Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KIL modellen i praksis Innhold Verdigrunnlag og visjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KIL modellen i praksis Innhold Verdigrunnlag og visjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 KIL modellen i praksis Innhold Verdigrunnlag og visjon
Barnefotballens 8 regler Holdninger Foreldrevettregler Barnefotballen i KIL Foreldrenes roller/ oppgaver Ekstratilbud Ungdomsfotballen Hospitering Dugnader

2 Verdigrunnlag og visjon
Organiseringen av barne og ungdomsfotballen i KIL tar utgangspunkt i NFF’s verdigrunnlag og visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for ALLE Flest mulig lengst mulig. Gi så mange som mulig et fotballtilbud i et miljø preget av trygghet, involvering og trivsel. Spillerne skal gis mulighet til å velge ut fra egne ønsker, motiver og behov. Ingen skal stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell legning eller andre grunner.

3 Barnefotballens 8 ”regler”
Barnefotball er lekbetont ! Barnefotball skal være en lek – ikke blodig alvor. Barna skal ha det gøy, de skal ha lov til å leke, resultatet skal være underordnet. Barna skal lære fotball som noe som er gøy, bygger vennskap gjennom samhandling Det viktigste for små spillere er å være sammen med venner ! Venner og venninner må få trene og spille kamper sammen. Alle skal spille like mye. Trivselen og ferdighetsutviklingen er viktigere en resultatet. Det skal derfor ikke forekomme topping. Alle skal spille like mye. I Lilleguttklassene kan man godt la treningsoppmøte gjenspeile spilletid i kamp, dvs. de som er flinkest til å møte på trening får spille mest. Barna skal lære å takle både seier og tap Mer trening en kamper Oppfordre barna til egen trening og ”spill på løkka” Oppfordre barna til å delta i andre idretter, f. eks håndball Fotball er et spill som skal være gøy. Fokuser på øvelser med ball på trening, ”småspill” og ferdighetsøvelser bør vektlegges Unngå øvelser med ”lange køer” La oss gå sammen om gladfotball for de små. Barna skal ha oppmuntring og veiledning (IKKE KJEFT) slik at de utvikler sine ferdigheter og ser fremgang. De skal også lære seg å innordne seg i en gruppe. Alle voksne skal bidra til at ALLE barna trives. HUSK: Barna har en egen evne til å gjøre som DU gjør, ikke som du sier

4 Holdninger hos spillere, trenere, lagledere og foreldre i KIL
Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater. Skap trygghet og god lagånd på banen. Møt presis til trening og kamp Møt så ofte du kan Unngå stygt spill og filming Tren og spill kamper med godt humør Behandle dommer og motspillere med respekt Ikke kritiser/ kjeft på medspillere, motspillere eller dommer – husk at alle gjør feil, også du. Hjelp skadet spiller uansett lag. Takk alltid motstanderen for kampen Ovennevnte kjøreregler skal følges og KIL skal oppfattes som en ”Fair Play” klubb

5 Foreldrevettregler Møt frem til kamp og trening – barna ønsker det.
Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare din datter/ sønn. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk Respekter lagleders/ treners disponering av spillerne Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser avgjørelsene Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det. Spør om kampen var spennende og morsom – ikke bare resultatet. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv. Vis respekt for klubbens arbeid- vær aktiv på foreldremøter og andre ting rundt laget. Tenk på at det er ditt barn som spiller – ikke du.

6 Grunnpilarer barnefotballen
Barnefotballen 8-12 år. Fokus på å lære barna fotball ved å ha det gøy i trening og kamp. Trener 1-2 gang pr uke fra 8-10 år. treningspause i desember og januar Trener 2 ganger pr. uke fra år. treningspause i desember Hovedmål barnefotballen Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosialt og trygt lag og klubbmiljø. Gi et differensiert målgrupperettet tilbud, dvs tilbud til de som ønsker å følge vanlig opplegg samt tilbud til de som ønsker å trene mer. Vi skal ivareta både bredden og talentutviklingen.

7 Grunnpilarer barnefotballen
Inndeling av lag Deles inn etter skoleinndeling. Målsetting om 4 guttelag og 4 jentelag pr. årsklasse To lag for både jente og gutt fra: Kopervik skole/ Sund skole Eide skole/ Stokkastrand skole Organiseres som to treningsgrupper for gutt og to for jenter: Kopervik skole/ Sund skole – en gruppe Eide skole/ Stokkastrand skole – en gruppe Det er bedre at lagene trener samlet med flere trenere/ hjelpetrenere og lagledere. Det letter arbeidet for alle. Man blir mindre sårbar, kan utveksle erfaring og kunnskap, man får en sosialt større gruppe barn, får en større gruppe foreldre rundt laget osv. De som har gjennomført denne modellen har meget positive erfaringer. NB! Inndelingen kan selvsagt tilpasses, men vi ønsker store treningsgrupper med mange i ”støtteapparatet”

8 Barnefotballen i Kopervik IL
Barnefotballen i KIL er helt og holdent foreldre drevet. Er der ikke foreldre som vil bidra rundt et lag vil ikke KIL kunne gi barna et tilbud. Alle foreldre må være med å bidra. Trener/e Hjelpetrener/e Lagleder/e Foreldre gruppe Dugnad Alle som ønsker det SKAL få være med i ”støtteaparatet” rundt et lag som trener, hjelpetrener, lagleder. Jo flere, jo bedre. NB! Må være en hovedansvarlig trener og en hovedansvarlig lagleder. Ungdomsavdelingen i KIL skal være med å legge forholdene til rette, bl. annet via innføring i oppgavene, informasjonsmøter, trenerforum, U-treff kurs etc.

9 Foreldrenes roller ( organisering)
Trener/e Skal trene og lede laget i kamp ukentlige treninger + kamp Cuper Trenerforum, kurs etc Hjelpetrener/e Hjelpe til på trening og kamp. Viktig med flest mulig hjelpetrenere på trening slik at man kan dele opp i mindre grupper på øvelser. Lagleder/e Organisering rundt laget – det fotballmessige Spillerlister Foreldrelister Påmelding til krets Organisere kamper og kamplister Kjørelister Informasjon til foreldre og spillere Være tilstede på flest mulig kamper Delta på møter i foreldregruppe, trenerforum og U-treff Kan godt være to personer, en tar det PC baserte. NB! Trenere har lov til å ta egne yngre barn med på trening i eldre årsklasse dersom de selv er trener i denne årsklassen. Forutsetningen er at det ikke forringer kvaliteten på trening.

10 Foreldrenes roller Foreldregruppe gruppe på 3-5 foreldre
Kontaktpunkt mot lagleder – trener Initiere og organisere dugnad for laget frivillig for laget – lagkasse – cuper obligatorisk for klubben Initiere og organisere sosiale tiltak spillere foreldre, f.eks i forbindelse med cuper Være med å initiere, beslutte og organisere viktige ting for lagene cuper, dugnader, sosiale tiltak, lagkasse, utstyr, annet Øvrige foreldre Dugnad Trener/e og lagleder/e bør fritas fra dugnad, de jobber dugnad med barna hver uke – hele året Hjelp til diverse Være med som ledere på overnattingscuper Være med som foreldre på seriekamper og cuper

11 Ekstratilbud Etter KIL modellen søker vi å bidra med ekstratilbud til de som vil trene mer: 8-10 år Vi har ikke noe klart for 2006. Dersom noen melder seg, en eller flere, starter vi opp. 11-12 år Vi starter opp i år. Ekstratrening på søndager Organisert ved hjelp av Idrettslinje Kopervik VGS Mangler foreløpig hovedansvarlig, U styret trer inn midlertidig. Et tilbud til alle under forutsetning av: Meget godt treningsfremmøte på eget lag Stor treningsiver og presis oppmøte Gode holdninger Må forplikte seg til å komme på ekstratrening ”hver” gang Vi ønsker å ”forme” de ivrigste på en god måte, de drar de andre med seg. Det er mulig vi melder på et lag i 13 årsklassen, 2 div hvor denne gruppen danner spillergrunnlaget.

12 Ungdomsfotballen Organiseres som barnefotballen Bortsett fra:
Klubben tar et større ansvar for å skaffe kvalifisert hovedtrener dersom noen lag mangler dette. Ekstratrening er ikke for alle, bare for de som blir plukket ut. 13-15 år, de beste 16 åringene trener med junior. Organiseringen og inndeling av lag er annerledes Hospiteringsordning

13 Organisering og inndeling av lag
Vår målsetting er: Minst 2 11’er lag i alle gutteklasser Minst 1 11’er jentelag i alle alderklasser Organisering Hele årsklassen trener sammen og danner en ”stall” Under trening deles gruppene opp etter ferdighet, treningsiver og holdninger slik at man får god kvalitet Minst to trenere med ansvar for hvert sitt lag i kamp, helst 2 hjelpetrenere i tillegg. Minst en lagleder for hvert lag. Meld på to lag selv om man ”bare” har en gruppe på stk. Mange vil ønske å spille på begge lag. Man ”sper på” med spillere via hospitering, også på toerlag. Foreldre MÅ ta ansvar via foreldregruppe.

14 Hospitering Vi ønsker at de beste og ivrigste skal få tilbud om mer trening samt trening og kamp på et høyere nivå. Talentgruppen med ekstratrening Hospitering på lag i eldre årsklasse som beskrevet i KIL modellen. Hospitering kan være kun ekstra trening, eller det kan være både trening og kamp. Egen årsklasse skal prioriteres ved kollisjon. (gjelder ikke hospitering på junior) Skal høre ”hjemme” i egen årsklasse og minst gjennomføre en trening pr. uke på eget lag. Skal ha stor treningsvilje og gode holdninger. Skal alltid avtales trenere og lagledere i mellom. Hospitering kan også forekomme kun i kamp for å hjelpe lag med få spillere i årsklassen over, også 2.er lag. Da bør en ikke bruke de som hospiterer på 1. er lag men gi det til neste ”skikt” under forutsetning av stor treningsiver.

15 Dugnader OBLIGATORISKE DUGNADER FOR LAGET ? Delta på Labb og Line Cup
Inntektsbringende tiltak for ungdomsavdelingen Eks. Loddsalg, Salg av toppkort, Salg av vann is, etc. Normalt to til tre ganger pr. år Delta på en A-lagskamp Spillerne er ballgutter Foreldre er vakter, betjener grill og ”Gollebu” Gjennytelse er at alle spillere i U-avd får komme gratis inn på kamp. DUGNADER FOR LAGET ? De fleste kjører dugnader for laget til inntekt for laget. Brukes til sosiale tiltak, subsidiering av egenandeler ved deltakelse på cuper etc.


Laste ned ppt "KIL modellen i praksis Innhold Verdigrunnlag og visjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google