Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristiansand Frikirkes visjonsdokument Vedtatt i sept. 2011, redigert sept. 2013. Justert 2015/2016 av stab og eldsteråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristiansand Frikirkes visjonsdokument Vedtatt i sept. 2011, redigert sept. 2013. Justert 2015/2016 av stab og eldsteråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristiansand Frikirkes visjonsdokument Vedtatt i sept. 2011, redigert sept. 2013. Justert 2015/2016 av stab og eldsteråd

2 Kristiansand Frikirke – menighetens visjon og verdier:  Åpne hjerter oppover og utover  Levende tro  Inkluderende fellesskap  Takknemlighet  Tjenestevillighet

3 Kristiansand Frikirke – ledet ut fra tradisjon og visjon  Anerkjenne det arbeidet som har vært inntil i dag  Vektlegge det som har særpreget Kristiansand Frikirke  Spørre Gud hva Han har for menigheten i dag og i fremtiden  Jesus vil lede sin menighet

4 Kristiansand Frikirke – en menighet for alle  En livsløpsmenighet – fra vugge til grav.  Fremelske enhet på tvers av generasjoner.  Barn, unge og familier prioriteres høyt.  Satse på seniorgenerasjonen, med mål om å vinne nye for Kristus.  50 – 67års-generasjonen er en særskilt utfordring. Mange har blitt passive. Viktig å få dem tilbake.

5 Kristiansand Frikirke – en tjenende menighet  Vi ønsker ikke å være oss selv nok. Vårt kristne fellesskap skal være en gave til byen/fellesskapet/nabolaget. Vise godhet.  Fremelske diakonale tiltak i menigheten.  Vi ønsker å hjelpe mennesker til å utføre det kall Jesus har lagt i den enkelte og legge til rette for at de kan tjene med sine nådegaver.  Tilbud om forbønn i ulike situasjoner.

6 Kristiansand Frikirke – en misjonsutsender  I vår menighet skal det være naturlig for unge mennesker å bli misjonærer.  Mål: 20 misjonærer i 2020.  Støtte enkeltpersoner og familier som vil dra ut på DTS/Bibelskole eller liknende livsforvandlende prosjekt.  Tilrettelegge kortere misjonsturer for familier, ungdom og andre aldersgrupper.

7 Kristiansand Frikirke – en menighetsplanter  Misjon er ikke en aktivitet, men kirkens natur. Det er viktig å være bevisst på hvem vi er sendt til; geografisk, demografisk eller med tanke på interesseområde.  Vi ønsker å se at nye misjonale fellesskap etableres der våre medlemmer bor. Viktig for folk med lokal tilhørighet.

8 Kristiansand Frikirke – et rikt gudstjenesteliv  Flest mulig mennesker skal få del i gudstjenestelivet.  Forskjellige uttrykk må få utfolde seg  Mangfold  Hovedgudstjeneste søndag formiddag  Gudstjenesteteam  Månedlig familiegudstjeneste  Lovsangsgudstjenester  Ungdomsgudstjenester

9 Kristiansand Frikirke – en åpen kirke.  Fellesskapet vårt skal være et sted som er raust og nådig overfor alle mennesker, tydelig på Jesus og hans ord.  De som kommer inn i kirken, blir alltid møtt og sett.  Frikirkens bygg skal være en lys, varm, åpen og innbydende kirke.


Laste ned ppt "Kristiansand Frikirkes visjonsdokument Vedtatt i sept. 2011, redigert sept. 2013. Justert 2015/2016 av stab og eldsteråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google