Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personlige medier Ungdoms kommunikative praksiser i konvergerende mediemiljøer Lin Prøitz & Marika Lüders

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personlige medier Ungdoms kommunikative praksiser i konvergerende mediemiljøer Lin Prøitz & Marika Lüders"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personlige medier Ungdoms kommunikative praksiser i konvergerende mediemiljøer Lin Prøitz /lin-proitz@telenor.com & Marika Lüders /marika.luders@media.uio.no

2 2 > Department of Media and Communication 2003-2007: Internett i endring III De siste årene har vi vært vitne til en betydelig vekst i bruken av personlige medier, definert som verktøy for mellommenneskelig kommunikasjon og personlig innholdsproduksjon. Hvilken betydning har denne bruken for den enkelte? Personlige medier er med andre ord en svært viktig del av det som ofte betegnes som en dreining mot en deltakelseskultur (”participatory turn”). Denne presentasjonen tar utgangspunkt prosjektets to doktoravhandlinger:

3 3 > Department of Media and Communication Lin Prøitz: The Mobile Phone Turn. A Study of Gender, Sexuality and Subjectivity in Young People’s Mobile Phone Practices. Marika Lüders: Being in mediated spaces. An enquiry into personal media practices. 2003-2007: Internett i endring III

4 4 > Department of Media and Communication Utgangspunkt for denne presentasjonen Hva kan forklare de siste årenes dreining mot en deltakelseskultur, og hvorfor ønsker ungdom å skape og dele egne uttrykk med kjente og ukjente andre. Hvilke konsekvenser har bruken av personlige medier for betydningen og forståelsen av familien dersom tradisjonell albumpraksis erstattes med indi-visuelle kameramobiler? Hvordan kommer dette til uttrykk gjennom visuelle kommunikasjonsformer?

5 5 > Department of Media and Communication Deltakelseskultur? It's a story about community and collaboration on a scale never seen before. It's about the cosmic compendium of knowledge Wikipedia and the million-channel people's network YouTube and the online metropolis MySpace. It's about the many wresting power from the few and helping one another for nothing and how that will not only change the world, but also change the way the world changes (Time Magazine, 2006).

6 6 > Department of Media and Communication Deltakelseskultur Forklaringsfaktorer: 1.Teknologisk utvikling: ”Enkel” og tilgjengelig teknologi i form av datamaskiner, digitale kameraer og videokameraer, avanserte mobiltelefoner og andre mini-computere 2.Easy-to-use sosial programvare: enklere å dele personlige uttrykk (1999: LiveJournal; 2002: Blink; 2004: Flickr; 2005: YouTube) 3.Personlige, sosiale og kreative behov: klare forbindelser til tidligere tiders bruk av brev, telefon, dagbøker, scrap-books.

7 7 > Department of Media and Communication

8 8 > Department of Media and Communication Kopiering, re-designe maler og templates, studere kilde-koder, prøve og feile, online tutorials, spørre om hjelp Nettarenaer som trygge playgrounds Den største utfordringen er å skape et interessant innhold: å fortelle interessante historier.

9 9 > Department of Media and Communication

10 10 > Department of Media and Communication Marika: Har dere dype alvorlige samtaler med venner på msn eller er det mest sånn tulle og mest for å ha det gøy? Intervjuobjekt: Begge deler. Intervjuobjekt: Ja, begge deler. Marika: Så det går an å ha alvorlige samtaler på msn? Intervjuobjekt: Jeg hadde en litt for alvorlig samtale med en på msn. Han ringte meg og lurte på hvordan det gikk og sånn. Intervjuobjekt: Jeg synes ofte det er lettere å ha alvorlige samtaler på msn enn noe annet fordi at det da slipper å sitte og se folk i øynene og sånn. Intervjuobjekt: Ja, det synes jeg også. Sånn hvis jeg skal fortelle om noe alvorlig eller bare sånn noe som egentlig bare er sånn overfladisk. Så liker jeg bedre å gjøre det om ikke om ikke på msn så hvert fall skriftlig. Det er mye enklere. Da kan du mer tenke gjennom hvordan du skal formulere deg enn når du bare sitter og skal prate for da må nesten bare ta det på sparket. Intervjuobjekt: Det er litt det samme. Altså, det er litt, ikke flaut, men det er litt rart og vanskelig og snakke om alvorlige ting sånn ansikt. Marika: Hvorfor tror dere det er det? Intervjuobjekt: Du føler deg jo mer beskyttet på en måte at vedkommende ikke er der kanskje. For da er det liksom enklere å si ting rett ut enn liksom.

11 11 > Department of Media and Communication Personlig, sosialt og kreativt Slike handlinger kan altså forklares ut fra personlige, sosiale og kreative behov, men har samtidig klare konsekvenser for den enkelte. Lüders (2007) ’Private subjekter i digitale miljøer: iscenesettelse i endring? i Lüders, M., Prøitz, L. & Rasmussen, T. (red.) Personlige medier: Livet mellom skjermene, ss. 226-246. Oslo: Gyldendal. Lüders (forthcoming) ’Becoming more like friends: a qualitative study of personal media and social life. Lüders (forthcoming) ’”I made this! Being through creative digital practices’.

12 12 > Department of Media and Communication “The grand family album narrative” ”Jeg skal ha onkel Fritz til bords. Anni våger ikke å sette noen andre ved siden av ham, det hender han kaster opp uten varsel når han er i familieselskap. Han kastet opp på Anni i mormors begravelse for ett år siden. Anni tok det pent. Det var verre på julaften for tre år siden. Da kastet han opp over hele middagsbordet, det sprutet på alle sammen, det er ett av de bildene som ikke finnes i tante Edels familiealbum/...” (fra romanen ’Før du sovner’, Linn Ullmann, 1998: 20)

13 13 > Department of Media and Communication “The grand family album narrative” familiens felles visuelle arvesmykke Selvfeierende hyllest til kjernefamilien Reproduserte idealiserte familiehistorier Ensartet, universelle visuelle koder

14 14 > Department of Media and Communication

15 15 > Department of Media and Communication "Nu have vi saa omtrentlig havet Febre i alle Genre: vi har havet Sprog- og Norskhedsfebre, vi har havet Sump-og Kagefebre; Kolera og gastiske Febre og endelig saakaldte følelsesfulde, svermeriske Febre som Pepita- og Nerudafebre, men ingen av dem har formaaet at gribe saa vidt og bredt om sig som den for tiden grasserende og dominerende visittkortfeber, thi hvem har snart ikke seet sit eget kjære lille Jeg paradere i en Fotografs Atelier... Hvor er ikke den der i sit Album har ligesaa mange venner at prale med, som en Antikvitetshandler har Rarieteter?" (Aftenposten 4. juni 1864 i Roger Erlandsen: "Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge 1839-1940", (Milano 2000) s. 103.)

16 16 > Department of Media and Communication

17 17 > Department of Media and Communication Family album aesthetics...we all appear to share the same visual codes, have led fairly universalized and patterned lives, had similar childhoods, similar holidays, shared similar rites of passage... (Jo Spence, 1991: 203)

18 18 > Department of Media and Communication Tradisjonelle album

19 19 > Department of Media and Communication www.att.com/.../timeline/46mobile.html

20 20 > Department of Media and Communication Fra felles familiealbum til individuelle kameratelefoner... Utviklingen av familiealbumfotografier har hatt betydning for struktureringen av det private (familiediskurser) MMS - brudd med tradisjonelle måter å ta bilder på: ikke forbeholdt ‘hermetiserte’ seremonielle anledninger, langt flere ‘uestetiske’ hverdagslige øyeblikk nye og flere ‘self-narratives’ utfordrer familiealbumets iscenesettelse av ‘kjernefamilien’ og ivaretakelsen av et ‘kosmetisk’ felles minne...

21 21 > Department of Media and Communication “Photo of a postcard I received. Since I’m on a performance-tour and never home, I always wonder what kind of mail I’ve got. Therefore, my mum sent me a photo of the card that my best friend Andre sent me from his stay in Berlin.”

22 22 > Department of Media and Communication “My sisters at a table. During the whole summer we have been fixing a cabin that we bought in Lillehammer. Mum, dad and my two sisters have been there almost the whole time. Since I have worked, wanted to have holiday and travel, I’ve only been there a couple of times - my mum has sent me up-dates via MMS.”

23 23 > Department of Media and Communication “I live in the attic at home/…/I hate tree- white, it makes me feel that I am in the cabin when I actually live in the city. Apart from that I think it’s ugly. That’s why I’ve covered the walls with fabrics in red, pink and purple - Even though I ask mum to get permission to paint all the time, she won’t let me fix it. But one day mum sent me an mms and showed me that she had bought furnitures in black, just like I wanted. She promised that we should fix the attic since she knew I didn’t use it because I didn’t like it…”

24 24 > Department of Media and Communication “It snows a lot in Luster and I send this photo to dad and tell him that he should have been here as he could have done skiing. He loves skiing.”

25 25 > Department of Media and Communication mms-album demokratisering av Øye-Blikket: flere type motiv i nye situasjoner fra andre type steder fotografert fra endrede indi-visuelle (makt)posisjoner Ny hverdagsestetikk mellom velkoreograferte punktnedslag intervenerende effekt, framskynde familiefunksjonelle endringsprosesser som allerede er i gang Utvidede former for visuell kommunikasjon mellom generasjonene


Laste ned ppt "Personlige medier Ungdoms kommunikative praksiser i konvergerende mediemiljøer Lin Prøitz & Marika Lüders"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google