Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Etikkseminar, Ph.D, IVT Forskningsmetodikk, vitenskapsteori og etikk 3.mai.2007 1315-1600 1. Hva er det vi trenger? Bygge gode forskningskulturer 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Etikkseminar, Ph.D, IVT Forskningsmetodikk, vitenskapsteori og etikk 3.mai.2007 1315-1600 1. Hva er det vi trenger? Bygge gode forskningskulturer 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Etikkseminar, Ph.D, IVT Forskningsmetodikk, vitenskapsteori og etikk 3.mai.2007 1315-1600 1. Hva er det vi trenger? Bygge gode forskningskulturer 2. Fagfellesskapets normsystem Retningslinjer fra NENT NTNUs Forskningsutvalgs forskningsetiske initiativ 2007 3. Innhold for et kort obligatorisk kurs Rune Nydal Program for anvendt etikk, Filosofisk institutt, NTNU

2 2 Anvendt etikk www.anvendtetikk.ntnu.no Anvendt etikk: Møtepunkt mellom grunnlagsetiske og fagspesifikke problemstillinger. Stimulere til etikkrefleksjon i undervisning og forskning ved NTNU Styre med medlemmer fra alle fakultet Sammen med fagmiljøene initiere forskerkurs, seminarer, etikkforskning og etikkundervisning. Etikk = ELSA. Etiske, legale, sosiale aspekt ved forskning Program for anvendt etikk, NTNU

3 3 Gode forskningskulturer Forskning –Integrerte forskningsprosjekter –Nordisk tidsskrift for anvendt etikk Undervisning –Spesialiserte studier (master og Ph.D) –Spesialiserte fag – Perspektivemne/ikke-teknologiske fag –Obligatoriske kurs Integrert undervisning – moduler i lavere grad Ph.D utdanningen - Flerkulturell konflikter (FI5201) - Bioetikk (FI3107) - Næringslivsetikk (FI5205) - Teknologietikk (FI5206) - “Nano - Science, Technology & Ethics”, vår 2007

4 4 Forskningsutvalgets initiativ Tydeliggjøre etablerte forskningsetiske retningslinjer Nettside som samler god og relevant informasjon –Koble til portal som samler alle etikkmiljøer og etikknettverk v/NTNU Ti forskningsetiske fokuspunkter for Ph.D studenter og veiledere –”Case”-orientert –Ikke fakultetsspesifikt. Skape forståelse for at det finnes ulike forskningskulturerer ved NTNU –Punkter introduseres på innføringsseminar

5 5 Ti fokuspunkter 1.Forskningsprosessen. Kontrakt og rapporteringsrutiner 2.Regulering av forholdet veileder og stipendiat/student 3.Avtaler om oppbevaring, bruk og publisering av data 4.Godkjenning og meldinger av forskningsprosjekter 5.Utfordringer i flerfaglige prosjekter 6.Håndtering av interessekonflikter 7.Forebygging av uredelighet 8.Varsling av forskningsfusk og uredelighet 9.Akseptable og uakseptable relasjoner 10.Åpenhet Komité: Lars Sætran (IVT), Geir Jacobsen (DMF), Ragnar Torvik (Samf/ind.Øk), May Thorseth (Program for anvendt etikk), Per Eidem (stud.rep), Ruth Rødde (sekretær)

6 6 Ansvarsforhold, tre aspekt Hva som er regulert i lover og avtaler Moralitet og legalitet –Dilemma –Gråsoner Upstream og downstream –Samfunnsperspektiv – Er forskningen av det gode? –Beslutning under usikkerhet, Eksperter i konflikt

7 7 NENT – Forskning og samfunn 1.Overordnede forpliktelser 2.Sannhetsforpliktelse 3.Individuelle ansvar 4.Alternative kunnskapskilder 5.Åpenhet og interessekonflikter 6.Varsling 7.Oppdragsforskning 8.Usikkerhet – risiko 9.Dyrevelferd 10.Formidling VITENSKAPSED: Jeg sverger at min utøve min virksomhet som forsker redelig og sannferdig; jeg skal bruke mine vitenskapelige kunnskaper og ferdigheter til beste for menneskeheten og for å bevare naturen og i overensstemmelse med forskningsetikken; jeg skal ikke tillate i min forskning at ideologi, religion, nasjonalitet, rase, fordommer eller materielle fordeler overskygger mitt etiske ansvar ovenfor nåværende og fremtidige generasjoner.

8 8 Uredelighetssakene som innfallsport Hwang 2005 Lundgren 2005 Sudbø 2006 Kurjak 2006 Medisin 2006 Finner ting ingen andre finner Finner det alle venter på Finner ting andre har funnet Finner data- baser ingen har hørt om Finner ting ingen vil snakke om MediaEtikere - anonyme forskere Sinte forskere Journalist forsker Taktfulle forskere - Tidsskrift ? Uredelighet Varsling Fristelser Medforfatterskap Gråsoner Innfallsport til tema som:

9 9 Dårlig vitenskap, feil, uredelighet, svindel Uriktige observasjoner Spinkelt datagrunnlag Analyse feil Feilaktig presentasjon av data Manipulering med data Plagiat Forfalskning Fabrikkering av data Ukyndighet Svindler

10 10 Innhold for et kort obligatorisk kurs? Introduksjon til institusjonens etablerte normsystem –A) Lover og avtaler b) Moralske dilemma og gråsoner c) Forskning og samfunn –Nettportal som ressurs. Samtidig oversikt over personer, nettverk, kurs og arrangement ved NTNU Uredelighet Beslutning under usikkerhet


Laste ned ppt "1 Etikkseminar, Ph.D, IVT Forskningsmetodikk, vitenskapsteori og etikk 3.mai.2007 1315-1600 1. Hva er det vi trenger? Bygge gode forskningskulturer 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google