Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammestyrt forretningsdrift til selvkost St Olavs Hospital, Allmenn Teknikk Avdelingssjef Mats Hobber.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammestyrt forretningsdrift til selvkost St Olavs Hospital, Allmenn Teknikk Avdelingssjef Mats Hobber."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammestyrt forretningsdrift til selvkost St Olavs Hospital, Allmenn Teknikk Avdelingssjef Mats Hobber

2 Forretningsdrift i det frie marked Forretningsideen skal enten innfri et behov i markedet (Bygge hus) eller skape et behov (Facebook) Forretningsdriften skal gi en avkastning som videre kan benyttes til å utvide tjenesteområdet og/eller gi utbytte til investorer De ansatte lønnes etter markedspriser (Tilbud og etterspørsel) for tjenesten Kundene etterspør tjenester etter behov og markedet leverer etter pris og leveringsevne

3 Forretningsdrift i det offentlige Forretningen skal levere tjenester etter kundenes behov og til selvkost. Forretningsdriften skal verken gå med underskudd eller overskudd. Det er ikke mulig å gjøre avsetninger. Dersom det oppstår et marked inneværende år som krever investering kan tjenesten tidligst leveres året etter. De ansatte lønnes etter tarifflønninger. ”Ta det du får for denne summen” Kundene etterspør tjenester, men dersom det ikke er avsatt i budsjett eller de ikke kan dokumentere å kunne dekke inn kostnaden kan ikke tjenesten leveres

4 Forretningsmodellen til St Olavs Driftsservice 2003: Allmenn teknikk skal levere tjenester til sykehuset etter selvkostprinsippet Kundene skal kunne hente inn priser fra og benytte eksterne tjenesteleverandører dersom det er økonomisk fordelaktig. Har kundene bestillerkompetanse? Vet de hva de skal spørre etter og hva som er behovet? Kundene har ikke benyttet seg av muligheten! Dersom kundene skulle benyttet seg av muligheten måtte allmenn teknikk bistått i innkjøpet for så å være i fare for å miste egne avtaler

5 Hvordan har vi det i dag – 10 år senere? Allmenn teknikk har to inntektsgrunnlag –Driftsavtale mot eiendomsenheten St. Olav eiendom står for ca 2/3 av inntektsgrunnlaget Ettersyn, serviceavtaler, heis, brann, vedlikehold, ventilasjon, sanitær med mer. –Service og leveranseavtaler (SLA) mot klinikkene står for ca 1/3 av inntektsgrunnlaget Service på utstyr som eies av klinikkene, autoklaver, instrumentvaskemaskiner, ismaskiner, sikkerhetsbenker med mer. Vakthold Salg av tjenester på forespørsel; Snekkertjenester, bistand ved utvidelse av anlegg og endringer.

6 Effektivisering - budsjettkutt Krav om 1,5 % effektivisering hvert år I teorien betyr dette at de som kjøper tjenester av Allmenn teknikk skal velge hva de ikke skal kjøpe i kommende år I praksis betyr det at vi skal redusere vår budsjettramme med 1,5 % Ved økning av budsjett kreves dokumentasjon, ikke ved reduksjon

7 Hva skjer? Allmenn teknikk velger hva som ”kan” reduseres. Vi kutter i reparasjonsutgifter. Vi har vurdert vår bemanning til å være nødvendig. Avtalene indeksreguleres mens budjsettet indeksreguleres tilsvarende og reduseres med 1.5 % Det er ikke lenger harmoni mellom avtaler og budsjett Våre avtaler har nå en verdi som er 15% høyere enn budsjettet

8 Hva gjør vi nå? Hvor er det blitt av etterspørsel og nødvendig tjenesteytelse? Hva sier kundene? Har vi redusert kostnadene og effektivisert eller har vi redusert tjenestene? Hva har skjedd med forretningen? Klarer vi å levere til denne prisen?

9 ”Løsning” Vi må nå tilpasse avtalene mot budsjett og ikke mot behov Kundene må orienteres om at prisene har gått ned og at kundenes budsjett må reduseres Budsjettkutt i fremtiden bør gjøres av kunden og ikke tjenesteleverandøren Innføre kosekvensanalyser ved krav om budsjettkutt

10 Hva er viktig for St. Olavs hospital At de ansatte i Allmenn teknikk arbeider effektivt med oppgaver som er nødvendig for å opprettholde funksjonelle bygg At det finnes driftsmidler til å gjennomføre service og tilsyn, samt utbedre feil og mangler fortløpende At det finnes midler til å gjennomføre planlagte nødvendige vedlikeholdsoppgaver At noen ser tjenesteleverandøren i kortene kontrollerer at midlene til enhver tid er nødvendige og blir benyttet fornuftig og til planlagte formål (Kunder)


Laste ned ppt "Rammestyrt forretningsdrift til selvkost St Olavs Hospital, Allmenn Teknikk Avdelingssjef Mats Hobber."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google