Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksamen! Bergen, 5. desember 2008 Advokat Kristian S. Myrbakk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksamen! Bergen, 5. desember 2008 Advokat Kristian S. Myrbakk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksamen! Bergen, 5. desember 2008 Advokat Kristian S. Myrbakk

2 Skrive oppgave Hvorfor? Hvordan?

3 Hvorfor? Vise det du kan om materiell juss
Gitt rettsområde Gitt tidsramme Vise evnen til å løse konkrete rettslige spørsmål Finne de relevante spørsmålene Løse dem Vise evnen til å strukturere oppgaven med utgangspunkt i rettsstoffet

4 Hvordan? Ingen absolutt fasit En god eksamensbesvarelse
Særlig for teorioppgaver En god eksamensbesvarelse Materiell kunnskap Ryddighet og struktur Språk Praktikumsoppgaver Faktum setter rammene for besvarelsen Teorioppgaver Problemstillingen setter grenser

5 Innspill til hvordan Praktikum – Analyse og besvarelse
Teori – Analyse og besvarelse Merknader til to besvarelser Privatrett Krav Rettsanvendelse Rettslig grunnlag/hjemmel Vilkår Momenter

6 Praktikum – Analysen Lese oppgaven: Ulike vinklinger Krav?
Hjemmel/rettslig grunnlag? Lovfestet/ulovfestet Vilkår? Rettslig forankring Kumulative eller alternative Likefremme eller mer sammensatte Momenter ved mer skjønnsmessige vurderinger Konkrete rettslige spørsmål som oppstår i tilknytning til det aktuelle rettslige grunnlaget Er vilkårene oppfylt? Pro- og contra

7 Praktikum – Kravene Hva er det partene krever eller ønsker å oppnå?

8 Praktikum – Rettslig grunnlag
Grunnlaget for kravet, som må gis en rettslig forankring i lov, avtale, den alminnelige handlefriheten eller annet rettslig grunnlag Vilkår (i vid forstand) Vilkår Rettsfølge Prinsipale, subsidiære, alternative

9 Praktikum – Besvarelsens innhold
Kravene Det rettslige grunnlaget Vilkårene Plassere rettslig Høye eller lave terskler Drøftelsen Klart oppfylte / klart ikke oppfylte vilkår Sentrale rettslige problemstillinger Tilfeller hvor vilkårene ikke klart er oppfylt Jus og faktum Konklusjon

10 Klart oppfylte- / klart ikke oppfylte vilkår
Om de klare vilkårene først Identifisere ved oppgaveanalysen Desto kortere, desto bedre De uklare vilkårene + relevant faktum ”Rettslig problemstilling” Ofte på dette punktet de sterkeste kandidatene skiller seg ut

11 Drøftelsen Plassere argumentasjonen rettslig (knyttes opp mot en rettskildefaktor) Rettslig grunnlag Forankre vilkårene Sammensatte vurderinger av om enkeltvilkår er oppfylt – momenter Forankre momentene rettslig Samle pro- og contraargumentene Balanse

12 Konklusjon Kort og presis

13 Praktikum – Besvarelsenes form
Overskrifter Spørsmål Underpunkter Struktur – rettslig grunnlag Flere vilkår for en rettsfølge? Rettslig forankring Alternative eller kumulative Sammensatte vurderinger Høye eller lave terskler Momenter Angivelse i autoritative kilder? Uttømmende?

14 Teori - Analyse Analysere oppgaveteksten Begrepene Rettslig grunnlag
Avklare hva det spørres om Kreativ prosess Begrepene Rettslig grunnlag Vilkår Rettslig forankring Alternative, kumulative Momenter Disposisjon Bruk tid!

15 Teori – Besvarelsen Innledning Presisering av problemstilling
Definisjon eller karakteristikk av begrepene Avgrensing av oppgaven hvis usikkerhet om rekkevidden Oversikt over videre fremstilling

16 Teori – Besvarelsen Hoveddel Hensynene bak reglene Hovedregel Unntak
Forankring Hovedregel Unntak Rettskildelære Faguttrykk om tolkingsresultatene Bruk eksempler fra rettspraksis, det faktiske liv eller fantasien

17 Eksamensbesvarelsene
Likheter Kan bli bedre på struktur, sette opp problemstillinger som spørsmål eller overskrifter Kan bli bedre på å gi oversikt over drøftelsene Høye eller lave terskler for at vilkårene er oppfylt? Kan bli flinkere til å ta utgangspunkt i lovtekst, ordlyden ofte tilstrekkelig for forankring Kan bli bedre til å underbygge at momentene i drøftelsene er rettslig relevante (”autorisere” momentene ved å knytte dem opp mot rettskildefaktorer)

18 Eksamensbesvarelsene
Ulikheter C-besvarelsen utelater ofte rettslig grunnlag og rettslig problemstilling C-besvarelsen forankrer ikke alltid momentene som trekkes frem i drøftelsene i rettskildene C-besvarelsen drøfter ikke alltid både pro- og contra- argumenter

19


Laste ned ppt "Eksamen! Bergen, 5. desember 2008 Advokat Kristian S. Myrbakk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google