Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om BALANSE (Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse) Knut Liestøl Programstyreleder Kick-off seminar 04.02.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om BALANSE (Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse) Knut Liestøl Programstyreleder Kick-off seminar 04.02.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om BALANSE (Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse) Knut Liestøl Programstyreleder Kick-off seminar 04.02.2014

2 Plan for presentasjonen  Hvorfor BALANSE?  Kort historikk  Overordnede mål  Hovedvirkemidler  Litt om lærdom fra første utlysning  – og hva ønsker vi å oppnå med BALANSE-prosjekter

3 Hvorfor BALANSE (I): Vi vil fra ”Kvinner i saksa” til Balanse Kompleks årsak til saksa, men kvinner avanserer fortsatt langsommere (i mindre grad) enn menn.

4 Hvorfor BALANSE (II): Tiltak nytter Utviklingen siste 10 år i andel professorer Generelt vekst primært fra endring i rekrutterings- grunnlaget Men merk UiT – har hatt målrettet karriereutviklings- program for kvinner med sterk støtte fra ledelsen.

5 Meget kort historikk (I)  Forberedende arbeid i NFR 2011-2012 grunnet bekymring over fortsatt under- rekruttering av kvinner innen forskning  Ekstern ressursgruppe nedsatt av Forskningsrådet tidlig 2012  BALANSE opprettet av Divisjonsstyret for Samfunn og helse oktober 2012 på bakgrunn av ressursgruppas rapport

6 Meget kort historikk (II)  Varighet (minst) fem år: 2013-2017.  Samlet ressursramme 2013-2017 på ca. 79 mill.  Hatt en utlysning mai 2013 – støtte gitt til fire prosjekter med samlet ramme 16 mill.

7 Hovedmål  Økt kvinneandel i faglige toppstillinger og i forskningsledelse  Bidra til strukturelle og kulturelle fornyelsen i forskningssystemet som gjør dette mulig  Bli et foregangsland på dette området (det er vi ikke i dag!)

8 Virkemidler - et nødvendig valg Ønsket i utgangspunktet  Å gi støtte til enkeltindividers karriereutvikling (tilsvarende Vinnmer).  Utvikle og utprøve ”verktøykasse” til bruk for å oppnå BALANSE i sektoren

9 Virkemidler - et nødvendig valg Ønsket i utgangspunktet  Å gi støtte til enkeltindividers karriere- utvikling (tilsvarende Vinnmer).  Utvikle og utprøve ”verktøykasse” til bruk for å oppnå BALANSE i sektoren  Vår konklusjon: har for begrensede ressurser til ”Norsk Vinnmer”, men nok til fornuftig program for utvikling av verktøykasse

10 Hovedvirkemidler i henhold til programplan  Balanse prosjekter  Kunnskapsutvikling og ny forskning  Nasjonal læringsarena

11 BALANSE prosjekter  Rettet mot hele forskningssystemet  Intensjon: Fremme forskningsmiljøenes arbeid for kjønnsbalanse i forskning  Analyse – handling – læring

12 Erfaring fra utlysningen av Balanseprosjekter 2013  Samlet beløp: 16 mill 2013-2016  Ramme per søknad 3-9 mill  22 søknader  Vurdert av nordisk fagpanel (som gjorde en meget seriøs og god jobb!)

13 Utlysningen 2013: Resultat (I)  Fire prosjekter ble vurdert som meget gode, en del som gode, men også mange som ”lite oppfinnsomme”  De fire fikk bevilgning, 3.1-5.4 mill.  Tre instituttet og ett universitet

14 Utlysningen 2013: Resultat (II)  Det heldige: De fire beste meget solide og varierte, med (selvkritiske) analyser av utfordringer (delvis) basert på forskningslitteraturen. Fokus på lederutvikling (analyse og endring ledelsesformer) og på tiltak mot strukturelle/kulturelle barrierer.  Det lærerike: Mange egenanalyser var svake og mange tiltak tenderte mot ”fix the women”: klart behov for presisering av intensjoner med BALANSE.

15 Utlysning 2014  Ramme ca. 40 mill til prosjekter 2015-2017  Antagelig søknadsfrist 15 oktober  Formell utlysning senest overgang august/september

16 Innretning Balanse-prosjekter 2014  Søknad må inneholde analyse av spesifikke utfordringer og beskrive igangsatte tiltak  Bør styrke strukturell og/eller kulturell fornyelse  Tiltak rettet mot ledelsesendring må inngå  Kunnskapsinnhenting, læring og formidling må inngå (i interaksjon med følgeforskning)  Støtte til individuell karriereutvikling (for eksempel frikjøp) kan inngå, bør ikke være for dominerende.  Bør indikere at en vil ”fix the system”, ikke ”fix the women”.

17 Forskning/Kunnskapsutvikling Handlingsrettet forskning: Hvilke tiltak virker? Studier av strukturelle og kulturelle barrierer Betydningen av ulike ledelsesstrategier Ønskes fortrinnsvis utført innen rammen av nordisk forskningsprogram

18 Nasjonal læringsarena For prosjektdeltagere For ledere i sektoren

19 Programstyre  Knut Liestøl, UiO, (leder)  Marit Boyesen, UiS  Astrid Bårdgard, HiB/UiB  Eivind Engebretsen, UiO  Annita Fjuk, Telenor  Karina Langseth-Manrique, GE Healthcare AS  Erik Litborn, Vinnova, Sverige  Ingeborg Lund, SINTEF  Tor Grande, NTNU


Laste ned ppt "Om BALANSE (Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse) Knut Liestøl Programstyreleder Kick-off seminar 04.02.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google