Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte 08.12.2009 - sak 6B - felles PRO 2010 - 2012 1 Felles PRO 2010 - 2012 Styremøtet 25.11.2009 besluttet å fremme forslag til årsmøtet om å gå inn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte 08.12.2009 - sak 6B - felles PRO 2010 - 2012 1 Felles PRO 2010 - 2012 Styremøtet 25.11.2009 besluttet å fremme forslag til årsmøtet om å gå inn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte 08.12.2009 - sak 6B - felles PRO 2010 - 2012 1 Felles PRO 2010 - 2012 Styremøtet 25.11.2009 besluttet å fremme forslag til årsmøtet om å gå inn i en avtale om, i samarbeid med de andre aktuelle klubbene, å ansette en felles pro for 3 år, med en prøveperiode på ett år. RGKs andel av kontrakten er 200 klokketimer gjennom sesongen til en totalkostnad av kr. 80.000. Dette blir innarbeidet i budsjettforslaget for 2010.

2 Årsmøte 08.12.2009 - sak 6B - felles PRO 2010 - 2012 2 Finansieringsplan: Kontigentøkning: - Vanlige medlemmer (alle): Kr. 200 - Fjernmedlemmer Kr. 100 Dette vil medføre en ekstrainngang på ca. kr. 40.000 Salg av protimer:100 timer à kr. 400 = kr. 40.000 Disse timene selges til enkeltpersoner for kr. 200 pr. instruksjon av 30 minutter. Utfordringen blir dermed å selge 200 instruksjoner à 30 minutter, noe styret mener er gjennomførbart.

3 Årsmøte 08.12.2009 - sak 6B - felles PRO 2010 - 2012 3 Hva får medlemmene og klubben igjen for kontingentøkningen på til sammen kr. 40.000? (1) A) 4 felles instruksjoner à 30 minutter i grupper på 4 elever med PRO (totalt 40 klokketimer) Med utgangspunkt i at 80 medlemmer vil benytte dette tilbudet, er følgende lagt til grunn for beregningen: –20 grupper à 4 elever mottar mottar 2 klokketimer instruksjon til en verdi av kr. 16.000 –skulle flere enn 80 benytte seg av dette tilbudet kan gruppene økes eller antall instruksjoner reduseres.

4 Årsmøte 08.12.2009 - sak 6B - felles PRO 2010 - 2012 4 Hva får medlemmene og klubben igjen for kontingentøkningen…….? (2) B) 2 nybegynnerkurs, hvert kurs får 10 klokketimer protjeneste (totalt 20 klokketimer) –utgjør 20 protimer à kr. 400 til en verdi av totalt kr. 8.000 C) Instruksjon til barn og ungdom; 40 klokketimer til en verdi av kr. 16.000. Totalt utgjør disse 3 postene 100 klokketimer til en verdi av kr. 40.000. De siste 40.000 dekkes gjennom salg til enkeltmedlemmer som vist ovenfor (lysbilde 2).

5 Årsmøte 08.12.2009 - sak 6B - felles PRO 2010 - 2012 5 Konklusjon: Dersom denne planen gjennomføres som skissert, vil ansettelsen av en felles pro kunne gjøres opp uten merbelastning for det ordinære driftsbudsjettet. Det er meget viktig da inntektene ellers ikke er større enn nødvendig når vi tenker på de prosjektene vi har foran oss ( nytt klubbhus, nytt materiell og økede priser på leie og generelle prisstigning på drift av banen). Med det tilbud klubben gir sine medlemmer som skissert ovenfor, skulle en kontingentøkning på kr. 200 / kr. 100 være høyst akseptabelt.


Laste ned ppt "Årsmøte 08.12.2009 - sak 6B - felles PRO 2010 - 2012 1 Felles PRO 2010 - 2012 Styremøtet 25.11.2009 besluttet å fremme forslag til årsmøtet om å gå inn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google