Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 MENTOR: May-Britt Hägg Professor v/ Inst. Kjemisk prosessteknologi Forskningsfelt: Gassrensing, membraner / materialteknologi Første kvinne utdannet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 MENTOR: May-Britt Hägg Professor v/ Inst. Kjemisk prosessteknologi Forskningsfelt: Gassrensing, membraner / materialteknologi Første kvinne utdannet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 MENTOR: May-Britt Hägg Professor v/ Inst. Kjemisk prosessteknologi Forskningsfelt: Gassrensing, membraner / materialteknologi Første kvinne utdannet v/ Teknisk elektrokjemi, NTH Første kvinnelige professor ved IKP/NTNU Variert bakgrunn: Mange år i akademia (HiT / NTNU) Forskningsleder / Avdelingsleder Jobbet for NORAD (Tanzania) Jobbet for Statoil, Stavanger (feltutvikling) Politisk arbeid (komiteer, bystyret)

2 2 ADEPT: Stipendiat Anne Torhild Klomsten v/ Program for idrettsvitenskap; SVT fakultetet Bakgrunn: Mastergrad: ”Barns fysiske kompetanse og selvoppfatning” Idrettsleder for barn og ungdom Nylig avsluttet ~5 mnd. forskningsopphold i Sydney, Australia, med mann og barn Status ved hjemkomst: én artikkel publisert, ytterligere tre innsendt adskillig styrket selvtillit Innlevering avhandling:mars/april 2005 Tittel: Girls ”the weaker sex” A study of feminine and masculine physical self-concept

3 3 HVA ER MENTORS OPPGAVE? MENTOR skal først og fremst hjelpe adepten til å bli trygg i sin rolle som forsker Dette innebærer for adept –å lære seg å stole på egne resultater – å våge å gå inn i faglige diskusjoner – å være åpen og inkluderende overfor alternative vinklinger –våge å stille krav også til sin(e) veileder(e) MENTOR bør også hjelpe til med å ”åpne for vyer” - se spennende utfordringer og muligheter, i adeptens fremtidige karriere FØRSTE MØTE ER VIKTIG! Gjør det uformelt og hyggelig; ikke press det inn mellom andre avtaler en travel dag (kaffe + kaker?) Ha en meningsutveksling om forventninger til roller - sett opp en agenda (som skal kunne endres) for saker dere vil ta opp! Hvor ofte vil dere møtes? Hvilke rammer bør møtene ha? VIKTIG Å SKAPE TILLIT!

4 4 Det er ADEPTEN som står i sentrum! VANSKELIG Å KOMME I GANG? Kanskje mentor bør ”intervjue” adepten for å finne ut hva er viktig? Bruk lista med forslag til gode spørsmål som du får utlevert! Vær interessert i adeptens ”liv” - også utenom det som gjelder for å fungere som forsker HUSK: Det er adepten som bestemmer farta, men hjelp henne med å være saksorientert, og registrer framdrift! Den beste hjelp en kan gi som MENTOR er å dele egne erfaringer fra den tornefulle vei i egen karriere, - og trekke lærdom og veilede ADEPT utfra dette. Hos MENTOR skal ADEPTEN ha et fristed hvor både frustrasjoner, kreativitet og problemer kan diskuteres!

5 5 Hva er mitt bidrag som MENTOR? Som MENTOR byr jeg på den livserfaring og kompetanse jeg har; men jeg formidler også det verdisyn jeg har som person Det er derfor grunnleggende viktig at KJEMIEN stemmer for at jeg kan ivareta begge sider ved mentor rollen: Jeg skal både være en GOD SAMTALEPARTNER, og VEILEDER i vanskelige spørsmål som relaterer seg til den kontekst som adept står i med sin oppgave Det betyr at jeg som mentor: skal både gi FERDIGHETER og KUNNSKAPER for å drive frem arbeidet, og hjelpe til at adepten blir TRYGG i sin rolle, og har en BEVISSTHET om egen person uavhengig av andres forventninger Det betyr også at adept: kan stille kritiske spørsmål til sin mentor, eventuelt velge å avslutte forholdet dersom kjemien er dårlig

6 6 Hyggelige lyspunkt underveis…. har eksempelvis vært når ADEPTEN ved neste møte kunne fortelle at hun hadde fulgt opp vår samtale omkring et bestemt tema og ”gjort noe med det”; at hun hadde våget - og overlevd!! Ved videre oppfølging, å være bevisst på at hindringene ble stadig mindre. EVALUERING: Spørsmål som jeg stiller meg er: Har jeg kunnet bidra til å nå de mål vi satt oss for adeptens utvikling? Har jeg som mentor hatt utbytte av dette? KONKLUSJON (fra personlig erfaring): En berikende oppgave; særdeles bra med forskjellige fagområder God kjemi, lett å ha ”den gode samtale” når vi begge gir av oss selv ”Min adept” var målbevisst og visste hva hun ønsket å ta opp, og hvor det var viktig å få råd


Laste ned ppt "1 MENTOR: May-Britt Hägg Professor v/ Inst. Kjemisk prosessteknologi Forskningsfelt: Gassrensing, membraner / materialteknologi Første kvinne utdannet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google