Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

God kommunikasjon på nettet av Øystein L. Pedersen Høgskulen i Volda

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "God kommunikasjon på nettet av Øystein L. Pedersen Høgskulen i Volda"— Utskrift av presentasjonen:

1 God kommunikasjon på nettet av Øystein L. Pedersen Høgskulen i Volda oysteinlp@hivolda.no

2 Hensikt Få oppmerksomhet om det du skriver Få oppmerksomhet om det du skriver Nå frem med budskapet Nå frem med budskapet Målsetning Målsetning Viktig at leseren føler seg klokere etter å lest det du har skrevet Viktig at leseren føler seg klokere etter å lest det du har skrevet - ikke dummere! - ikke dummere!

3 Nå frem med budskapet Hvem snakker du til? (målgrupper) Språk: ord og setninger Språk: ord og setninger Forventet kunnskap Forventet kunnskap Hva er målgruppen Hva er målgruppen opptatt av? ”Dette er nyttig for deg i din situasjon” opptatt av? ”Dette er nyttig for deg i din situasjon”

4 Brødteksten Start med det nye det nye oppsiktvekkende oppsiktvekkende konkrete konkrete fortell leseren hvorfor hun skal lese dette, hvorfor er dette viktig? - gjør leseren nysgjerrig! fortell leseren hvorfor hun skal lese dette, hvorfor er dette viktig? - gjør leseren nysgjerrig!

5 Gi leseren informasjon! Hva? Hva? Hvem? Hvem? Hvor? Hvor? Når? Når? Hvordan? Hvordan? Hvorfor? Hvorfor? Hva slags Hva slags konsekvenser? konsekvenser? http://www.forskning.no/Artikler/2005/februar/1107507896.78

6 Få oppmerksomhet! Overskrift Overskrift KortKort FengendeFengende Forteller hva saken handler omForteller hva saken handler om Bilde Bilde Vekke oppmerksomhetVekke oppmerksomhet Forteller noeForteller noe Ingress Ingress To-tre setningerTo-tre setninger Utdype overskriftenUtdype overskriften

7 Formidlingstrekanten Det viktigste først! Ingress: Hva handler saken om Overskrift: kortversjon av ingressen Linker til mer info Mellomtitler Eks: http://www.forskning.no/Arti kler/2005/februar/11080355 09.35 http://www.aftenposten.no/ nyheter/okonomi/article9691 53.ece http://www.aftenposten.no/ nyheter/okonomi/article9691 53.ece http://www.forskning.no/Arti kler/2003/august/10618939 92.8 http://www.forskning.no/Arti kler/2003/august/10618939 92.8

8 Språk og stil Direkte og indirekte tale Direkte og indirekte tale Poenget først i setningen Poenget først i setningen Unngå ”man”, ”vi” og ”dette” Unngå ”man”, ”vi” og ”dette” Kutt ut unødige ord og fremmedord Kutt ut unødige ord og fremmedord Beskriv mennesker som handler (aktivt språk) Beskriv mennesker som handler (aktivt språk) Les høyt det du har skrevet (for noen i den valgte målgruppen) Les høyt det du har skrevet (for noen i den valgte målgruppen)

9 Aktivt språk Flere brudd på FNs våpenresolusjon ble funnet av våpeninspektørene Flere brudd på FNs våpenresolusjon ble funnet av våpeninspektørene Våpeninspektørene fant brudd på FNs våpenresolusjon (Calvert 2004:45) Våpeninspektørene fant brudd på FNs våpenresolusjon (Calvert 2004:45) Kari foretar innhøsting av epler Kari foretar innhøsting av epler Kari høster (inn) epler (Vinje 1990:98) Kari høster (inn) epler (Vinje 1990:98)

10 Bruk presens Akademius forteller at det brukes mye nynorsk på Sunnmøre Akademius forteller at det brukes mye nynorsk på Sunnmøre - Det brukes mye nynorsk på Sunnmøre, forteller Akademius - Det brukes mye nynorsk på Sunnmøre, forteller Akademius Akademius hevder at nynorsk er populært blant østlendinger Akademius hevder at nynorsk er populært blant østlendinger sier/hevder/mener/forteller/utbryter/ påstår/oppgir/uttaler/uttrykker/røper (bruk synonymordboka!) sier/hevder/mener/forteller/utbryter/ påstår/oppgir/uttaler/uttrykker/røper (bruk synonymordboka!)

11 Språk og stil på nett Dialogisk kommunikasjon – tydelig avsender Dialogisk kommunikasjon – tydelig avsender Umiddelbar og muntlig språk Umiddelbar og muntlig språk Marker nøkkelord Marker nøkkelord En idé/tanke pr. avsnitt En idé/tanke pr. avsnitt Konkret og informativt språk Konkret og informativt språk Vis troverdighet Vis troverdighet Mindre plass for følelser og personlige vinklinger på nettet Mindre plass for følelser og personlige vinklinger på nettet Bruk (passe lange) punktlister Bruk (passe lange) punktlister

12 Eksempel på punktliste (Calvert 2004:23) Stadige forandringer i samfunnet og stadig mer vektlegging på effektivitet og på personale som den viktigste ressursen vår har gjort at vi ser nødvendigheten i et eget opplæringsprogram for kjøpmenn.

13 Eksempel på punktliste Vi har et eget opplæringsprogram for våre kjøpmenn, fordi: samfunnet forandrer seg stadig samfunnet forandrer seg stadig det legges mer vekt på effektivitet enn før det legges mer vekt på effektivitet enn før personalet er vår viktigste ressurs personalet er vår viktigste ressurs

14 Eksempel på punktliste Vi har et eget opplæringsprogram for våre kjøpmenn, fordi: det legges mer vekt på effektivitet enn før det legges mer vekt på effektivitet enn før personalet er vår viktigste ressurs personalet er vår viktigste ressurs

15 Punktlister i intervju Punktlister: ”Akademius trekker frem de fem viktigste faktorene som beskriver en slik trang til å bruke nynorsk: Egen identitet Egen identitet Nærhet til dialekten Nærhet til dialekten Motkultur Motkultur …” http://www.forskning.no/Artikler/2005/februar/1108035509.35 …” http://www.forskning.no/Artikler/2005/februar/1108035509.35 http://www.forskning.no/Artikler/2005/februar/1108035509.35

16 Forkortelser på nett Høgskulen i Volda (HVO) Høgskulen i Volda (HVO) Omskriv: ”høgskulen” / ”høyskolen” Omskriv: ”høgskulen” / ”høyskolen” Miljøverndepartementet (MD) Miljøverndepartementet (MD) Omskriv: ”departementet” Omskriv: ”departementet” Dagens Næringsliv (DN) Dagens Næringsliv (DN) Omskriv: ”avisen” Omskriv: ”avisen”

17 ”Christines ti bud for innhold på nettet” 1. Sett deg i brukerens sted 2. Fremhev nøkkelord 3. Punktlister 4. Forstålige lenker til nyttig informasjon 5. Skriv kort 6. Skriv korrekt 7. Skriv personlig 8. Bruk enkle ord 9. Kvalitetssikre innholdet 10. Oppdatere innholdet (Calvert 2003:16)

18 Formidlingstrekanten Det viktigste først! Ingress: Hva handler saken om Overskrift: kortversjon av ingressen Linker til mer info Mellomtitler Eks: http://www.forskning.no/ Artikler/2002/november/ 1038494743.34 http://www.forskning.no/ Artikler/2002/november/ 1038494743.34


Laste ned ppt "God kommunikasjon på nettet av Øystein L. Pedersen Høgskulen i Volda"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google