Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Symptomer på CWD vekttap sikling hyppig drikking og urinering ukoordinerte/repeterende bevegelser senket hode / bredbent positur hodeskjelvinger skjæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Symptomer på CWD vekttap sikling hyppig drikking og urinering ukoordinerte/repeterende bevegelser senket hode / bredbent positur hodeskjelvinger skjæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Symptomer på CWD vekttap sikling hyppig drikking og urinering ukoordinerte/repeterende bevegelser senket hode / bredbent positur hodeskjelvinger skjæring av tenner tørr/»bustete» pels => «unormal» oppførsel Alltid dødelig – langsom utvikling.

2 Steinkjer Rådhus 14. &15.9.2016 CWD-informasjonskveld med opplæring i uttak av den forlengede ryggmarg. Knut Arne Eriksson og Grim Rømo Mattilsynet Avd. Innherred og Fosen

3 Chronic wasting disease (CWD) Hva & hvor? Forhåndsregler/Arrest Prøvetaking: Hva og Hvem? Prøvetaking: Hvordan? Utstyr og forsendelse. Prøvesvar Spørsmål/Avklaringer Program

4 Chronic wasting disease (CWD) Prionsykdom hos Elg, Hjort, Rein og Rådyr Fører til gradvis tap av nerveceller i hjernen Symptomer; Avmagring, neurologiske symptom, ukoordinerte bevegelser, senket hode, sikling, tørr og bustete pels. «Skranter» Alltid dødlig utfall Smitteveier: Direkte kontakt mellom syke og friske hjortevilt Indirekte via kontakt med smitte i miljøet (Smitte påvist i spytt, urin og avføring fra smitta dyr) Prioner er svært resistente mot fysisk og kjemisk påvirkning, smittefarlig i flere år. Lang inkubasjonstid, ca. 2 år. Sykdommen opptrer oftest hos 3-5 år gamle dyr. B-sykdom – forekomst av eller mistanke skal umiddelbart varsles til Mattilsynet «Skrantesjuke»

5 PRIONSYKDOM HjorteviltCWD SauScrapie StorfeKugalskap/Bovine Spongiforme Encephalopahie MennesketCreutzfeldt-Jackob Syndrom /Kuru Årsak til sykdom: Feilfolding av et kroppseget protein PrPc Funksjon til protein:Ukjent Årsak til feilfalting: Ukjent

6

7

8 Chronic wasting disease (CWD) Nord-Amerika; 1981 mulhjort hvithalehjort nordamerikansk kronhjort nordamerikansk elg 0,5-5% Sør-Korea Norge; 2016 2 villrein fra Nordfjella villreinområde 2 elger i Selbu Artsspesifikk sykdom – ikke påvist smitte av CWD fra syke hjortedyr til mennesker eller husdyr! CWD-varianten på elgene i Trøndelag kan være av en annen type enn den som ble funnet på villreinen i Nordfjella (Canada og Nord-Amerika-varianten). Folkehelsesida råder derfor til føre-var inn mot folkehelse samt at EU ikke aksepterer annen løsning en arrest, samt prinsippet om at en ikke slakter syke dyr. Dette er en politisk beslutning.

9 Forhåndsregler Ny forskrift - Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) Det er innført forbud mot luktestoff fra hjortedyr: Det er nå ulovlig å bruke, importere, selge og kjøpe luktestoff fra hjortedyr som kommer fra land med CWD. Forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein for hjortevilt i deler av landet(gjelder ikke på inngjerdet område). Forbudet gjelder følgende fylker: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland, Buskerud (det er ikke forbud mot å legge ut saltslikkestein til sau, geit og storfe). Mattilsynet oppfordrer til å samle inn allerede utlagt fôr og saltslikkesteiner. Det er ikke lov å flytte levende hjortedyr over fylkes- eller landegrenser (det kan søkes Mattilsynet om dispensasjon). Mattilsynet må varsles ved døde /syke /trafikkskadde / trafikkdrepte hjortedyr. Disse skal, i størst mulig grad, prøvetas med tanke på CWD. Dyr som prøvetas skal arresteres, avvente prøvesvar før det går til humant konsum, dyrefôr etc. Prøvetaking og destruksjon av positiv vilt Desinfeksjon av utstyr mellom hvert slakt: Utstyr som er brukt under slakting (kniv, sag, etc.) vaskes grundig og desinfiseres med 2% natriumhypoklorittløsning (f.eks. 1 del Klorin+ 1 del lunket vann) i en time. Utstyret skylles grundig før bruk igjen.

10 Prøveuttak VILTNEMDENE Alt fallvilt, inkl. trafikkdrepte, over 1 år skal undersøkes for CWD, såfremt forråtning ikke har gått for langt. Hjortevilt som blir avliva på grunn av unormal adferd, avmagring eller blir funnet døde. Hodet og resten av dyret? DE LOKALE JAKTFELTENE Alle hjortevilt eldre enn 2 år som skal inn til godkjent viltbehandlingsanlegg, (Vilteksperten, Inderøy slakteri, Li-Vilt, Dullum eller Aakervik, Leksdal pølsemakeri) selv om det skal tilbake til jeger etterpå. Disse slaktene skal ikke skjæres ned før negativt prøvesvar foreligger Destruksjon av positive dyr Organer Hva skal prøvetas i Steinkjer kommune?: Av hvem?

11 https://dreambroker.com/channel/8scfy vow/iframe/akkgm0gq https://dreambroker.com/channel/8scfy vow/iframe/akkgm0gq

12 Utstyr: Beskyttelsesutsyr (hansker) Skje til uttak stål/plast Beholder for å ha prøven i Klisterlapp med opplysninger om: Dato for prøveuttak Kommune Jaktfelt /Elgnr. Art/Alder Selvdød/Avlivet HUSK! SKRIV TYDELIG!! Leveres til viltmottak: Kjøleelement & Frankert isoporeske

13 Prøvesvar www.hjorteviltregisteret.no Helse


Laste ned ppt "Symptomer på CWD vekttap sikling hyppig drikking og urinering ukoordinerte/repeterende bevegelser senket hode / bredbent positur hodeskjelvinger skjæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google