Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til arbeidsstue. Program for arbeidsstua Gjennomgang- Hva må vi tenke på når vi skriver for web? Emnesidene- hva kan vi endre? Hva menes med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til arbeidsstue. Program for arbeidsstua Gjennomgang- Hva må vi tenke på når vi skriver for web? Emnesidene- hva kan vi endre? Hva menes med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til arbeidsstue

2 Program for arbeidsstua Gjennomgang- Hva må vi tenke på når vi skriver for web? Emnesidene- hva kan vi endre? Hva menes med språklige endringer? Vi arbeider med oppdatering av emne- og semestersidene.

3 Skrive for web

4

5 Hvordan skrive for nett - sjekkliste Målgruppa: Hvem skriver du for ? - potensielle søkere - nåværende studenter - alumni

6 Språksjekken Sett punktum Og, men, for, komma og tankestreker signaliserer at det kan være mulig å sette flere punktum i teksten. Punktum øker lesbarheten. Tips: les teksten høyt for å sjekk om den er leservennlig.

7 Kutt ut overflødige adjektiv og andre fyllord Skriv så kort, presist og enkelt som mulig.

8 Bruk aktiv form Bruk aktiv form. Passiv form gjør teksten tung å lese, og du bruker flere ord enn nødvendig. Eksempler: I stedet for ”Strengere krav til publisering foreslås…” kan du skrive ”UiO foreslår strengere krav til publisering...”. ” Fyll ut skjema ” og ikke ” Skjema om.. ”

9 Bruk du-form, vær direkte Det virker fremmedgjørende når vi ved Universitetet for eksempel omtaler oss som ”dem” eller bruker ”man” og ”en” om noe vi mener. Skriv ”vi, du, oss” der det passer. Dette avhenger av tekst og innhold. Eksempel 2460 undervisning2460 undervisning

10 Unngå ekko Sjekk om du har gjentatt ord og uttrykk ofte. Si ting bare en gang. Eksempel PED2460PED2460

11 Unngå substantivsjuke Skriver du ”foreta en avveining” i stedet for ”avveie” eller ”gjøre en vurdering” i stedet for ”vurdere”, har du lagd unødvendige substantiveringer. Det gjør teksten tyngre og tyder på at du ikke bruker nok tid på å formulere deg godt. Husk målgruppe og leser.

12 Unngå parenteser og anførselstegn En god skribent klarer seg uten.

13 Fjern forkortelser og symboltegn I løpende tekst bør alle ord skrives ut. Du kan bruke velkjente forkortede navn på organisasjoner, som FN og NATO. Skriv for eksempel, ikke f.eks. Er du i tvil om leseren kjenner forkortelsen, skal du skrive den fullt ut første gang den forekommer i teksten. Eksempel: Institutt for spesialpedagogikk (ISP). Eksempel DIDMET4000DIDMET4000

14 Lenk mest mulig direkte Eksempel PED2230PED2230

15 Bruk ordbok og les korrektur Når du er i tvil, bruk ordbok. Bokmålsordboka og Nynorskordboka er tilgjengelige på internett.Bokmålsordboka og Nynorskordboka Skriver du engelsk sjekk med UHR-lista at du bruker riktige begreper.UHR-lista Har du lest korrektur? Få også noen andre til å lese gjennom teksten din.

16 Emneside versus semesterside Oppbyggingen av emnet og det statiske skal stå på emnesiden. Det som er spesifikk for det semesteret skal stå på semestersiden. F.eks. detaljert informasjon om praksis.

17 Skriftlig informasjon forplikter All skriftlig informasjon forplikter og vil kunne være bindende ved en klagesak. Det legger føringer for hvordan og når de delene av emnebeskrivelsen kan endres.

18 Endringer underveis i semesteret Endringer i studentens rettigheter og plikter på emnet skal ikke gjøres i en emnebeskrivelse etter at studentene har meldt seg til undervisningen/fått opptak til emnet et gitt semester.

19 Hva kan dere endre uten nytt vedtak? rette skrivefeil omformulere for å tydeliggjøre innholdet skjønnsmessige vurdering hvor du som studiekonsulent må vurdere når det er behov for faglig vurdering punktliste på riktig vis, se språkrådet.språkrådet Eksempel SPED4000SPED4000 endre til DU-språk fjerne utdatert innhold

20 Ny timeplan på nett

21

22 Arbeidsoppgaver

23 Arbeidsoppgaver i dag Dere skal lese igjennom emnebeskrivelsene og gjør endringer. De som har tid til overs kan også jobbe med semestersidene.

24 Sjekk kontaktinformasjon - emneside UV-studieinfo - semestersider institutt Eksempel PED3001PED3001 Sjekk om overskrifter passer til innholdet. Informeres det om mer eller mindre enn overskriften tilsier? Eksempel PPU3220 / UTLED4111/ LSS4210 PPU3220UTLED4111LSS4210 Unngå duplisering under ulike overskrifter. Eksempel SPED4000SPED4000 Er det uklar informasjon? Eksempel SPED4200SPED4200

25 Sjekk at lenker går til riktig sted og ikke til generelle sider eller feil sider. Er overlapp registrert riktig? Eksempel SPED1001/PED2140SPED1001PED2140 Sjekk hvilken informasjon som ligger under Annet. Eksempel SPED4200SPED4200

26 Brukes studiekrav og arbeidskrav konsekvent? Eksempel PED2460PED2460 Sjekk at tidligere eksamensoppgaver ligger tilgjengelig. Ta bort semester spesifikk informasjon. Eksempel PED2300PED2300

27 vær djevelens advokat: Er informasjonen på siden forståelig for utenforstående? Eksempel SPED4200SPED4200 les korrektur Eksempel SPED3000 / SPED4000SPED3000 SPED4000 sjekk at det ikke er unødvendige mellomrom Eksempel SPED4200SPED4200 ta vekk utdatert innhold Eksempel SPED3100SPED3100

28 Kvalitetssikre en emneside og sjekk med naboen

29 Ressursside Språk på nettsider Språksjekken Redigere og publisere emnebeskrivelse


Laste ned ppt "Velkommen til arbeidsstue. Program for arbeidsstua Gjennomgang- Hva må vi tenke på når vi skriver for web? Emnesidene- hva kan vi endre? Hva menes med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google