Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K ROPPSSAMMENSETNING. M ANN 70 KG Vev/organerVekt i kg Muskler30 Skjelett12 Fettvev10 Blod6 Hud5 Hjerne1,7 Lever1,5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K ROPPSSAMMENSETNING. M ANN 70 KG Vev/organerVekt i kg Muskler30 Skjelett12 Fettvev10 Blod6 Hud5 Hjerne1,7 Lever1,5."— Utskrift av presentasjonen:

1 K ROPPSSAMMENSETNING

2 M ANN 70 KG Vev/organerVekt i kg Muskler30 Skjelett12 Fettvev10 Blod6 Hud5 Hjerne1,7 Lever1,5

3 MannKvinne Kropps- fett 1625 Fettfri kropps- vekt 8475 Totalt100 MannKvinne Protein20 Karbo- hydrat 0,80,9 Mineral- stoffer 7,58 Vann71,771,1 Kroppsfett og fettfri kroppsvekt i % Gjennomsnittlig sammensetning av fettfri kroppsvekt

4 H UD

5 S KJELETTET

6 M USKLER OG PROTEIN

7 F ETT Funksjoner  Energilager  Lager for D vitamin, E vitamin, kolesterol  Isolasjon (termisk, mekanisk, elektrisk –aksoner og dendritter)  Endokrin – adipokiner  Regulering av metabolismen

8 H VORFOR VIL VI VITE OM KROPPSSAMMENSETNINGEN ? Den kan si oss noe om ernæringsstatus

9 V URDERING AV ERNÆRINGSSTATUS Anamnese Laboratoriedata Antropometri

10 A NTROPOMETRI Betyr “måling” av kroppen Kroppens størrelse reflekterer individets helse- og ernæringsstatus Barnets vekstrate reflekterer dets helse- og ernæringsstatus

11 A NTROPOMETRISKE MÅLINGER Kroppsvekt Høyde (lengde på barn under 2 år) Liv-og hofteratio Hudfoldtykkelse Overarmsomkrets (MUAC) Knehøyde Hodeomkrets

12 K ROPPSVEKT Kalibrert og regelmessig kontrollert vekt Standardiseres til samme tid, helst før frokost om morgenen Noter om ødemer eller dehydrering Vekttap på mer enn 10 % er klar grunn til å gjøre totalvurdering av ernæringsstatus Overvektige kan være underernært på proteiner og sporstoffer dersom de har gjennomgått stort vekttap over kort tid

13 H ØYDE Måles stående, med hælene i gulvet, inntil vegg. Målebånd på sengeliggende pasienter.

14 BMI (KMI) Body mass index (kropps masse indeks)  Vekt i kg/ høyde i m 2 Alvorlig undervekt< 18,5 Normal vekt18,5 – 24,9 Overvekt25 – 29,9 Fedme30 – 39,9 Morbid fedme> 40 OBS! Tar ikke hensyn til kroppssammensetning!

15 BMI

16 L IV - HOFTE RATIO Mengde abdominalt fett korrelerer med risiko for hjerte- karsykdommer Fettet over baken gir ikke slik økt risiko Ratio mellom livvidde og hofteomkrets  Livvidden måles som omkretsen av en person midt mellom nedre ribbenskurvatur og hoftekammen  Hofteomkrets måles på det sted på hoftene som gir størst omkrets med målebåndet i horisontal posisjon på en stående person  Abdominal fedme Menn> 1,00 Kvinner> 0,90

17 H UDFOLDTYKKELSE Kaliper, bløtdelsrøntgen eller ultralyd Kaliper:  Ulike målesteder (subscapulært, over hoftekam, lår, mage)  TSF (triceps skin fold) oftest brukt  indirekte mål av kroppsfett (TSF) Midten av høyre overarm måles ut mellom acromion på skulderbladet og olekranon (albuespissen) på albuen av den ikke-dominante armen, når armen er bøyd 90° På slapt hengende arm tar man tak i huden, trekker den litt ut og måler tykkelsen 1 cm inn på hudfolden med et trykk på 10 g/mm2 (oppnåes automatisk på kaliperen) Gjennomsnitt av 3 målinger brukes

18 A RMMUSKELOMKRETS AMC (arm muscle circumference)  en indirekte måling av muskelmasse  måles på samme sted hvor tricepshudfold måles  total armomkrets (AO) måles  Beregn armmuskelomkrets ved formelen: AMC = AO − (3,14 x TSF x 0,1)

19 O PPGAVER Gå sammen to og to:  Vei deg og mål høyde  Beregn din BMI  Mål hudfoldtykkelse med kaliper  Beregn armmuskel omkrets  Beregn liv-hofte ratio

20 AMC PERCENTILER

21 PercentileCategory < 5 th pctWasted 5 th -15 th pctBelow Average 15 th - 85 th pctAverage 85 th – 95 th pctAbove Average > 95 th pctHigh Muscle

22 F ETTPROSENTMÅLING Bioelektrisk impedansanalyse (BIA)  basert på den elektriske ledningsevnen til vann  benyttes til å måle kroppssammensetnin g av fettmasse og fettfri masse

23 N ORMAL FETTPROSENT AlderKvinnerMenn 18-3921-32%8-19% 40-5923-33%11-21% 60-7924-35%13-24%

24

25 N ÅR MAN INNHENTER DATA Nøyaktighet Presisjon Trening/opplæring Testing av utstyr Målefeil og feil i aldersbestemmelse har betydning for resultatene!

26 M ÅLEFEIL Feil ved måleinstrumentet (unøyaktig)  Løsning: hyppig testing av instrumentets nøyaktighet Feil gjort av den som måler (upresist)  Løsning: standardisering, god trening og oppfølging. Kvalitetskontroller.

27 S ENSITIVITET VS SPESIFISITET Andel positive (underernærte) som identifiseres korrekt Andel negative (ikke underernærte) som identifiseres korrekt Nothing is measured with greater error than the body (Beneke 1878) Sensitivitet Spesifisitet

28 A NTROPOMETRI Billig Objektive mål Numeriske resultat som lett kan sammenlignes Forholdsvis enkelt å utlede og forstå Ikke behov for å stikke Målefeil Trenger presis alder for barna (problem i mange U-land) Ikke nok til å stille diagnose på enkeltindivid Problematikk rundt å valg av referansegruppe og grenseverdier for over- og undervekt Fordeler Ulemper


Laste ned ppt "K ROPPSSAMMENSETNING. M ANN 70 KG Vev/organerVekt i kg Muskler30 Skjelett12 Fettvev10 Blod6 Hud5 Hjerne1,7 Lever1,5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google