Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sportslig forum - Ranheim håndball1 Rev 30/11-2009 Ranheims blå tråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sportslig forum - Ranheim håndball1 Rev 30/11-2009 Ranheims blå tråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sportslig forum - Ranheim håndball1 Rev 30/11-2009 Ranheims blå tråd

2 Sportslig forum - Ranheim håndball2 Ranheims blå tråd  Med "Ranheims blå tråd" mener vi hvordan vi som trenere og ledere skal opptre på kamper og treninger.  Dette gjelder overfor spillere, foreldre, dommere og ellers andre vi har kontakt med i forbindelse med vårt engasjement i Ranheim håndball. Rev 30/11-2009

3 Sportslig forum - Ranheim håndball3 Ranheims blå tråd  Ranheims blå tråd er et sett med felles "kjøreregler" som alle trenere og ledere i Ranheim håndball skal følge. ”Slik gjør vi det i Ranheim”  Vi skal alltid ha spilleren i fokus og tilrettelegge for dennes utvikling.  Spilleren skal alltid behandles ut i fra det aldersnivået han eller hun tilhører, og følge de reglene som gjelder for denne aldersgruppen. Rev 30/11-2009

4 Sportslig forum - Ranheim håndball4 Generelt  Vi skal bidra til at det er et godt sosialt miljø… internt i laget mellom lag i Ranheim mellom laget og andre klubber og lag  Vi skal fokusere på løsninger og muligheter fremfor problemer. Rev 30/11-2009

5 Utviklingstrapp Sportslig forum - Ranheim håndball5 Rev 30/11-2009 Barnehåndball 8-12 år Junior 16-18 år Ungdom 13-15 år Ranheim Senior Det gjelder egne mål og retningslinjer for de enkelte gruppene

6 Sportslige mål Barnehåndball (8- 12 år)  Trivsel, trygghet og utvikling av hvert individ  Flest mulig – lengst mulig  Miljø Ungdom (13-15)  Spillerutvikling og utvikling av lag  Miljø  Være blant de 4 beste lagene i sitt årskull  Kvalifisere seg til regionalt sluttspill NM J/G 14  Prestasjonstilpasning mot junior Sportslig forum - Ranheim håndball6 Rev 30/11-2009

7 Sportslige mål Junior (16-18)  Klubben har som mål at vi hvert år skal ha lag i gutte- og jenteklassen som: Kvalifiserer seg for Bring-serien Laget representerer Ranheim og her vil våre beste spillere delta, uavhengig av årsklasse Blir blant de 3 beste i Regionsserien Senior  For å ha 18-årslag både på gutte- og jentesiden trenger vi et seniortilbud minst opp til og med 2 divisjon  Vi bør kanskje også ha et samarbeid om et lag i 1 div. eller eliteserien Sportslig forum - Ranheim håndball7 Rev 30/11-2009

8 Sportslig forum - Ranheim håndball8 Organisering av lagene i RIL håndball  Alle nye spillere skal tas i mot på en positiv måte.  Uansett hvor trangt det måtte bli i treningslokalene skal ingen spillere avvises. Rev 30/11-2009

9 Sportslig forum - Ranheim håndball9 Organisering av lagene i RIL håndball  Alle våre lag skal fra og med 10 år etableres som en samlet gruppe spillere fra Vikåsen og Ranheim  Lagene skal ha én ansvarlig hovedtrener, og minimum én hjelpetrener, lagkontakt og oppmann  Påmelding av lag til seriespill i årsklassen over den man tilhører kan først gjøres fra og med 12 år. Slike oppmeldinger skal godkjennes av SU Rev 30/11-2009

10 Sportslig forum - Ranheim håndball10 Trening og kamp  Trenerne skal møte godt forberedt og i rimelig tid før oppmøtetiden som er avtalt med spillerne.  Vi skal bidra til en positiv stemning på trening og kamp, slik at disse preges av glede og godt humør.  Tilbakemeldinger til spillerne skal fokusere på positive prestasjoner. Utskjelling av enkeltspillere skal ikke forekomme.  Vi skal vise respekt for dommere gjennom vår egen holdning og atferd. Overfor yngre dommere skal vi praktisere nulltoleranse med hensyn til negative tilbakemeldinger. Rev 30/11-2009

11 Sportslig forum - Ranheim håndball11 Disponering av spillere  I løpet av sesongen skal alle spillerne i utgangspunktet settes opp med like mange kamper  Vi skal la spillerne få prøve seg på flere posisjoner på banen i løpet av sesongen  I hver kamp skal vi prøve å gi alle spillerne like mye spilletid  Dersom vi velger å bruke faste lag i cup- og seriespill, skal vi prøve å sette sammen disse slik at de blir så jevne som mulig  ”Topping” av lag skal ikke praktiseres. Topping av lag betyr i denne sammenhengen at man bruker de beste spillerne oftere enn de andre spillerne, og at man setter sammen lag hovedsakelig bestående av de beste spillerne For lagene t.o.m. 12 år gjelder: Rev 30/11-2009

12 Sportslig forum - Ranheim håndball12 Hospitering Generelt  Det skal legges til rette for at spillere med gode ferdigheter, holdninger og treningsiver kan hospitere i en eldre årsklasse.  Hensikten med hospitering er for årsklassene til og med 15 år å utvikle spillere ved å gi dem utfordringer utover de de normalt får i sin egen treningsgruppe. Målet er ikke at laget de hospiter på skal bli bedre.  Fra og med 16 år er målet også at laget de hospiterer på skal bli bedre.  Hovedtrener for det lag som spillerne tilhører velger ut hvem som får et hospiteringstilbud. Normalt består gruppen av inntil 4 spillere.  Alle hospiteringer skal være avtalt og avklart mellom de berørte lags hovedtrenere.  Hospitering skal være avklart med spillerens foreldre. All kommunikasjon til spilleren skal gå gjennom spillerens hovedtrener. Rev 30/11-2009

13 Sportslig forum - Ranheim håndball13 Hospitering Generelt  I alderen 8-12 år kan hospitering forekomme, og da primært kun som et treningstilbud.  I alderen 13-18 år skal det være tilrettelagt slik at aktuelle kandidater får hospitere. Hospitering i disse årsklassene gjelder både trening og kamp.  Spillere skal kun hospitere i én årsklasse, og da på det nivået som er riktig for dem.  Det er hovedtreners ansvar å tilpasse belastningsmengden for spilleren. Anbefaling fra NHF er 3 treninger på 1 kamp. Rev 30/11-2009

14 Hospitering Kamper:  Hovedtrener for laget som mottar spillere bestemmer hvem som får et kamptilbud, og på hvilket lag de skal spille.  Ved kollisjoner skal laget som spilleren formelt tilhører i utgangspunktet prioriteres.  Lån av spillere til lag der de ikke allerede har hospitert, skal være avklart med spillernes foreldre og hovedtrenere før spillerne kontaktes. Sportslig forum - Ranheim håndball14 Rev 30/11-2009


Laste ned ppt "Sportslig forum - Ranheim håndball1 Rev 30/11-2009 Ranheims blå tråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google