Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til arbeidsstue

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til arbeidsstue"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til arbeidsstue

2 Program for arbeidsstua
Gjennomgang- Hva må vi tenke på når vi skriver for web? Emnesidene- hva kan vi endre? Hva menes med språklige endringer? Vi arbeider med oppdatering av emne- og semestersidene.

3 Skrive for web

4

5 Hvordan skrive for nett - sjekkliste
Målgruppa: Hvem skriver du for ? - potensielle søkere - nåværende studenter - alumni Unngå stammespråk, forkortelser etc.

6 Språksjekken Sett punktum
Og, men, for, komma og tankestreker signaliserer at det kan være mulig å sette flere punktum i teksten. Punktum øker lesbarheten. Tips: les teksten høyt for å sjekk om den er leservennlig. Disse tipsene er de formelle tipsene og rådene ved UiO

7 Kutt ut overflødige adjektiv og andre fyllord
Skriv så kort, presist og enkelt som mulig.

8 Bruk aktiv form Bruk aktiv form. Passiv form gjør teksten tung å lese, og du bruker flere ord enn nødvendig. Eksempler: I stedet for ”Strengere krav til publisering foreslås…” kan du skrive ”UiO foreslår strengere krav til publisering...”. ” Fyll ut skjema ” og ikke ” Skjema om.. ”

9 Bruk du-form, vær direkte
Det virker fremmedgjørende når vi ved Universitetet for eksempel omtaler oss som ”dem” eller bruker ”man” og ”en” om noe vi mener. Skriv ”vi, du, oss” der det passer. Dette avhenger av tekst og innhold. Eksempel 2460 undervisning

10 Unngå ekko Sjekk om du har gjentatt ord og uttrykk ofte. Si ting bare en gang. Eksempel PED2460 PED2460. her gjentas informasjon om undervisning flere ganger. Her ser dere også eksempel på feilsetting av punktum og at man hvert år må lese teksten for å se om det har blitt gjort endringer, eks «se kontaktinformasjon nederst» mens kontaktinformasjonen står til høyre.

11 Unngå substantivsjuke
Skriver du ”foreta en avveining” i stedet for ”avveie” eller ”gjøre en vurdering” i stedet for ”vurdere”, har du lagd unødvendige substantiveringer. Det gjør teksten tyngre og tyder på at du ikke bruker nok tid på å formulere deg godt. Husk målgruppe og leser. Målgruppen er studenter og ikke institusjoner

12 Unngå parenteser og anførselstegn
En god skribent klarer seg uten.

13 Fjern forkortelser og symboltegn
I løpende tekst bør alle ord skrives ut. Du kan bruke velkjente forkortede navn på organisasjoner, som FN og NATO. Skriv for eksempel, ikke f.eks. Er du i tvil om leseren kjenner forkortelsen, skal du skrive den fullt ut første gang den forekommer i teksten. Eksempel: Institutt for spesialpedagogikk (ISP). Eksempel DIDMET4000 Husk målgruppen kjenner ikke til vårt stammespråk. DIDMET4000- edid, ndid, rdid, sdid etc

14 Lenk mest mulig direkte
Eksempel PED2230

15 Bruk ordbok og les korrektur
Når du er i tvil, bruk ordbok. Bokmålsordboka og Nynorskordboka er tilgjengelige på internett. Skriver du engelsk sjekk med UHR-lista at du bruker riktige begreper. Har du lest korrektur? Få også noen andre til å lese gjennom teksten din.

16 Emneside versus semesterside
Oppbyggingen av emnet og det statiske skal stå på emnesiden. Det som er spesifikk for det semesteret skal stå på semestersiden. F.eks. detaljert informasjon om praksis.

17 Skriftlig informasjon forplikter
All skriftlig informasjon forplikter og vil kunne være bindende ved en klagesak. Det legger føringer for hvordan og når de delene av emnebeskrivelsen kan endres.

18 Endringer underveis i semesteret
Endringer i studentens rettigheter og plikter på emnet skal ikke gjøres i en emnebeskrivelse etter at studentene har meldt seg til undervisningen/fått opptak til emnet et gitt semester.

19 Hva kan dere endre uten nytt vedtak?
rette skrivefeil omformulere for å tydeliggjøre innholdet skjønnsmessige vurdering hvor du som studiekonsulent må vurdere når det er behov for faglig vurdering punktliste på riktig vis, se språkrådet. Eksempel SPED4000 endre til DU-språk fjerne utdatert innhold

20 Universell utforming skriv kort og lettfattelig
bruk riktige overskrifter h1, h2, h3 skriv gode lenketekster legg inn alternativ tekst på bilder ved lag av tabell, legg inn litt ekstra info (tittel og sammendrag) det er flere sjekkpunkter for å sikre at PDF 'er er universelt utformet (veiledning kommer)

21 Ny timeplan på nett

22

23 Mer informasjon om Mine sider

24 Ressursside Språk på nettsider Språksjekken
Redigere og publisere emnebeskrivelse

25 Arbeidsoppgaver

26 Arbeidsoppgaver i dag Dere skal lese igjennom emnebeskrivelsene og gjør endringer. De som har tid til overs kan også jobbe med semestersidene.

27 Sjekk kontaktinformasjon - emneside UV-studieinfo
- semestersider institutt Eksempel PED3001 Sjekk om overskrifter passer til innholdet. Informeres det om mer eller mindre enn overskriften tilsier? Eksempel PPU3220 / UTLED4111/ LSS4210 Unngå duplisering under ulike overskrifter. Eksempel SPED4000 Er det uklar informasjon? Eksempel SPED4200 PPU3220: informerer om opptak til program under forkunnskaper Boks flyttes til opptak og adgangsregulering SPED4000: har samme tekst både under opptak og adgangsregulering og obligatoriske forkunnskaper UTLED41111: adgang til undervisning er misvisende, må deles opp og flyttes til undervisning og eksamen LSS4210: stemmer det at det ikke er lov å ha hjelpemidler på hjemmeeksamen? SPED4200: uklar informasjon. Når og hvor vil utfyllende retningslinjer for praksisundervisning legges?

28 Er overlapp registrert riktig? Eksempel SPED1001/PED2140
Sjekk at lenker går til riktig sted og ikke til generelle sider eller feil sider. Er overlapp registrert riktig? Eksempel SPED1001/PED2140 Sjekk hvilken informasjon som ligger under Annet. Eksempel SPED4200 PED2230:evaluering av emnet på ped2230 går til instituttside. Leser forventer å gå direkte til siden.

29 Brukes studiekrav og arbeidskrav konsekvent? Eksempel PED2460
Sjekk at tidligere eksamensoppgaver ligger tilgjengelig. Ta bort semester spesifikk informasjon. Eksempel PED2300 PED2300: ta vekk gammel informasjon. Pilot på digitaleksamen høst ta bort revidering av emnet husk målgruppe

30 sjekk at det ikke er unødvendige mellomrom
vær djevelens advokat: Er informasjonen på siden forståelig for utenforstående? Eksempel SPED4200 les korrektur Eksempel SPED3000 / SPED4000 sjekk at det ikke er unødvendige mellomrom ta vekk utdatert innhold Eksempel SPED3100 Sped 4200: tekst under praksis er vanskelig å forstå: studentene skal gjennomføre praksis i 7 uker, fordelt på 4 uker i høstsemesteret (uke 43-46)  og 3 uker i vårsemesteret (uke 5-7). (I tillegg kommer 3 ukers praksis i emnet SPED Rådgivning og innovasjon eller SPED Spesialpedagogisk utviklingsarbeid. De to praksisenhetene integreres.) SPED3000: fakta om emnet refererer til høst korrekturlesing SPED3100: ta vekk gammel informasjon. Eksamen tilbys høst 2010 SPED4000: tekst til undervisning er uforståelig.

31 Kvalitetssikre en emneside og sjekk med naboen


Laste ned ppt "Velkommen til arbeidsstue"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google