Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Styreseminar NFI Medieavdelingen, Kulturdepartementet Haugesund 18. august 18. august 2012 Styreseminar NFI1

2 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. NFI er et ordinært forvaltningsorgan: NFI er en del av staten, ikke en egen juridisk eller økonomisk enhet Statsråden politisk og konstitusjonelt ansvarlig overfor Stortinget I prinsippet er statsrådens styringsrett uinnskrenket, om den ikke er avgrenset ved lov Styres gjennom: Lover, forskrifter og instrukser Budsjett og tildelingsbrev Styringsdialogen 18. august 2012Styreseminar NFI2

3 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter NFI: styringsbetingelser og handlingsfrihet Strategiske styringsoppgaver: Stortinget o etablering, ledelsesorganisering, omstilling, avvikling o stortingsmeldinger, statsbusjett m/innstillinger og vedtak Ressurser: Stortinget/KUD o statsbudsjett m/innstilling og vedtak, tildelingsbrev, Overordnet styring (faglig og drift): KUD o instrukser, forskrifter, tildelingsbrev mm Øvrig styring (faglig og drift): NFI Gjennomgående regelverk som gjelder for hele staten: o Bevilgningsreglement, Økonomireglement, forvaltningslov, offentlighetslov, tjenestemannslov, hovedavtalen 18. august 2012Styreseminar NFI3

4 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png- format Medieavdelingens etatsstyring: retningslinjer Klar rolle-, oppgave- og ansvarsfordeling Mål- og resultatstyring, risiko- og vesentlighets, langsiktighet og forutsigbarhet Størst mulig delegering Skriftlighet og linjeprinsippet Utvikle forvaltningskompetanse og -kultur Styrke virksomhetenes rådgivnings- og utredningsfunksjon 18. august 2012Styreseminar NFI4

5 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Styring mellom departementet og NFI Instrukser (styreinstruks og hovedinstruks) Forskrifter for tildeling av tilskudd Tildelingsbrev Etatsstyringsmøter Etatsstyringskalender Løpende dialog 18. august 2012Styreseminar NFI5

6 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder 18. august 2012Styreseminar NFI6

7 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Departementets forventninger til styret (oppsummering) Gjennomfører filmpolitikken innenfor de mål og rammer som Stortinget og departementet trekker opp Gir departementet råd om utfordringer og videreutvikling av strategier, mål og virkemidler i filmpolitikken Sørge for at NFI har organisering, kompetanse m.m til å gjennomføre kulepunktene over Tar det overordnet ansvar for at drift er forsvarlig og ihht lover, regelverk og innenfor rammer trukket opp av Stortinget og departementet Har god rolleforståelse 18. august 2012Styreseminar NFI7


Laste ned ppt "Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google