Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til samarbeid! Bjerke videregående skole Bjerke 18.08.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til samarbeid! Bjerke videregående skole Bjerke 18.08.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til samarbeid! Bjerke videregående skole Bjerke 18.08.16

2 Program Bjerke 18.08.16 Presentasjon av oss og skolen Laget rundt eleven,- hvordan jobber vi? Ny fraværsregel i skolen De første skoledagene med vekt på hvordan vi skaper det gode elevmiljøet Valg av matematikk, fremmedspråk og toppidrett Foreldresamarbeid

3 Ledelsen Bjerke 18.08.16 Rolf Erik Rundin Adm.leder Astrid Grytte Rektor Hege Britt Johnsen Ass.rektor Mette Olden Studieleder Helene Nagel Avd. Samfunnsfag Peter Samuelsen Avd.leder Idrett Maria Østigård Avd.leder språk og norsk Avd.leder realfag Hilde Norvalls

4 Rådgiverne Bilder Bjerke 18.08.16 Signe Kvåle Ansvar for Vg1 klassene ST Bente Foss Ansvar for idrettsklassene

5 Noen rådgiveroppgaver Hjelpetiltak og tilrettelegging Dokumentasjon Samtaler Samarbeid med helsesøster og psykologspesialist Rådgiver kommer rundt i klassene andre skoleuke. Rådgiverne arbeider også med yrkes- og utdanningsorientering. Utdanningstorg på skolen og studietest (november) Besøk fra høyskoler og universitet i midttimer og fag. Bjerke 18.08.16

6 Fakta om skolen Tre utdanningsprogram Idrettsfag Studiespesialisering Medier- og kommunikasjonsfag (Vg2 og Vg3) Tilrettelagte avdelinger Bredt fagtilbud Stort toppidrettstilbud 750 elever 100 ansatte Godt søkt skole Få elever slutter Bjerke 18.08.16

7 Laget rundt eleven Bjerke 18.08.16

8 HVORDAN JOBBER VI FOR Å FREMME ELEVENES LÆRING? Elevenes læringsmiljø Skolestart! Kontaktlærers rolle Kontaktlærers time Rådgivernes rolle Avdelingsleders rolle Elevenes rolle Utviklingssamtaler med foreldre Bjerke 18.08.16

9 Elevenes faglige utvikling Lærerne jobber i faglag Tett oppfølging av avdelingsleder Trekantmøter Felles planer i fagene Prøveoversikt for alle fagene Kartlegging i lesing og engelsk, læringsstøttende prøve i regning Leksehjelp i matematikk og flere fag Nynorskprosjektet Eksamenskurs Faglig dokumentasjon på Itslearning Bjerke 18.08.16

10 Elevmedvirkning Bjerke 18.08.16 Elevens egen aktivitet har stor positiv betydning på elevens læring og på elevmiljøet Sette seg faglige og personlige mål Bruke sitt talent Delta i elevrådsarbeid Elevrådsprisen og nominasjon

11 Læring skjer på skolen Lavt fravær er en suksessfaktor for gode resultater Elever som ikke består videregående har ofte svært høyt fravær i forhold til de som består. Det er bare 190 skoledager (175 fridager) Det er ikke noe som heter permisjon på Vg Bjerke 18.08.16

12 Ny regel om fravær i fag ”10% regelen” August 2016

13 Hovedregelen Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunkt i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær Kommer du mer enn 15 minutter for sent får du fravær for hele timen, men kan delta

14 Unntak Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen Hvis eleven har mellom 10 og 15 % udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter

15 Dette regnes ikke som fravær: o Rådgivning, på skolen, møte med PP-tjenesten, avtalt samtale med rektor eller andre ansatte o Organisert studiearbeid som er avtalt skriftlig med faglærer og godkjent av rektor i forkant o Elevrådsarbeid som er godkjent av skolen o Elevene skal ikke få fravær i timene som skolen etter timeplanen har planlagt å tilby, men som likevel faller bort

16 Følgende telles ikke hvis det dokumenteres riktig Grunner: -Helsegrunner: inkludert tannlegetime, legetime mm -Velferdsgrunner: dåp, begravelse (maks 2 d) omsorg for egne barn med mer -Arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid og hjelpearbeid -Lovpålagt oppmøte -Representasjon i arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå – for eksempel idrett eller kultur Dokumentasjon: -Legemelding eller melding fra tannlege eller annen sakkyndig (egenmelding eller melding fra foresatte er ikke nok) -melding fra relevant organisasjon eller institusjon -Melding fra klubb/ idrettslag/arrangør

17 Stans i kollektivtrafikken Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, for eks stans i kollektivtrafikken, kan rektor avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær.

18 Varsel før vedtak Dere får forhåndsvarsel på sms hvis dere får 5% eller 7% fravær i et enkeltfag Dere får formelt varsel om enkeltvedtak om å ikke få karakter i faget hvis dere får 10% udokumentert fravær i fag. Da får dere også en frist for å dokumentere fraværet. Hvis dere dokumenterer fraværer riktig treffes ikke enkeltvedtak

19 Grønt kort Kommer du inntil 15 min for sent til første time skal du møte ved A inngangen til skolen og hente et grønt kort og du får en ordens anmerkning. Ved gjentatte for- sentkomminger kan du få atferds anmerkning Kommer du mer enn 15 minutter for sent henvender du deg i resepsjonen. Da får du fravær for hele timen, men kan delta i timen

20 Skolestart – den første uken Bjerke 18.08.16. Mandag 22.8Ønskes velkommen i amfiet kl. 1200 med lærerne og rektor. Avdelingsleder leser opp navnene på elevene, og elevene hilser på rektor. Elevene går sammen med kontaktlærer og faddere til klasserommet. Kontaktlærerne snakker med elevene om første skoleuke. Utdeling og gjennomgang av skolestartheftet. Inndeling i basisgrupper og jobbing med ordensreglementet. 1330 VIBRO Grilling

21 Bjerke 18.08.16 Tirsdag 23.8Kontaktlærers dag. Mål for dagen: Skape en forståelse av hva det vil si å være elev på Bjerke. Helsetjenesten og rådgiverne besøker klassene. Hvordan skape et godt læringsmiljø i klassen? Hva kan jeg bidra med? Bli kjent med skolen. Planlegge en piknik på fredag. Onsdag 24.8Vanlig undervisning. Fagdag. Torsdag 25.8Vanlig undervisning. Lære studieteknikk i fagene. Mål og rutiner i fagene. Forventninger til elevene. Utdeling av bøker og PC. Fredag 26.8Starter 0945 Fotografering. Bruk av IKT på Bjerke Piknik med kontaktlærerne og fadderne.

22 Lærere som jobber for at den enkelte elev skal lykkes Bredt fagvalg (akademisk profil, idretts profil) Leksehjelp/eksamenskurs Kveldsåpen skole Trening etter skoletid Samarbeid med eksterne Kultur (dans, denkulturelle skolesekken, fransk skolesekken, teater….) Bjerke 18.08.16 Hva kan vi tilby?

23 Foreldresamarbeid Velkomstsamtale 29. august Foreldremøte Vg1 24. oktober Foreldremøte om fagvalg 5. desember Utviklingssamtaler 1.12.16 og 28.03.17 Foreldrelag! Bjerke 18.08.16

24 Følg med Skolens nettside: https://bjerke.vgs.no Facebook (Bjerke videregående skole – link på hjemmesiden) Instagram (bjerkebryrseg) Bjerke 18.08.16

25 Matematikktilbudet på Bjerke Bjerke 18.08.16 Matematikk programfag R1 (realfag) 140 timer Matematikk programfag R1 (realfag) 140 timer Matematikk fellesfag Vg2 P (praktisk) 54 timer Matematikk fellesfag Vg2 P (praktisk) 54 timer Matematikk programfag S1 (samfunnsfag) 140 timer Matematikk programfag S1 (samfunnsfag) 140 timer Matematikk programfag R2 (realfag) 140 timer Matematikk programfag R2 (realfag) 140 timer Matematikk fellesfag Vg1T(teoretis k) 140 timer Matematikk fellesfag Vg1T(teoretis k) 140 timer Matematikk fellesfag Vg1P (praktisk) 140 timer Matematikk fellesfag Vg1P (praktisk) 140 timer Matematikk programfag S2 (samfunnsfag) 140 timer Matematikk programfag S2 (samfunnsfag) 140 timer Vg2 Vg3 Vg1

26 Fremmedspråk Tilbudet vårt er: Spansk nivå 1 og 2 Tysk nivå 1 og 2 Fransk nivå 2 Eksamen morsmål Bydekkende tilbud i følgende språk: Italiensk, russisk, koreansk, japansk, latin, kinesisk Krav til fremmedspråk avhenger av elevenes språkopplæring i grunnskolen Bjerke 18.08.16

27 Avsluttende fag Idrettsfag: Engelsk, matematikk, naturfag, aktivitetslære, topp- eller breddeidrett Studiespesialisering: Engelsk, matematikk, naturfag, geografi og samfunnsfag, topp- eller breddeidrett Begge utdanningsprogram: mulighet for eksamen i morsmål Bjerke 18.08.16

28 Velkommen til samarbeid! Bjerke 18.08.16


Laste ned ppt "Velkommen til samarbeid! Bjerke videregående skole Bjerke 18.08.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google