Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturstrategi for Oppland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturstrategi for Oppland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturstrategi for Oppland 2015-2020
Mandat for arbeidet

2 FRAMTIDAS MUSEUM I OPPLAND - PERSPEKTIVER OG STRATEGIER MOT 2015 (2010)
FILM I OPPLAND (2004, 2009, 2012) BIBLIOTEKPLAN FOR OPPLAND – DET SØMLØSE BIBLIOTEK ( ) INNOVASJONSSTRATEGI FOR OPPLAND (2010)

3 Ansvarsområder som går på tvers av fagavdelinger:
Museer (kulturarv og kulturenheten) Litteratur (fylkesbiblioteket og kulturenheten) Film (regionalenheten og kulturenheten) Kulturnæringer (regionalenheten og kulturenheten) Kunnskapsformidling (videregående opplæring, kulturenheten, kulturarv og regionalenheten)

4 Strategien skal Synliggjøre hvordan Oppland fylkeskommune kan bidra til å videreutvikle og styrke kulturlivet i fylket. Synliggjøre hvordan fylket gjennom tverrfaglig samhandling kan bidra til større og tydeligere satsinger på kulturområdet Synliggjøre på hvilke kulturområder Oppland kan ta ledende roller nasjonalt og internasjonalt, og anbefale satsinger heretter

5 De neste fem årenes kulturpolitiske innsats skal forankres i denne strategien.
Strategien skal være overordnet og kortfattet og legges til grunn når nye handlingsplaner for de ulike delfeltene utarbeides og fornyes.

6 Organisering og framdrift
Komiteen for kultur – miljø og næring har ansvar for dokumentet og er politisk styringsgruppe for prosessen. Administrativ styringsgruppe utgjøres av fagenhetslederne ved Kulturenheten, Regionalenheten, Kulturarvsenheten, Fylkesbiblioteket og Videregående opplæring. Arbeidet i komiteen starter opp høsten 2014 Arbeidet koordineres i en arbeidsgruppe med representanter fra kulturenheten, regionalenheten, kulturarvsenheten, fylkesbiblioteket og videregående opplæring. Synspunkter fra regionråd, kultursjefer i kommunene og fylkeskulturkonferansen skal tas inn i løpet av arbeidet og strategien skal sendes på høring innen utgangen av februar 2015. Endelig forslag legges fram for FU våren 2015 med vedtak i Fylkestinget innen sommeren 2015.


Laste ned ppt "Kulturstrategi for Oppland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google