Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNHANDEL HELSE BERGEN HF Medisinsk-teknisk avdeling og Teknisk avdeling siviløkonom Ann-Mari Høiland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNHANDEL HELSE BERGEN HF Medisinsk-teknisk avdeling og Teknisk avdeling siviløkonom Ann-Mari Høiland."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNHANDEL HELSE BERGEN HF Medisinsk-teknisk avdeling og Teknisk avdeling siviløkonom Ann-Mari Høiland

2 2 Innhold - Hvorfor internhandel og regnskapsmessige konsekvenser - Prisprinsipper - Internhandel Medisinsk-teknisk avdeling - Internhandel Teknisk avdeling - Oppsummering

3 3 Hvorfor internhandel? - Overordnet politiskvedtak, styrevedtak i 2002 - Kun kostnadssiden som fremkommer i regnskapet før internprising - Internprising er å synliggjøre hvor mye hvert enkelt område koster = internhandel - Internfakturering er intern belastning, dette har vi gjort lenge

4 4 Regnskapsføring før – og etter innføring av internhandel Drift/teknisk FØR Kostnad Avdelingene FØR Ingenting; ”Gratis” Drift/teknisk ETTER Inntekt -Kostnad =0 (balanse) Avdelingene ETTER Drift/teknisk har overført budsjettmidlene for kostnaden, fremkommer i regnskapet

5 5

6 6 Prisprinsipp - Markedspris - Markedspris-tilnærming ved forhandlede priser - Kostnadsbasert pris - Kostnadsoverveltning (kostnadsbasert pris)

7 7 Medisinsk-teknisk avdeling (MTA) - Rådgivning - Vedlikehold - Service - Permanent utleie av medisinsk-teknisk utstyr

8 8 MTA – Vedlikehold og leie av medisinsk teknisk utstyr - Kostnadsbasert pris - kostnadsoverveltning - Individuelle avtaler på rådgivning, vedlikehold og service - Budsjett for vedlikehold fordeles etter ressurser som medgår (timer, lønn, service - og delekostnader, adm. kostnader m.m.) - Budsjett for leie av utstyr fordeles fra avskrivninger per registrert bruker. Beregnes ut fra anskaffelsestidspunkt og –pris og levetid, dette registreres og vedlikeholdes i MTU-registeret. - Budsjett for MTA er ca 4% i forhold til gjenanskaffelsesverdi for MTU.

9 9 MTA prisprinsipp - Kostnadsoverveltning - Synliggjør belastningen i avdelingenes regnskap - Kostnad hos avdelingene, inntekt hos MTA - Pris beregnet ved årets begynnelse – fanger ikke opp endringer gjennom året - Tendens til økning i utstyrsparken hos avdelingene. Små konsekvenser for dem, medfører effektivitetskrav for MTA. Drifte og vedlikeholde en større utstyrspark innen samme budsjettramme

10 10 1.Internleieavtale; energi, kommunale avgifter, gassanlegg, grøntarealer, infrastruktur, ventilasjon, transportanlegg m.m. 2.Service- og leieavtaler; trucker, rullestoler, skylleromsutstyr, luftsmitteisolat, kjøling, sterilsentral m.m. 3.Enkeltoppdrag; primært snekkeroppdrag, stikkontakter og UPS fast pris Teknisk avdeling - Internpris på tre områder:

11 11 Teknisk avdeling – Kostnadsoverveltning og kostnadsbasert pris - Kostnadsbasert pris. - Internleiekostnadene overveltet til Arealkoordinator. - Arealkoordinator innførte internleie FØR oversikt over kostnadene forelå - ikke kostnadsbasert i avdelingenes regnskap. - Service- og leieavtaler utarbeidet med avdelinger. Overveltning av kostnadene. - Snekkertjenestene internleierelatert overveltet Arealkoordinator, resten basert på tilbud/etterspørsel. - Møbeltapetsverksted nedlagt og budsjettmidler delt ut på avdelingene.

12 12 T.A. prisprinsipp – Kostnadsbasert - Internleieavtalen gir ingen direkte incentiver til innsparing for brukeren – ikke synlig i deres regnskap. - Endring i utstyrsparken for service – og leieavtaler medfører økonomisk konsekvens for avdelingene. - Snekkertjenester er etterspørselsbasert.

13 13 Oppsummering - Internhandel er innført i Drift/teknisk divisjon på flere områder, deriblant MTA og T.A. - Områdene er kostnadsbasert med unntak av internleien - Kostnadsoverveltning benyttes primært - Kontinuerlig arbeid og videreutvikling fremover av både områder og prissetting


Laste ned ppt "INTERNHANDEL HELSE BERGEN HF Medisinsk-teknisk avdeling og Teknisk avdeling siviløkonom Ann-Mari Høiland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google