Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstid – hvor utfordres Norsk Sykepleierforbund i 2011 Kan det gå på forsvarligheten løs?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstid – hvor utfordres Norsk Sykepleierforbund i 2011 Kan det gå på forsvarligheten løs?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstid – hvor utfordres Norsk Sykepleierforbund i 2011 Kan det gå på forsvarligheten løs?

2 Partssammensatt utvalg skulle se på utfordringene Første frist for ferdigstillelse var 31.12.10 Avholdt forhandlingsmøte 31. mars 2011 med bakgrunn i protokoll fra 2010. Partene er for tiden i tenkeboksen

3 Partene har blant annet sett på? Helge og høytid Sommerferieavvikling Kalenderplan Timebank Arbeid i helg, pt. arbeider ca. 98,3% av sykepleierne hver 3. helg på landsbasis Lengden på vakter

4 Er det greit å strekke arbeidstiden maksimalt, bare partene lokalt blir enige? Ser sykepleierne konsekvensene av sine ønsker på kort og lang sikt? Arbeidsgiver på sykehus og i kommunen vil at sykepleierne lokalt aksepterer mer fleksible arbeidstidsordninger. Bakgrunnen er blant annet: Bemanningskabalen må gå opp Arbeidsgiver vil, og noen ansatte vil arbeide laaange vakter.

5 Må arbeidslivet moderniseres for å være funksjonelt? Er arbeidsmiljøloven umoderne? Hva gjør lange vakter med kvaliteten på pasientarbeidet, når det ikke er mulig med pauser? Vet vi at lange arbeidsøkter svekker sansene og observasjonsevnen. Er det mulig å ha 3 timers hvile med langvakter på 13 timer i en demensavdeling?

6 NSF tar arbeidstid på alvor De kommende ukene skal prosjektgruppen intervjue ledere, tillitsvalgte og ansatte ved 17 forskjellige arbeidsplasser i kommuner og sykehus rundt om i landet Dette gjør NSF for å få et bedre grunnlag for å vurdere og gi anbefalinger i forhold til arbeidstidsordninger

7 NSF får kjeft for motstand mot generell innføring av fleksible turnuser Høyre, Frp og KrF vil frata NSF og andre fagforeninger retten til å kunne si nei til alternative turnuser. Å åpne opp for generelle ordninger er uaktuelt og heller ikke faglig forsvarlig. Hver enkelt turnus må vurderes i hver enkelt tilfelle.

8 NSF ønsker ikke Å stikke kjepper i hjulene for bedre pasientbehandling, bedre ordninger for ansatte eller for gode løsninger. I fjor godkjente NSF alle søknader dvs. 11 i forhold til at det var forsvarlig på den arbeidsplassen med en turnusordning med lengre vakter. Pasientene fikk kontinuitet i behandlingen og det var tilstrekkelig grunnbemanning som ga rom for jevnlige pauser fra arbeidet. I 2011 er det kommet inn 18 søknader, hvorav 7 er behandlet med positivt svar.

9 NSF kan dokumentere Studier kan dokumentere at lange arbeidsdager medfører økt risiko for arbeidsulykker. Fra arbeidsmedisinsk hold anbefales det at arbeidsperiodene ikke bør være over 8 timer fordi vår reaksjonstid reduseres dramatisk når vi har arbeidet 8 timer. Det er også dokumentert gjennom forskning at turnusarbeid i seg selv representerer en helserisiko (STAMI). NSF kan ikke ”gamble” med ansattes helse.

10 NSF mener Arbeidstidsordninger skal ivareta sykepleiernes helse og velferd på kort og lang sikt, og gjøre det mulig å utøve faglig forsvarlig sykepleie. Sykepleierne skal kunne stå i jobb i mange år og NSF er derfor tilbakeholden med å anbefale arbeidstidsordninger som innebærer en sterk konsentrasjon av arbeidstiden i form av lange sammenhengende arbeidsperioder med påfølgende friperioder

11 NSF mener Ansatte og tillitsvalgtes syn skal vektlegges i vurderingen. Avtaler må inngås for en tidsbegrenset periode og følges opp med grundige evalueringer underveis. Avgjørelser og avtaler om denne typen turnus skal avtales på overordnet nivå. NSF har som ansvarlig arbeidstakerorganisasjon også ansvar for å bidra til redusert sykefravær, hindre utstøting fra arbeidslivet og sørge for at folk kan stå i arbeid gjennom et helt yrkesliv Det er grunn til å utvise forsiktighet!

12 Vurdering av faglig forsvarlighet ”En virksomhet som har dårlige organisatoriske løsninger, utøver svak styring i ulike ledd i organisasjonen, eller som er bemannet dårlig i forhold til de oppgavene den har, vil bli vurdert å drive uforsvarlig

13


Laste ned ppt "Arbeidstid – hvor utfordres Norsk Sykepleierforbund i 2011 Kan det gå på forsvarligheten løs?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google