Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam as.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam as."— Utskrift av presentasjonen:

1 WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam as

2 Innhold  Bakgrunn  Prosedyrer  Registrering  Kartlegging  Fuktmåling  Muggsoppundersøkelse  Utbedring  Etterkontroll  Dokumentasjon

3 Mål  Lær mer om vannskader og forstå hvordan de bør håndteres.

4 Hva er vannskader?

5 Det er forskjell på fukt- og vannskader  Fuktskade er forutsigbar oppfukting av materialer og konstruksjoner.  Fuktskader er ofte langsom og langvarig oppfukting av materialer eller konstruksjoner.  Fuktskader oppstår gjerne på grunn av byggfukt, byggefeil, mangelfullt vedlikehold, søl, innsig og nedbør.  Vannskade er ”en plutselig og uforutsett utstrømming av vann”.  Rørbrudd og flom er typiske årsaker til vannskader.

6 Hvor stor er en vannskade? 3 liter/døgn? 1.500 liter/døgn? Det å vanne blomster med 3 liter/døgn i en bolig er ikke et problem. Til tross for omfattende befukting av produksjons-lokaler for å holde ønsket trefuktighet i materialer, gir ventilasjonsa- nlegget altfor tørr luft.

7 Det er nok med 50 ml/uke! En utetthet i avløpsledningen gir lekkasje kun når man har fylt vasken og trekker ut proppen. Dette skjer noen få ganger i uka, men det er tilstrekkelig fordi vannet ikke kan fordampe fra veggen mellom bad og soverom. Dette gir kraftig vekst av muggsopp i vegg og tilstøtende gulv.

8 Hva skjer ved vann- og fuktskader?

9 Kvaliteten på vannskadehåndtering

10 Kontroll av kvalitet på vannskadehåndtering  50% for dårlig håndtert •For lite innsats – etablerte muggsoppskader •For mye innsats – dekket gamle skader •Feil håndtering – lang tid med miljøtørking mens muggen vokste •Unødvendige tiltak – større omfang enn selve skaden  Årsak til feil håndtering: •Mangel på kunnskap om vannskader, konstruksjoner, målinger, muggsoppskader og tiltak.

11 Manglende utstyr En vellykket undersøkelse av vannskader krever tilgang på riktig utstyr, kompetanse på hvordan man benytter det og ikke minst erfaring i hvordan man tolker resultatene. Det er for eksempel et fåtall av de som driver med fuktmålinger som har hammerelektroder - og enda færre som benytter dem, ved kontroll av lukkede konstruksjoner og massive trematerialer.

12 Manglende forståelse… Manglende oversikt og kompetanse er særlig kritisk i startfasen av en vannskade, når de innledende tiltakene settes i gang. Raske tiltak trenger ikke å gi ønsket resultat. En ukritisk og rutinemessig utplassering av vifter og eventuelt avfuktere gir ofte en falsk trygghet.

13 Manglende forståelse… I denne over 30 meter lange gangen hadde det vært en stor lekkasje som fuktet opp 15 cm av de nedre delene av vegger (med doble gipsplater) og dørblad. En vifte i ene enden av en 30 meter lang gang og en avfukter i den andre kan ikke på noen fornuftig måte gi en god uttørking.

14 Manglende forståelse… Da det etter tre uker ble påvist at det fremdeles var vått i skillevegger og at det var oppstått vekst av muggsopp, ble dørkarmer demontert og nedre del av skillevegger fjernet. Denne forsinkelsen førte til unødvendige kostnader og hadde store konsekvenser for driftsavbrudd og tilbakeflytting.

15 Oppfukting av gips- og OSB-plater

16 Manglende forståelse… Slik så det ut etter drøyt tre uker – en etablert muggsoppskade og ekstra utbedringskostnader som var helt unødvendig og som kunne ha vært unngått med en korrekt kompetanse.

17 Kontroll av kvalitet på vannskadehåndtering  50% var for dårlig håndtert – hvordan? •For lite innsats – etablerte muggsoppskader •For mye innsats –dekket gamle skader •Feil tiltak – lang tid med miljøtørking mens muggen vokste •Unødvendige tiltak – større omfang enn selve skaden  Hvorfor? •Manglende, mangelfull eller feilaktig kunnskap om vannskader, konstruksjoner, målinger, muggsoppskader og tiltak. •Dårlig organisering av arbeidet •Manglende ”vilje” – økonomiske krav

18 Krav til sanering av skader  Bygningen, innbo og løsøre skal bringes tilbake til like god tilstand som før vannskaden.  Hva betyr det og hvordan oppnår vi det?

19 Krav  Vann •Tørre materialer innen en uke •RF under 75%, fuktkvote under 18%  Eventuelle følgeskader •Ingen fysiske eller kosmetiske skader på materialer •Ingen unormal lukt •Ingen vekst av muggsopp eller negativ belastning på inneklimaet •Ingen råtesopp eller skadedyr •Ingen støvspredning  Kvalitet på reparasjon og gjenoppbygging

20 Fysiske, kjemiske og biologiske endringer

21 I tillegg bør følgende prioriteres  Kommunikasjon •Henvendelser, mailer  Dokumentasjon •Skadebeskrivelse, tiltak, kontroller

22 Hva skal til for en friskmelding?

23  Vann •Skadeomfang identifisert og undersøkt? •Skadeområde avgrenset, eventuelt avskjermet? •Uttørking gjennomført i tide? •(dokumenterte tidspunkt og fuktmålinger)  Eventuelle følgeskader og eldre skader •Fysiske skader, kjemiske skader, biologiske skader?  Reparasjon, oppbygging og forebyggende tiltak  Kommunikasjon •Er alt avklart?  Dokumentasjon •Skade, tiltak? •Skille ut eventuelle risikokonstruksjoner og gamle skader?

24 Men, friskmelding av hva?  Gamle skader? •Dekkes ikke •Kan komme tilbake •Kan utbedres i samarbeid med eier  Nye skader? •Konstruksjonstørking utelukket Muggsopp? Kondens Vannskade - Langsom vekst- Rask vekst

25 Nedstøving av tilstøtende områder

26 Hva er støv?

27 Mikroskopisk analyse ved hjelp av Mycotape  Utestøv  Bygningsstøv  Byggestøv  Brukerstøv

28 Hva er støv?  Utestøv  Bygningsstøv  Byggestøv  Brukerstøv

29 Hva er støv?  Utestøv  Bygningsstøv  Byggestøv  Brukerstøv

30 Hva er støv?  Utestøv  Bygningsstøv  Byggestøv  Brukerstøv

31 Hva må til før en skade kan friskmeldes?  Opplæring •Saksbehandlere •Takstmenn •Håndverkere •Skadebegrensningsfirmaer •Rørleggere •Håndverkere •Huseiere

32 Kunnskap = kvalitetssikring!  Ny håndbok om hvordan man håndterer vannskader.

33 Organisering av arbeidet  Klare rutiner  Klare krav  Klare ansvarsforhold

34 Skadestedsskjema  Hvem har gjort hva?  Når ble det gjort?  Signerte punkter Adresse Skadedato Årsakskode Skadebeskrivelse Skadesteds- skjema NavnTelefonStartdatoDato utført og kontrollert Signatur Huseier Saksbehandler Takstmann Saneringsfirma Tømrer Rørlegger Elektriker

35 Dokumentasjon  Skriftlige dokument, takstrapport, møtereferat…  Prøveanalyser (før, under, etter)  Fuktmålingsprotokoll  Skadestedsskjema

36 Hva må til før en skade kan friskmeldes?  I dag blir vannskader ”avsluttet” – ikke ”friskmeldt”.  Huseier ønsker en friskmelding, men har liten påvirkningskraft.  Ta i bruk den kunnskap og det utstyr som finnes. Sikrer at vannskader blir riktig håndtert slik at skaden kan friskmeldes.  Forsikringsselskapene mangler kunnskap og vilje. Hvis de stiller krav til friskmelding (og for så vidt selve håndteringen av vannskader), vil kunnskapen og kvaliteten hos underleverandører tilpasses dette.

37 Spørsmål? www.mycoteam.no www.mycoteam.no - 22 96 56 77


Laste ned ppt "WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam as."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google