Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Foreldremøte Tertnes videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Foreldremøte Tertnes videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Foreldremøte Tertnes videregående skole

2 Programmet for kvelden
Første del – felles ca. 1t Om skolen Foreldresamarbeid Regler og rutiner Andre del – klassevis Om fagene Om klassen Annet

3 Tertnes videregående skole Skoleåret 2010-2011
Ca. 440 elever Fordelt på 19 basisgrupper (klasser) 50-50 jenter/gutter Ca. 70 ansatte hvorav 50 lærere Elevservice: Elevinspektør Rådgivere – to Ledelsen: Rektor Assisterende rektor Avdelingsledere - fire

4 Læring og utvikling i et inspirerende miljø!
Skolens visjon Læring og utvikling i et inspirerende miljø!

5 Den viktigste ressursen i skolefelleskapet er mennesket
Verdigrunnlag Den viktigste ressursen i skolefelleskapet er mennesket Vi ser mennesker som likeverdige og møter hverandre med omtanke og respekt. 5

6 Pedagogisk forståelse
Tertnes vgs skal gi elevene best mulig læring og grunnlag for utvikling slik at enkelteleven blir i stand til å møte framtidige utfordringer. 6

7 Tertnes videregående skole
Nybygg og rehabilitering Utvidet tilbud: Studiespesialiserende utdanningsprogram: Studiespesialisering Studiespesialisering med formgivningsfag Studiespesialisering med toppidrett Yrkesfaglig utdanningsprogram: Design og håndverk Service og samferdsel

8 Tertnes videregående skole
Struktur studiespesialisering Studiekompetanse Studiespesialisering Vg3 Studiespesialisering Vg2 Studiespesialisering Vg1

9 Studiespesialiserande utdanningsprogram
Tilbudet: Studiespesialisering Studiespesilaisering med formgiving Studiespesialisering med toppidrett Generell studiekompetanse Spesiell studiekompetanse

10 Studiespesialiserende utdanningsprogram – Vg1
Vg1 – bare fellesfag – 30 t/v Norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, geografi og kroppsøving Matematikk: valg mellom teoretisk (1T) og praktisk (1P) Fremmedspråk: Nivå II: Fransk, tysk og spansk Nivå I: Spansk eller italiensk Formgiving – 35 t/v: Egne programfag Toppidrett – 40 t/v: Trening – toppidrett programfag

11 Studiespesialiserende utdanningsprogram – Vg2 og Vg3
Programområde realfag Programområde språkfag, samfunnsfag og økonomi Programområde formgiving

12 Studiespesialiserende utdanningsprogram – Vg2 og Vg3 Programfag
Realfag: Matematikk (Realfag (R) og Samfunnsfaglig (S)) Fysikk Kjemi Biologi Informasjonsteknologi Geofag Formgiving: Design og arkitektur Visuelle kunstfag Trykk og foto Scenografi og kostyme Visuell kultur og samfunn Språkfag, samfunnsfag og økonomi: Engelsk (internasjonal engelsk, engelsk språk, kultur og samfunn, samfunnsfaglig engelsk) Fremmendspråk (fransk, spansk, tysk og italiensk) Samfunnskunnskap (sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter) Rettslære Media- og informasjonbehandling Historie og filosofi Næringslivsøkonomi (økonomistyring, økonomi og ledelse) Samfunnsøkonomi

13 Studiespesialisering m/formgiving
Felles programfag Design og arkitektur Visuelle kunstfag Valgte programfag Trykk og foto Scenografi og kostyme Visuell kultur og samfunn

14 Studiespesialisering m/toppidrett
Egne inntaksregler Trening i skoletida Toppidrett programfag Velger programområde som elevene på studiespesialisering Generell og spesiell studiekompetanse

15 Tertnes videregående skole Struktur, yrkesfagleg opplæring
Fagbrev Opplæring i bedrift Studiekompetanse Påbygging til studiekompetanse Opplæring i bedrift Yrkesfag Vg2 Yrkesfag Vg1

16 Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel Vg2
Salg, service og sikkerhet Reiseliv IKT driftsfag Transport og logistikk

17 Service og samferdsel Lærefag
IKT-servicefaget Kontor- og administrasjonsfaget Logistikkfaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget

18 Design og handverk Vg1 Design og handverk Vg2
Interiør og utstillingsdesign Design og tekstil Frisør Se lærefag vg3 på vilbli.no

19 Utviklingsplanen 2010-2011 Utviklingsområder:
Tilbakemelding og vurdering Tilpassa opplæring Pedagogisk bruk av IKT En samarbeidende organisasjon

20 Utviklingsområde: Tilbakemelding og vurdering
Utviklingsmål 1: Øke fullføring og få ned fravær Bedre rutinene for oppfølging av enkeltelever Arbeidsplaner for elevene Systematisk tilbakemelding til kvar elev Eigenvurdering for elevene Utviklingsmål 2: Øke utnyttinga av biblioteket sine ressurser

21 Utviklingsområde: Tilpassa opplæring
Utviklingsmål: Gi et godt læringstilbud til elever med ulike behov Kartlegging Oppfølging - differensiering Redusere behovet for pedagogiske rapporter Øke kompetanse på IOP og pedagogiske rapporter

22 Utviklingsområde: Pedagogisk bruk av IKT
Utviklingsmål: Utvikle en pedagogikk der bruk av IKT er ein naturleg del av læringa Digital grunnkompetanse for lærere og elever Utvikle bruk av digitale læringsressurser Utvikle ein digital studieteknikk – OneNote Utvikle lesestrategier Bruk av Smartboard

23 Utviklingsområde: En samarbeidende organisasjon
Utviklingsmål: Fremme samarbeid og dialog på alle nivå i organisasjonen Øke samarbeidet mellom lærerne seksjon/fagmøter fadderordning nye lærere bruke LP-modellen Miljøtiltak for elever og tilsatte Dialog og samarbeid ledelsen – elever – tilsatte Egen samling for nye lærere Videreutvikle informasjonsrutiner overfor elevene og lærerne/tilsatte

24 Foreldresamarbeid - formål
Ha eleven i fokus Bidra til eleven sin faglige og sosiale utvikling Viktig ressurs for skolen - styrke utviklinga av gode læringsmiljø Skape læringsresultater – flere fullfører videregående opplæring

25 Foreldresamarbeid Foreldresamtaler - konferansetime Foreldremøter
Startsamtalen ved skolestart – bli kjent - kartlegge En samtale midtveis i skoleåret – faglig og sosial utvikling Foreldremøter Foreldremøte ved skolestart – info om skolen, opplæringa, foreldresamarbeid, rutiner m.m. Foreldremøte før søkning for neste skoleår – om valg av programområde og programfag

26 Foreldresamarbeid – forts.
Informasjon til foreldre – digital Hjemmesida: tev.hfk.no Skolearena Epost – SMS Personlig kontakt


Laste ned ppt "Velkommen til Foreldremøte Tertnes videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google