Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole

2 Agenda Informasjon om skolen og elevenes læringsmiljø, § 9a Informasjon om fraværsgrense på 10% Presentasjon av elevtjenesten Informasjon om avdelingene Karriereveiledning Eventuelt

3 Eikeli vgs-noen nøkkeltall Bygget i 1960 Utdanningsprogram: SoS, SSP Antall elevplasser: 439 Antall tilsatte: 53 Pedagogisk personale: 45 Budsjett: 56 mill. Utbygging: 2019

4 Visjon Lyst til å lære stolt, skapende, støttende

5 Elevenes læringsmiljø § 9a-Elevenes arbeidsmiljølov Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse trivsel og læring Ingen skal bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging

6 Elevenes læringsmiljø Nærværsoppfølging Makkerskap Fadderuke Aktivitetsdager Nært samarbeid mellom skole og hjem

7 10% fraværsgrense Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense på 10% i videregående skoler. Hensikten med fraværsgrensen er å øke elevenes tilstedeværelse i undervisningen. Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, se tabellen nedenfor. Det er viktig å merke seg at alle elever har rett til vurdering, uavhengig av om de har mistet retten til halvårskarakter eller standpunktkarakter. Det vil si at de har rett til å delta i opplæringen, og rett til å få underveisvurdering med og uten karakter i fag. Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen. Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for ikke å få karakter på grunn av fravær, se tabell nedenfor om når varsel skal sendes. Dokumentert fravær knyttet til §3.47 skal ikke registreres som fravær innenfor fraværsgrensen på 10%.

8 10% fraværsgrense Antall uketimer i faget Faglærers samtale med elev etter antall økter: Varsel sendes etter antall udokumenterte økter: Ikke vurdering etter antall udokumenterte økter: 2123 3123 4124 5135 6136 Gjelder per halvår En økt tilsvarer 90 minutter.

9 Dokumentert fravær a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

10 Timeplan Eikeli videregående skole

11 Avdeling for elevtjenester Tverrfaglig team : Assisterende rektor, Ann Hege W. Jerve Rådgiver, Katinka Borch-Nielsen Thorkildsen Miljøarbeider, Wilhelm Kaarbø Helsesøster, Hanne Gry Martinsen PPT, Mathias Loen Oppfølgingstjenesten, Jeanine van Halteren

12 Årshjul for IKO: Identifisere, Kartlegge og Oppfølge AUGUST: Kartlegging i engelsk. Læringstøttende prøver i lesing og regning Velkomstsamtale SEPTEMBER: Klasselærermøter: Kartleggingsresultater, tilpasninger, læringsmiljø. Tydelige melderutiner NOVEMBER: Midtveisvurdering. TILTAK→ OPPFØLGING JANUAR: 1. termin. TILTAK→ OPPFØLGING Klasselærermøter MARS: Midtveisvurdering TILTAK→ OPPFØLGING

13 Opplæringstilbudet-SSP 4 retninger - relevans - Realfag - Samfunnsvitenskap - Internasjonalisering - Business

14 REALFAG Liv Ragna Rohde Wang

15 Programfagene VG2VG3 Kjemi 1Kjemi 2 Fysikk 1Fysikk 2 Matematikk R1Matematikk R2 Internasjonal engelsk eller Historie og filosofi Internasjonal engelsk eller Samfunnsfaglig engelsk

16 Lektor 2 ordningen – utvikling av undervisning sammen med lokalt næringsliv  Målet ved å være med lektor 2 ordningen er å: Stimulere interessen for og motivasjonen for læring i realfagene Relevans Øke elevenes læringsutbytte Styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv

17 SAMFUNNSVITENSKAP Ann Hege Wilsbeck Jerve

18 Programfagene VG2VG3 Rettslære 1Rettslære 2 Samfunnsøkonomi 1Samfunnsøkonomi 2 Historie og filosofi 1 eller Internasjonal engelsk For elever som har hatt matematikk 2P: Internasjonal engelsk eller samfunnsfaglig engelsk. Elevene vil få et bedre grunnlag for å delta i samfunnsdebatter; foreta gjennomtenkte økonomiske valg og kjenne til lover og regler for en selv og for samfunnet.

19 INTERNASJONALISERING Espen Håland

20 Programfagene VG2VG3 SamfunnsgeografiPolitikk og menneskerettigheter Kommunikasjon og kultur Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Gjennom disse fagene skal elevene utvikle kunnskaper og ferdigheter om og for en globalisert verden – språk, samfunn og kultur

21 Prosjektbasert undervisning Tverrfaglighet Fagoverskridende temaer Internasjonal og inter-kulturell kompetanse Fagdagene er Internasjonaliseringsdager Internasjonal engelsk Kommunikasjon og kultur Samfunns- geografi

22 Andre internasjonaliserings- prosjekter Erasmus+ «My EU ID» Sierra Leone – humanitært prosjekt Utveksling med Frankrike

23 Business Mona Berit Standahl

24 Programfagene VG2VG3 Entreprenørskap og bedriftsutviklingInternasjonal engelsk eller fordypning i spansk, fransk eller tysk Markedsføring og ledelse 1Markedsføring og ledelse 2 ØkonomistyringØkonomi og ledelse Samfunnsfaglig matematikk (S1) eller Praktisk matematikk (2P) Samfunnsfaglig matematikk (S2)

25 Kjennetegn Samarbeid med Handelshøyskolen BI - partner Ungt Entreprenørskap Akershus Fornebu S Bekkestua Senter Metode Ungdomsbedrift Godt forberedt til Handelshøyskolene NHH, BI Markedshøyskolen Internasjonale atudier Opptatt av business, hvordan starte egen bedrift, hvordan markedet, organisasjon og ledelse spiller sammen. Nysgjerrighet og kreativitet, initiativ og samarbeidsevne, helhetlig tenkning og refleksjon

26 KARRIERERÅDGIVNING Hva tilbyr skolen?

27 Neste karrieredag 5. jan 2016 Vi trenger foreldre! Helse, sykepleier, lege, psykolog Økonomi, markedsføring, finans, ledelse, grunder Ingeniørfag, olje, elektro, bygg Journalistikk Yrker innenfor Service og samferdsel, sikkerhet, vekter Politi, jurister, advokat Annet Mail til mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no eller post@eikeli.vgs.nomona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

28 Møter for Vg1foresatte høst 2016 21. september – kl. 18.00 - Møte med politiet om netthets og narkotika. 18. oktober – kl. 18.00 - Møte med kontaktlærere og mulighet til kort samtale med faglærere. 7. desember – kl. 18.00 - Møte om valg av fag til Vg2, og regler i forhold til dette.


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google