Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Foreldremøte Tertnes videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Foreldremøte Tertnes videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Foreldremøte Tertnes videregående skole

2 Programmet for kvelden Første del – felles ca. 1t Om skolen Foreldresamarbeid Regler og rutiner Andre del – klassevis Om fagene Om klassen Annet

3 Tertnes videregående skole Skoleåret 2010-2011 –Ca. 440 elever –Fordelt på 19 basisgrupper (klasser) –50-50 jenter/gutter –Ca. 70 ansatte hvorav 50 lærere –Elevservice: Elevinspektør Rådgivere – to –Ledelsen: Rektor Assisterende rektor Avdelingsledere - fire

4 Skolens visjon Læring og utvikling i et inspirerende miljø!

5 Verdigrunnlag Den viktigste ressursen i skolefelleskapet er mennesket Vi ser mennesker som likeverdige og møter hverandre med omtanke og respekt.

6 Pedagogisk forståelse Tertnes vgs skal gi elevene best mulig læring og grunnlag for utvikling slik at enkelteleven blir i stand til å møte framtidige utfordringer.

7 Tertnes videregående skole Nybygg og rehabilitering Utvidet tilbud: –Studiespesialiserende utdanningsprogram: Studiespesialisering Studiespesialisering med formgivningsfag Studiespesialisering med toppidrett –Yrkesfaglig utdanningsprogram: Design og håndverk Service og samferdsel

8 Struktur studiespesialisering Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering Vg2 Studiespesialisering Vg3 Studiekompetanse Tertnes videregående skole

9 Studiespesialiserande utdanningsprogram Tilbudet: Studiespesialisering Studiespesilaisering med formgiving Studiespesialisering med toppidrett Generell studiekompetanse Spesiell studiekompetanse

10 Studiespesialiserende utdanningsprogram – Vg1 Vg1 – bare fellesfag – 30 t/v –Norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, geografi og kroppsøving –Matematikk: valg mellom teoretisk (1T) og praktisk (1P) –Fremmedspråk: Nivå II: Fransk, tysk og spansk Nivå I: Spansk eller italiensk –Formgiving – 35 t/v: Egne programfag –Toppidrett – 40 t/v: Trening – toppidrett programfag

11 Studiespesialiserende utdanningsprogram – Vg2 og Vg3 Programområde realfag Programområde språkfag, samfunnsfag og økonomi Programområde formgiving

12 Studiespesialiserende utdanningsprogram – Vg2 og Vg3 Programfag Realfag: Matematikk (Realfag (R) og Samfunnsfaglig (S)) Fysikk Kjemi Biologi Informasjonsteknologi Geofag Formgiving: Design og arkitektur Visuelle kunstfag Trykk og foto Scenografi og kostyme Visuell kultur og samfunn Språkfag, samfunnsfag og økonomi: Engelsk (internasjonal engelsk, engelsk språk, kultur og samfunn, samfunnsfaglig engelsk) Fremmendspråk (fransk, spansk, tysk og italiensk) Samfunnskunnskap (sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter) Rettslære Media- og informasjonbehandling Historie og filosofi Næringslivsøkonomi (økonomistyring, økonomi og ledelse) Samfunnsøkonomi

13 Studiespesialisering m/formgiving Felles programfag Design og arkitektur Visuelle kunstfag Valgte programfag Trykk og foto Scenografi og kostyme Visuell kultur og samfunn

14 Studiespesialisering m/toppidrett Egne inntaksregler Trening i skoletida Toppidrett programfag Velger programområde som elevene på studiespesialisering Generell og spesiell studiekompetanse

15 Tertnes videregående skole Struktur, yrkesfagleg opplæring Yrkesfag Vg1 Yrkesfag Vg2 Opplæring i bedrift Fagbrev Påbygging til studiekompetanse Studiekompetanse Opplæring i bedrift

16 Service og samferdsel Vg1  Service og samferdsel Vg2  Salg, service og sikkerhet  Reiseliv  IKT driftsfag  Transport og logistikk

17 Service og samferdsel Lærefag  IKT-servicefaget  Kontor- og administrasjonsfaget  Logistikkfaget  Reiselivsfaget  Resepsjonsfaget  Salgsfaget  Sikkerhetsfaget www.salgogservice.no

18 Design og handverk Vg1  Design og handverk Vg2  Interiør og utstillingsdesign  Design og tekstil  Frisør Se lærefag vg3 på vilbli.no

19 1. Tilbakemelding og vurdering 2. Tilpassa opplæring 3. Pedagogisk bruk av IKT 4. En samarbeidende organisasjon

20  Utviklingsmål 1: Øke fullføring og få ned fravær ◦ Bedre rutinene for oppfølging av enkeltelever ◦ Arbeidsplaner for elevene ◦ Systematisk tilbakemelding til kvar elev ◦ Eigenvurdering for elevene  Utviklingsmål 2: Øke utnyttinga av biblioteket sine ressurser

21  Utviklingsmål: Gi et godt læringstilbud til elever med ulike behov ◦ Kartlegging ◦ Oppfølging - differensiering ◦ Redusere behovet for pedagogiske rapporter ◦ Øke kompetanse på IOP og pedagogiske rapporter

22  Utviklingsmål: Utvikle en pedagogikk der bruk av IKT er ein naturleg del av læringa ◦ Digital grunnkompetanse for lærere og elever ◦ Utvikle bruk av digitale læringsressurser ◦ Utvikle ein digital studieteknikk – OneNote ◦ Utvikle lesestrategier ◦ Bruk av Smartboard

23  Utviklingsmål: Fremme samarbeid og dialog på alle nivå i organisasjonen ◦ Øke samarbeidet mellom lærerne  seksjon/fagmøter  fadderordning nye lærere  bruke LP-modellen ◦ Miljøtiltak for elever og tilsatte ◦ Dialog og samarbeid ledelsen – elever – tilsatte  Egen samling for nye lærere  Videreutvikle informasjonsrutiner overfor elevene og lærerne/tilsatte

24  Ha eleven i fokus  Bidra til eleven sin faglige og sosiale utvikling  Viktig ressurs for skolen - styrke utviklinga av gode læringsmiljø  Skape læringsresultater – flere fullfører videregående opplæring

25  Foreldresamtaler - konferansetime ◦ Startsamtalen ved skolestart – bli kjent - kartlegge ◦ En samtale midtveis i skoleåret – faglig og sosial utvikling  Foreldremøter ◦ Foreldremøte ved skolestart – info om skolen, opplæringa, foreldresamarbeid, rutiner m.m. ◦ Foreldremøte før søkning for neste skoleår – om valg av programområde og programfag

26  Informasjon til foreldre – digital ◦ Hjemmesida: tev.hfk.notev.hfk.no ◦ Skolearena ◦ Epost – SMS  Personlig kontakt


Laste ned ppt "Velkommen til Foreldremøte Tertnes videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google