Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolestarter 2017 Foreldremøte Skolestarter 2017 Foreldremøte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolestarter 2017 Foreldremøte Skolestarter 2017 Foreldremøte"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Skolestarter 2017 Foreldremøte

3 Agenda Velkommen ved rektor Om Gokstad skole
Informasjon om skolefritidsordningen, SFO, ved avd. leder Organisering/rammer/gruppeinndeling Hjem-skole samarbeid. Foreldreskolen  Informasjon om 1. klasse ved kontaktlærer

4 Gokstad skole

5 Gokstad skole 315 elever og 53 ansatte Egen skolekrets siden 1902.
Breili skole Gokstad skole 1965- Neste års 1. klasse: 43 elever (pr i dag) 29 jenter – 14 gutter I tillegg til norsk, ti andre morsmål Kommer fra 16 forskjellige barnehager

6 Pedagogiske satsingsområder er
Vurdering for læring Matematikk «1+1 prosjektet» Matematikkprosjekt Varden krets Utviklende læring PALS PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med atferdsproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring.

7 Hva kan skolen oppnå ved å delta i PALS?
Bedre læringsmiljø og trivsel for elever og ansatte – felles verdier og normer Felles ansvar for problemløsning av vanskelige situasjoner Mindre bråk og uro – mer tid til læring Bedre læringslyst og motivasjon Økt kompetanse og mestringslyst Bedre samarbeid mellom skole – hjem

8 Organisering Leder pav 3 SFO-leder Siv Andreassen
Rektor Rolf Peder Lundh Avd. leder kl Trude Berget 12 lærere 11 assistenter Avd. leder kl Stefan S Andersen 16 lærere 6 assistenter SFO-leder Siv Andreassen 10 assistenter Sekretær Hege S Bruun Leder pav 3 Kathrine Veløy Myhren 4 assistenter

9 Skolefritidsordningen
Skoleåret

10 Barnegruppa 1. klasse: 26 barn 2. klasse: 40 barn 3. klasse: 14 barn 4. klasse: 6 barn Totalt 86 barn og 16 voksne

11 Åpningstid. Morgenåpning fra kl. 07.30 – 08.30
Etter skoleslutt og frem til kl Åpent 11 måneder i året.    Stengt: 4 uker i juli 5 bevegelige planleggingsdager Alle helligdager Jul- og nyttårsaften Onsdag før skjærtorsdag fra kl.12.00            Egen påmelding før ferier.

12 Rutiner Sfo åpner rett etter skoleslutt. Vi spiser umiddelbart etterpå. Alle barna får frukt eller grønnsaker      hver dag. Hver tirsdag serverer vi mat på SFO.  Dette er ofte korn med melk/yoghurt. Fra tid til annen serverer vi også varmmat.  Etter mat går vi alltid ut. Dagen avsluttes med:      - fotballgruppe  - formingsaktiviteter – bingo      - gym    - tur  - frilek

13 Opphold og endringer av plass Søknadsfrist 1.mai
For å søke plass på SFO går man inn på: Du skal IKKE logge deg inn for å søke om plass, men du må logge deg inn dersom du skal: svare på tilbud om plass endre eller si opp plassen oppdatere opplysninger om barnet (adresse, kontaktopplysninger etc.)Til disse gjøremålene trenger du å ha MinID eller BankID tilgjengelig.  NB!      1 måneds oppsigelses- og reduksjonsfrist fra siste datoen i måneden.

14 Ved spørsmål: Ta kontakt med Siv på telefonnummer: 33 41 93 30
                        Eller bruk e-post:    

15 Organisering, rammer og gruppedeling
En klasse – to fleksible grupper Skolestart kl 08.30 Skoleslutt kl Tre kontaktlærere

16 Hva kan du gjøre for at barnet ditt skal trives og lære på skolen?
Du har ambisjoner på ditt barns vegne Du snakker positivt om skolen Du viser interesse for det de gjør på skolen Du setter av tid til å følge opp skolearbeid med barnet ditt Barna kommer på skolen uthvilte, og med mat i magen Har med seg en god matpakke Du følger med på ukeplaner og beskjeder slik at barna har med seg det de trenger Norsk; les for barnet ditt; bøker, rim ,regler, leke med språket, kjenne igjen bokstaver, samtale forklare hva ord betyr Matematikk; begreper som stor-liten-kort-lang-tung-lett, telleregler, telle mengder, dele mengder, kjenne tallene

17 Hva skjer fremover? Foreldremøte «Møt skolen»: 9. mai kl 18 – 20
SFO-start: mandag Skolestart: onsdag ”Foreldreskolen” Bli kjent, bygge relasjoner. Et sterkere forhold til skolen Informasjon og avklaring av forventninger Foredrag og egenaktiviteter Informasjon om fag og satsingsområder To kvelder i september

18 Nyttige linker www.minskole.no/gokstad www.matematikklandet.no


Laste ned ppt "Skolestarter 2017 Foreldremøte Skolestarter 2017 Foreldremøte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google