Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FoU, innovasjon, og omstillingsevne i næringslivet Kunnskap og indikatorer eller kunnskap om indikatorer: Har vi det som trengs? Lanseringsseminar for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FoU, innovasjon, og omstillingsevne i næringslivet Kunnskap og indikatorer eller kunnskap om indikatorer: Har vi det som trengs? Lanseringsseminar for."— Utskrift av presentasjonen:

1 FoU, innovasjon, og omstillingsevne i næringslivet Kunnskap og indikatorer eller kunnskap om indikatorer: Har vi det som trengs? Lanseringsseminar for Indikatorrapporten Norges Forskningsråd, 24. September 2015

2 Kan det norske næringslivet forske seg til omstilling? Gjengs oppfatning at næringslivet forsker for lite og ikke er spesielt innovativt Omstilling i næringslivet foregår kontinuerlig Men endringer i næringsstruktur skjer gradvis, og over lang tid Næringslivets mål er ikke å bruke mest mulig på FoU, men produsere og selge varer og tjenester til priser som gir lønnsomhet FoU- og innovasjonsinvesteringer er forbundet med betydelig risiko

3 Næringslivets FoU-innsats er lav i forhold til verdiskapningen

4 Det norske næringslivet er i stadig forandring

5 Følger næringslivets FoU-innsats den økonomiske utviklingen?

6 Er det samsvar mellom FoU- intensitet og økonomisk aktivitet?

7 Produkt- og prosessinnovasjon er per definisjon omstilling

8 Bredere markedsorientering er korrelert med flere innovatører

9 Hvor store er næringslivets innovasjonsinvesteringer?

10 Offentlige anskaffelser og innovasjon

11 Er norske arbeidstagere kompetente?

12 Er Norske arbeidstagere produktive?

13 Økende utdanningsnivå i næringslivet

14 Men antallet FoU-årsverk øker lite

15 Antall ansatte med doktorgrad i næringslivet øker

16 Men ikke alle med doktorgrad arbeider med forskning…

17 Næringslivets kunnskapsnivå og innovasjonsevne henger sammen

18 Oppsummering: Har vi det som trengs? Vi er fortsatt godt stilt økonomisk Vi har høy kompetanse Vi er produktive Næringslivet vil møte store utfordringer, men bør ha forutsetningene for omstilling Å bli gode på noe annet enn i dag –FoU og innovasjon vil være sentrale faktorer her –Men mer FoU og høye indikatorer er ikke mål i seg selv –Ikke alltid bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske insentiver er sammenfallende –Det offentlige har virkemidler som kan bidra til omstilling i næringslivet

19 Takk for oppmerksomheten! wla@ssb.no


Laste ned ppt "FoU, innovasjon, og omstillingsevne i næringslivet Kunnskap og indikatorer eller kunnskap om indikatorer: Har vi det som trengs? Lanseringsseminar for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google