Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utarbeidet av Bjarne Grefstad Søkerstatisikk m.m. NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN RFF Årskonferanse, Skien, 9. – 11. mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utarbeidet av Bjarne Grefstad Søkerstatisikk m.m. NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN RFF Årskonferanse, Skien, 9. – 11. mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utarbeidet av Bjarne Grefstad Søkerstatisikk m.m. NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN RFF Årskonferanse, Skien, 9. – 11. mai 2012

2 Innhold  Søkerstatistikk 2012  Brev som brukes i opptaket  Tidsfrister, opptaket  Rapportering(er) Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

3 Antall primærsøkere  4 132 primærsøkere  Herunder 550 søknader på papir (13,3 %)  Av disse er det 213 søkere under 30 år (38,7 %)  Av de som søker papir på nettbasert tilbud er det 100 søkere (18,2 %)  Pr tilbudsmodell:  H = Heltid – 2 479  D = Deltid – 959  N = Nett – 694 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

4 Antall primærsøkere  Fordelt på kjønn:  Kvinner: 572  Menn: 3 560  Fordelt på alder/kjønn:  Under 30: 2 822  Kvinner: 243  Menn: 2 579  30 – 40: 799  Kvinner: 136  Menn: 663  Over 40: 511  Kvinner: 193  Menn: 318 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

5 Søkerstatistikk 2012 Pr fagfelt Nasjonalt opptakskontor for fagskolen Totalt Adm., øko. og ledelse Estetiske fag HelsePrimær- næring Teknikk/ Teknologi Totalt4 1322966407163 614 Heltid2 479662 413 Deltid9591340716523 Nett69416678

6 Søkerstatistikk 2012 – pr fagretning Nasjonalt opptakskontor for fagskolen LEDELSE – 29 FordypningHeltidDeltidNett Økonomi og ledelse13 Verkstedsledelse16 SUM1316

7 Søkerstatistikk 2012 – pr fagretning Nasjonalt opptakskontor for fagskolen FILM OG FOTO FordypningHeltid Film48

8 Søkerstatistikk 2012 – pr fagretning Nasjonalt opptakskontor for fagskolen KUNST OG KUNSTHÅNDVERK FordypningHeltid Kunst18

9 Søkerstatistikk 2012 – pr fagretning Nasjonalt opptakskontor for fagskolen HELSE OG SOSIALFAG FordypningDeltid Psykisk helsearbeid124 Helseadm.og pasientrettede IKT-systemer68 Rehabilitering42 Kreftomsorg og lindrende pleie30 Veiledning9 Miljøarbeid innen rus43 Tverrfaglig miljøarbeid11 Miljøarb. overfor personer m/funksjonsnedsettelse13 Helse, aldring og aktiv omsorg67 SUM407

10 Søkerstatistikk 2012 – pr fagretning Nasjonalt opptakskontor for fagskolen HAVBRUK FordypningHeltid Akvakultur2

11 Søkerstatistikk 2012 – pr fagretning Nasjonalt opptakskontor for fagskolen Skog-, jord- og hagebruk FordypningHeltid Arborist14

12 Søkerstatistikk 2012 – pr fagretning Nasjonalt opptakskontor for fagskolen BYGG OG ANLEGG – 957 FordypningHeltidDeltidNett Bygg4626373 Anlegg751037 KEM315851 Bergteknikk6 Bygningsvern BIM-tekniker, konstruksjon523 FDV29 KEM m/Tak og Fasade7 SUM626131200

13 Søkerstatistikk 2012 – pr fagretning Nasjonalt opptakskontor for fagskolen DATATEKNIKK – 48 FordypningHeltidDeltidNett Programmering41 Drift og sikkerhet4111 SUM4521

14 Søkerstatistikk 2012 – pr fagretning Nasjonalt opptakskontor for fagskolen ELEKTRO – 1 012 FordypningHeltidDeltidNett Automatisering1143758 Elektronikk141710 Elkraft329155235 BIM-tekniker, Installasjon324 Bygningsautomasjon25 SUM491209312

15 Søkerstatistikk 2012 – pr fagretning Nasjonalt opptakskontor for fagskolen KJEMI – 87 FordypningHeltidDeltidNett Prosessteknikk28240 Matteknikk17 SUM28257

16 Søkerstatistikk 2012 – pr fagretning Nasjonalt opptakskontor for fagskolen MARITIME FAG – 762 FordypningHeltid Nautikk465 Skipsteknisk drift297 SUM762

17 Søkerstatistikk 2012 – pr fagretning Nasjonalt opptakskontor for fagskolen PETROLEUMSTEKNOLOGI – 353 FordypningHeltidDeltid Boring15267 Brønnservice27 Petroleumsproduksjon28 Havbunnsinstallasjoner5920 SUM211142

18 Søkerstatistikk 2012 – pr fagretning Nasjonalt opptakskontor for fagskolen TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON – 395 FordypningHeltidDeltidNett Bilteknikk2139 Kulde- og varmepumpeteknikk13 Logistikk og transport811 Maskinteknikk1821460 Maskinteknisk drift212 Mekatronikk23198 Møbel og trevare114 Servicetekniker4 SUM25037108

19 Søkerstatistikk 2012, hjemfylke vs. vertsfylke Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

20 Brev som brukes i opptaket BBrev – tilbud om plass og/eller venteliste BBrev – tilbud om plass og/eller venteliste m/forbehold BBrev – ukvalifisert søker BBrev – skolen overtar opptaket Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

21 Brev – tilbud om plass og/eller venteliste Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

22 Brev – tilbud om plass og/eller venteliste m/forbehold Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

23 Brev – ukvalifisert søker Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

24 Brev – skolen overtar opptaket Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

25 Tidsfrister våren 2012   Endring av kapasitet (studenttall) og/eller nedleggelse av tilbud: 11. mai   Utsending av 1. opptak: 18. mai   Foreløpige opptaks- og ventelister til skolene: 18. mai   Svarfrist 1. opptak: 29. mai   Foreløpige opptakslister (til skolene): 31. mai   Utsending av 2. opptak: 8. juni   Svarfrist 2. opptak: 16. juni   Endelige opptaks- og ventelister til skolene: 18. juni   Skolene overtar opptaket: 20. juni Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

26 Rapporteringer (opptakskontor)   Pt er det ingen endringer i hvilke rapporteringer som skal til opptakskontoret. Det er SSB og Lånekassen som avgjør når man kan stole fullt og helt på DBH- rapporteringene.   Nå i sommer: ssbResultat, innsendingsfrist: 2. juli (tilbakemelding gis fortløpende)   Til høsten:   A jourhold, frist: 6. september   ssbStudent, frist: 10. oktober Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

27 BEHOV FOR MER INFORMASJON? Telefon: 51 51 68 85 Telefaks: 51 92 10 01 E-post: fagskoleopptak@rogfk.no Internett: www.fagskoleopptak.no NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen


Laste ned ppt "Utarbeidet av Bjarne Grefstad Søkerstatisikk m.m. NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN RFF Årskonferanse, Skien, 9. – 11. mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google