Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjon for forskning og kommunikasjon Presentasjon for Programråd for Ph.d.- programmet 11. februar 2016 Johannes Elgvin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjon for forskning og kommunikasjon Presentasjon for Programråd for Ph.d.- programmet 11. februar 2016 Johannes Elgvin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon for forskning og kommunikasjon Presentasjon for Programråd for Ph.d.- programmet 11. februar 2016 Johannes Elgvin

2 Ansatte i seksjonen Johannes Elgvin Seksjonsleder Gro Lien Garbo Kommunikasjonsrådgiver Amalie Kvame Holm Kommunikasjonsrådgiver (delt mellom fak. og UiO:Energi) Marte Sollund Nettredaktør Kyrre Vigestad Jobber i nettredaksjonen ut mars 2016 EU-rådgiver Ny stilling fra medio august 2016

3 Bakgrunn for seksjonens arbeid: Fakultetets årsplan 2016-2018 Øke finansiering fra EU-systemet Forbedre rekrutteringsprosesser Legge til rette for deltakelse i de tverrfakultære satsingsområdene Utarbeide en kommunikasjonsstrategi basert på UiO sin kommunikasjonsstrategi Synliggjøre toppforskningsmiljøene og de viktigste strategiske satsingene

4 Fakultetets årsplan bygger på blant annet fire viktige strategiske dokumenter 1.Regjeringens EU-strategi og Langtidsplanene for forskning og høyere utdanning 2.UiOs strategi 2020 og UiOs EU-strategi 3.SAB rapporten 4.UiOs kommunikasjonsstrategi

5 Seksjonens ansvarsområder Koordinere fakultetets forskningsadministrative støttetjenester Lede fakultetets forskningsadministrative nettverk (FANE) Ansvar for fakultetets nettsider Ansvar for fakultetets kommunikasjonsarbeid Bidra med lederstøtte

6 Koordinere fakultetets forskningsadministrative støttetjenester Høringer og sentrale prosesser ved UiO Workshops SFF, ERC Prøveintervjuer ERC Søknadsstøtte store søknader (ERC, SFF, FRIPRO) Karrierebyggingskurs yngre forskere Såkornmidler og midler til prosjektetablering Representant i FANE-UiO

7 Lede fakultetets forskningsadministrative nettverk (FANE) Styrke den fagnære kompetansen på EU, Forskningsrådet og andre finansieringskilder Legge til rette for administrativt samarbeid på tvers, både mellom institutter og opp mot den sentrale fagstøtten/LOS. Være felles læringsarena for forskningsadministrative oppgaver. Dele gode og dårlige erfaringer for å utvikle god praksis Være ressurs for nyansatte Legge til rette for kompetanseutvikling for den enkelte forskningsadministrator Arbeidsnettverk: jobbe med forskjellige tema i ulike arbeidsgrupper

8 Ansvar for fakultetets nettsider Fakultets nettredaktør Vortex er et CMS (content management system). En content management prosess består av fem ledd: 1.Kreatøren 2.Redaktøren tilpasser stil og innhold til de kanaler som velges 3.Publisisten 4.Administratoren styrer rettigheter og bistår de andre teknisk 5.Konsumenten

9 Ansvar for fakultetets kommunikasjonsarbeid Nettredaktørens arbeid er en del av kommunikasjonsarbeidet Forskningsformidling og internkommunikasjon: Forskningsnyheter, SV- nytt, aktueltsaker på nett og i sosiale medier, arrangementer Redigere og veilede i saker fra enhetene Pressekontakt og medieinnsalg, pleie kontakter Kursing (formidlingskurs, medietrening, etc) Kanalvalg (Facebook, Twitter, nyhetssak nett, kronikk, epost) Målgruppetenkning Lede kommunikasjonsnettverk og nettredaktørnettverk Være representert i de sentrale redaktør- og kommunikasjonsnettverkene ved UiO

10 Bidra med lederstøtte Kommunikasjonsråd til ledelsen, forskere og enhetene (medietrening, pressehåndtering) Holde ledelsen oppdatert om aktuelle saker ved fakultetet Kriser/ negativ omtale Saksforberedelser Utvikle gode og oppdaterte presentasjoner av fakultetet på norsk og engelsk

11 Veien framover – kommunikasjonsarbeid Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for SV Foreløpig: forskningsnyheter om toppforskningen prioriteres Et utvalg forskere som vi fokuserer på og utvikler en pakkeløsning for: filmer, bilder forskningsnyheter, presentasjonssider, prosjektsider, sosiale medier, innsalg til mediene og UiOs kanaler Formidlingsprogram for utvalgte forskere: tilbud om skolering i kommunikasjon og medietrening,

12 Veien framover - forskerstøtte Hvordan legge til rette for økt inntjening fra EU?: Hva skal fakultetet satse på? Koordinatorprosjekt, partnerprosjekt, ERC- prosjekt, Marie S. Curie-prosjekt (press fra sentralt om også koordinatorprosjekt) Økonomiske incentiver ved SV som virkemiddel – hvordan sikre at de treffer riktig? Fungerer UiOs sentrale incentiver for SV? Legge til rette for bedre søknadsstøtte. Målet er søknadsteam: forskningsadministrator, prosjektøkonom, personal, kommunikasjon, nettredaktør, prosjektleder når nødvendig Legge til rette for god drift av prosjekter: samarbeid mellom forskningskonsulenter, prosjektøkonomer (spesialområder), bilagsøkonomer og personal

13 Digital samfunnsvitenskap Fakultetet holdt et møte torsdag 4. februar om forskningsinfrastruktur og digital samfunnsvitenskap. Mål: Å bygge opp et solid miljø for digital samfunnsvitenskap som blant annet har enkel tilgang til den digitale infrastrukturen som trengs. Kortsiktig mål: Flere kjøper seg inn i PSIs løsning slik at den kan bygges ut til en forskingsserver med regnekapasitet av et visst nivå.

14 Tiltak digital samfunnsvitenskap PSI (Tor) og USIT (Gard) undersøker hvor mye en slik løsning vil koste Fakultetet vurderer å bruke såkornmidler og sjekker med instituttene om mulighet for et spleiselag (instituttledermøte) Det opprettes et forum for interesserte (og på sikt et IT-faglig råd ved fakultetet) Det avholdes seminarer/kurs for forskere slik at terskelen for å ta i bruk piloten ikke blir så høy Kartlegge behov og høste erfaringer fra piloten med PSI Utvikle en felles søknad om forskningsinfrastrukturmidler


Laste ned ppt "Seksjon for forskning og kommunikasjon Presentasjon for Programråd for Ph.d.- programmet 11. februar 2016 Johannes Elgvin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google