gir plass til mange partikler og store overflater •Elektromagnetiske egenskaper dominerer •tyngdekraft og bevegelsesenergi lite relevant •Dette er ikke ukjent, men vi kan utnytte det bedre enn før Smått -> særegne egenskaper

4 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 4 av 19 Vannavstøting Elektromagnetiske krefter gir selektiv overflate Filtre og membraner Hydrogenbrenselceller Avsalting av havvann Optiske egenskaper Titandioksid: Partikkelstørrelse avgjør lysbrytning Solkrem uten hvit farge Kvanteprikker: Avgir energi av bestemte nivåer Energibesparende dioder Unike egenskaper

5 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 5 av 19 Hvordan utnyttes egenskapene? Case 1: Maling og impregnering Krav om mindre løsemidler •Jotun vil oppnå kravet med nanopartikler av silika Nanofilm for impregnering •Fliser og gulvbelegg •Belegningsstein •Tekstiler, trevarer mm Illustrasjon fra Jotun

6 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 6 av 19 Case 2: Hjelp mot smuss og forurensning TiO 2 aktiveres av UV-stråler til å bryte ned smuss og forurensning Icopal Noxite takpapp •Bryte ned NOx-gasser. H-vinduet og NorDan selvrensende glass •Bryte ned smuss slik at det vaskes av i neste regnskyll. UV-stråler Illustrasjon fra Wikipedia

7 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 7 av 19 Case 3: Isolasjon, energihøsting, energiforsyning (prototyper) Nanoporøse materialer •Supereffektiv isolasjon Vinduer med integrert persienne: •Bedre utnyttelse av dagslys Tilsvarende prototyper for vegger: •Skal fange, avgi og reflektere varme etter behov

8 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 8 av 19 Case 3: Mer sofistikerte energiløsninger (På tegnebrettet) •Integrerte solceller •Integrerte energilagring (batterier) •Integrert belysning •Integrert elektronikk

9 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 9 av 19 Andre eksempler Brannvinduer Antibakterielle overflater •TiO 2 (igjen…) •Sølv Karbonnanorør •Armering i kompositter, mulighet for energioverføring mm. Nanofibrillær cellulose •Som over, bare billigere? Illustrasjon fra Saint-Gobain Glass

10 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 10 av 19 Nanomaterialer •Porer, overflater, partikler •Dannet av diverse kjemiske stoffer: •Metaller (sølv, gull) •Keramiske stoffer og metalloksider •Karbon •Halvledermaterialer Tilpasset fra Foss Hansen et al, Nanotoxicology 2007

11 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 11 av 19 Noe helt nytt? Strukturer og prosesser forekommer naturlig på nanoskalaen •Grafittsjikt •Fibriller i cellulose •Aske •Proteiner og mange biologiske prosesser Noe oppstår utilsiktet •Partikler i dieseleksos Vanskelig å trekke noe tydelig skille •Naturlig vs menneskeskapt •Skala/størrelse Derfor: uklare begreper og mye forvirring

12 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 12 av 19 Sølv: Sølvioner er kjent antibakterielt middel Også kjent risiko, har derfor vært på retur I dag på vei tilbake, men på partikkelform Karbonnanorør •Svært sterke •Ofte ansett som form av grafitt Risiko? •Hypotese: Fiberformen gir adgang til lungene og forhindrer eliminasjon •Funn: ”Frustrated phagocytosis” Ny asbest? Unike egenskaper, men også unik risiko? Risiko? - Hypotese 1: Som sølvioner, dvs uønsket men faller inn under tradisjonell forståelse og forvaltning. - Hypotese 2: Partikler kan ha unik risiko: Slipper inn der andre former av sølv stenges ute.

13 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 13 av 19 Observasjoner om risiko Bekymringen dreier seg ikke om at nanopartikler er spesielt farlige. Men: ”Uskyldige” stoffer kan ha andre egenskaper på nanonivå: •Små partikler er mer mobile •Økt overflate gir økt reaktivitet Gjelder primært nanopartikler Passasje av barrierer • Lunge–blod • Cellemembraner Oksidativt stress, celleskade

14 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 14 av 19 Observasjoner om risiko •NM er like forskjellige som ”ordinære kjemikalier” •Mange faller innenfor tradisjonell forståelse •Partikkelformen kan innebære unik risiko •Flere tema er dårlig kartlagt •Karaktertrekk/mekanismer for skade •Utbredelse/eksponering •Livsløp •NM håndteres sjelden som selvstendige komponenter.

15 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 15 av 19 Er vi godt skodd? Produktlover • Produktkontrolloven Produksjon av nanomaterialer Avfall/ Avløp Tilvirkning av produkter Bruk av produkter Prosesslover • Arbeidsmiljøloven • Forurensningsloven • Avfallsforskriften Krever risikovurdering som igjen danner grunnlag for: •Klassifisering •Faremerking Vilkår for markedsføring Definerer farlig avfall

16 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 16 av 19 Hva skjer hvis vi blir lurt av førsteinntrykket? Kan smette unna risikovurdering Eller de byr på overraskelser som ikke avdekkes før det er for sent. Kan vi skaffe kunnskap og kontroll?

17 The Norwegian Board of Technology. www.teknologiradet.no 17 av 19 Hva betyr dette for avfallsbransjen? Nanomaterialer tilføres for å gi nye egenskaper Men for avfallsbransjen kan de innebære uønskede forurensninger. Problemstilling 1: miljøskade •Mangelfull kunnskap om nano-materialer gjør det vanskelig å luke ut problembarna. •Parallell til PCB? – Neppe hva gjelder toksisitet, men kanskje hva gjelder vår manglende evne til å luke vekk problembarn. Problemstilling 2: kretsløpssamfunnet •Mangelfull kunnskap om nano-produkter gjør det vanskelig å fremskaffe egnet avfallshåndtering •Eller de er integrert i andre materialer så det er vanskelig å skille fraksjonene.


Laste ned ppt "Nanomaterialer: Store muligheter, men betenkelig avfall? Hva er det og hvor finnes det? Jon Magnar Haugen, Teknologirådet, 11.02.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google