Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dyreforsøk i Norge: Myter, etikk og virkelighet Dag Marcus Eide, Folkehelseinstituttet, Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dyreforsøk i Norge: Myter, etikk og virkelighet Dag Marcus Eide, Folkehelseinstituttet, Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dyreforsøk i Norge: Myter, etikk og virkelighet Dag Marcus Eide, Folkehelseinstituttet, Oslo

2 Hensikt & bakgrunn  HENSIKT: Belyse noen vanlige myter om dyreforsøk  BAKGRUNN: Mitt standpunkt  Rettigheter •Er historisk basert, kun mennesket har en historie  Respekt for dyr •En plikt i et samfunn som regner seg som menneskelig

3 Myter: 1. Dyreforsøk trengs ikke 2. Forsøksdyr lider i utrengsmål • Mennesker og dyr har samme rettigheter • Dyreforsøk gjentar kjent kunnskap • En uløselig motsetningen mellom dyrevernsaktivister og dyre-forskere • Dyreforsøk for forskningens skyld • Alternative metoder er for kostbare • Norge bruker mest forsøksdyr

4 ”Forsøksdyr trengs ikke” •Dyr er et komplett fysiologisk system –Hvilke hypoteser skal man stille? •Medisinsk forskning avhengig av dyr •Industrielle produkter kan være helsefarlige –”Sikkerhetstesting på dyr skal utføres før bruk på menneske” •Epidemiologi er post-hoc, –dyretester er preklinisk eller basalkunnskap •Signaler om flere tester: –Feilbehandling koster 100 000 amerikanere livet årlig •Strengere krav om prekliniske forsøk (=dyreforsøk) –EU White Paper "Strategy for a future Chemicals Policy" - REACH - 30,000 kjemikalier €2.1 - €8 mrd •6-20 mill dyr

5 Noahs websted

6 ”Forsøksdyr lider i utrengsmål” •Få smertevoldende forsøk i Norge •2003: 11 smertevoldende dyreforsøk, 2.668 forsøksdyr. –Grensene for hva som er smerte flyttes hele tiden •Feber? Kramper i bevisstløshet? •Underrapportering? –Lidelse kan fjernes/dempes med smertelindring •Smertelindring skal brukes - og brukes •Men hvor effektive? •Uansvarlige forskere er sjeldne –Utdannelse og bevisstgjøring styrkes –Kontroll kan styrkes •Forsøksdyr er vernet – hvor godt?

7 ”Mennesker og dyr har samme rettigheter” •Mennesker og dyr er likverdige –Antroposentri •Rettigheter: historisk, ikke biologisk –Sosiobiologi •Menneskets atferd: historisk, ikke biologisk •Mennesker og dyr ikke likeverdige •Etisk regnskap kan sikre respekt for dyr og menneskers rettigheter •Eutanasi (human avliving) av dyr er ikke drap/henrettelse.

8 ” Forskere bruker dyr til å gjenta kjent kunnskap” •NY kunnskap: Hypoteser må testes flere ganger –Pusjtajs rotter, 5HT-KO mus, –Vitenskapsfilosofisk dilemma •Hypoteser kan ikke bevises, bare avvises. •Gjentakelse av tidligere forsøk: Industriell batch-testing fins nesten ikke på pattedyr i Norge •Hva er forvaltning og hva er forskning. –Skal all viltforskning telle med?

9 Uforenlige posisjoner?

10 ” Forskere forsker for forskningens skyld” •Eller: kravet om umiddelbar anvendbarhet •Grunnforskning legger grunn for all annen forskning •Medisinsk grunnforskning er ofte dyreforskning •Norge er FOR anvendt i sine målsettinger •Programforskning •Oppdragsforskning •Brukerstyrt forskning •NFR har problemer med å engasjere nærings- interessene i basale problemstillinger –Internasjonale revisjoner konkluderer oftest med at det er for lite grunnforskning i Norge.

11 ” Uløselig motsetning mellom dyrevernsaktivister og dyre-forskere” •Ethvert demokratisk samfunn må ha interessemotsetninger –Avhengig av makt og næringsinteresser •Noen føler at de ikke blir hørt, og dermed bryte spillereglene/lovene •Noen blir hørt uten å aksjonere •Uten dyrevernsaktivister - mindre utvikling •Reguleringer •Motivasjon og kunnskap •Konkurranseforhold forskyves •Forhold til menneskerettigheter –Menneskeverd og dyreverd henger sammen

12 Forskningsmiljøene ofte pionerer: Reduction

13 Refine ment

14 Refinement II

15 ” Alternative metoder utvikles ikke..” ..”de er for kostbare og forskerne ikke interessert”  Nedadgående trend i dyrebruk snur  brukes flere smågnagere  Norge: stagnasjon, ikke økning  Neppe pris, men kvalitet og vitenskaplig verdi  Genmodifiserte dyr  Ofte meget kostbare, og tidkrevende  Alternativer ofte rimeligst  Liten satsing i Norge, EU satser mer  Regulatoriske myndigheter åpne for alternativer  OECDs retningslinjer, Europeiske farmakopé  Status 2003: 50 000 av 10 000 000 dyr årlig spart gjennom bruk av validerte alternativer til dyremodeller

16 ” Norge bruker mest forsøksdyr i Europa • ift folketallet” •ca 0.5 mill fisk kan neppe regnes med –Vaksinasjonsutprøving i fisk – dyreforsøk? •De fleste spises av mennesker •Millioner fiskelarver telles ikke –Definisjonsspørsmål: Smerte og bevissthetsalder •Pattedyr brukes lite i Norge –DK: 5X norsk forbruk S:6X norsk forbruk

17 Europeisk statistikk

18

19 Hvor vil vi? •Nyutvikling innen industri og medisin innebærer bruk av forsøksdyr –Kan vi si vi er kommet langt nok? Og nå gjelder det å forbedre verden for flertallet framfor å prioritere de som allerede har mest…?? •Alternativer utvikles stadig –Ønsker vi å validere metodene opp mot eksisterende dyremodeller…? •Er det akseptabelt at dyr dør for at mennesker skal overleve eller leve bedre? –Dersom de ikke lider..?


Laste ned ppt "Dyreforsøk i Norge: Myter, etikk og virkelighet Dag Marcus Eide, Folkehelseinstituttet, Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google