Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole

2 Agenda Informasjon om skolen og elevenes læringsmiljø, § 9a Presentasjon av elevtjenesten Informasjon om avdelingene Karriereveiledning Eventuelt

3 Visjon Lyst til å lære stolt, skapende, støttende

4 Elevenes læringsmiljø § 9a-Elevenes arbeidsmiljølov Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse trivsel og læring Ingen skal bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging

5 Elevenes læringsmiljø Nærværsoppfølging Makkerskap Fadderuke Aktivitetsdager Nært samarbeid mellom skole og hjem

6 Grunnlag for permisjon a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

7 Avdeling for elevtjenester Tverrfaglig team : Assisterende rektor, Ann Hege W. Jerve Rådgiver, Katinka Borch-Nielsen Thorkildsen Helsesøster, Hanne Gry Martinsen PPT, Mathias Loen Oppfølgingstjenesten, Jeanine van Halteren Miljøarbeidere Grethe-Marie Osa Jensen Jens Christian Persen

8 Årshjul for IKO: Identifisere, Kartlegge og Oppfølge AUGUST: Kartlegging i norsk og matematikk Velkomstsamtale SEPTEMBER: Identifisere og kartlegge svakt presterende elever og elever som er søkt inn med tilleggsopplysninger Klasselærermøter Tydelige melderutiner NOVEMBER: Midtveisvurdering. TILTAK→ OPPFØLGING JANUAR: 1. termin. TILTAK→ OPPFØLGING Klasselærermøter MARS: Midtveisvurdering TILTAK→ OPPFØLGING

9 Vurdering for læring Rutiner for vurdering Stimulerer til vurdering for læring Stimulere til en felles vurderingspraksis Kjernekompetanse og gjennomgående vurderingskriterier Dybdelæring Fagoverskridende ferdigheter

10 Rutiner for vurdering – for lærerne -Læreren gir løpende og systematisk underveisvurdering. Underveisvurdering skal gis både muntlig og skriftlig -Læreren legger til rette for elevenes egenvurdering -Læreren vurderer etter en felles forståelse av vurderingskriterier i faget. Elevene gjøres kjent med disse kriteriene ved oppstart av skoleåret -Læreren knytter konkrete læringsmål til hver vurderingssituasjon, med vurderingskriterier -Læreren bruker vurderingsoversikten i ITL systematisk

11 Timeplan Eikeli videregående skole

12 Avsluttende og gjennomgående fag Vg1 SSP Naturfag Engelsk Geografi Samfunnsfag Matematikk SoS Programfagene Matematikk Naturfag SSP Norsk Fremmedspråk Kroppsøving SoS Engelsk Norsk Kroppsøving Gjennomgående fag Avsluttende fag: Standpunktkarakter (kommer på vitnemål.) Mulighet til å forbedre karakterer som privatist

13 Opplæringstilbudet-SSP 4 retninger - relevans - Realfag - Samfunnsvitenskap - Internasjonalisering - Business

14 REALFAG Liv Ragna Rohde Wang

15 Programfagene VG2VG3 Kjemi 1Kjemi 2 Fysikk 1Fysikk 2 eller biologi 1 Matematikk R1Matematikk R2 Internasjonal engelsk eller Hitorie og filosofi

16 Lektor 2 ordningen – utvikling av undervisning sammen med lokalt næringsliv  Målet ved å være med lektor 2 ordningen er å: Stimulere interessen og motivasjonen for realfagene gjennom praksisnær tilnærming Øke elevenes læringsutbytte Styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv

17 SAMFUNNSVITENSKAP Ann Hege Wilsbeck Jerve

18 Programfagene VG2VG3 Rettslære 1Rettslære 2 Samfunnsøkonomi 1Samfunnsøkonomi 2 Historie og filosofi 1 eller Internasjonal engelsk For elever som velger matematikk 2P: Sosialkunnskap eller Kommunikasjon og kultur 3 Elevene vil få et bedre grunnlag for å delta i samfunnsdebatter; foreta gjennomtenkte økonomiske valg og kjenne til lover og regler for en selv og for samfunnet.

19 INTERNASJONALISERING Espen Håland

20 Programfagene VG2VG3 SamfunnsgeografiPolitikk og menneskerettigheter Kommunikasjon og kultur Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Gjennom disse fagene skal elevene utvikle kunnskaper og ferdigheter om og for en globalisert verden

21 Prosjektbasert undervisning Fagdagene er Internasjonaliseringsdager Internasjonal engelsk Kommunikasjon og kultur Samfunns- geografi

22 Andre internasjonaliserings- prosjekter Erasmus+ «My EU ID» Sierra Leone – humanitært prosjekt Utveksling med Frankrike European Youth Parliament (EYP)

23 Business Mona Berit Standahl

24 Programfagene VG2VG3 Entreprenørskap og bedriftsutviklingInternasjonal engelsk eller fordypning i spansk, fransk eller tysk Markedsføring og ledelse 1Markedsføring og ledelse 2 ØkonomistyringØkonomi og ledelse Samfunnsfaglig matematikk (S1) eller Praktisk matematikk (2P) Samfunnsfaglig matematikk (S2)

25 Kjennetegn Samarbeid med Handelshøyskolen BI - partner Ungt Entreprenørskap Akershus CC-Vest Metode Ungdomsbedrift Godt forberedt til Handelshøyskolene NHH, BI Markedshøyskolen Internasjonale Opptatt av business, hvordan starte egen bedrift, hvordan markedet, organisasjon og ledelse spiller sammen. Nysgjerrighet og kreativitet, initiativ og samarbeidsevne, helhetlig tenkning og refleksjon

26 KARRIERERÅDGIVNING Hva tilbyr skolen?

27 Neste karrieredag 7. jan 2016 Vi trenger foreldre! Helse, sykepleier, lege, psykolog Økonomi, markedsføring, finans, ledelse, grunder Ingeniørfag, olje, elektro, bygg Journalistikk Yrker innenfor Service og samferdsel, sikkerhet, vekter Politi, jurister, advokat Annet Mail til mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no eller post@eikeli.vgs.nomona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

28 Foresattemøter høst 2015 27. oktober – kl 18.00 - Møte med kontaktlærere og mulighet til kort samtale med faglærere. 9. desember – kl 18.00 - Møte om valg av fag til Vg2, og regler i forhold til dette.


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google