Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Bærekraftig forvaltning av petroleumsressurser i Arktis Per Rune Henriksen statssekretær Stockholm 9. april 2013

2 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: OEDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Regjeringens nordområdestrategi Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken Nordområdestrategi – Nærvær, aktivitet og kunnskap Klimaendringene medfører smelting av havis, noe som skaper muligheter og utfordringer Målsetting: Bærekraftig utvikling i nord – balansert vekting av: Økonomisk aktivitet Sosial dimensjon Klima- og miljøhensyn

3 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) geografisk område

4 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk”

5 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” IEAs scenarier for globalt energibehov Energibehovet øker i alle scenarioene 5 Source: IEA, World Energy Outlook 2012 New PoliciesCurrent Policies450 Scenario

6 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Petroleumspolitiske mål  Eiendomsretten til petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel tilligger staten  Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv til beste for samfunnet som helhet – ressursforvaltning  Utvikling av nasjonal kompetanse  Norge som betydelig petroleumsprodusent og – eksportør skal være et foregangsland på helse, miljø og sikkerhet 6

7 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Diagram Tips farger: OEDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 7

8 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: OEDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Sikkerhet og miljø ivaretas i alle faser  Åpning av nye områder for petroleumsaktivitet: Gjennomføre strategisk konsekvensutredning – offentlig høring i 3 mnd – besluttes av Stortinget  Tildeling av utvinningstillatelser: OED gjennomfører tildelingsprosessen – offentlig høring av blokker foreslått for utlysning – tildeling besluttes av Kongen i Statsråd  Utbygging av olje- og gassfelt: OED godkjenner planer for utbygging og drift – rettighetshaver gjennomfører konsekvensutredning – offentlig høring i 3 mnd  Rørledninger/andre innretninger: OED godkjenner planer for anlegg og drift – rettighetshaver gjennomfører konsekvensutredning – offentlig høring i 3 mnd  Nedstengning av felt/fjerning av innretninger: OED vedtar disponeringsplaner – rettighetshaver gjennomfører konsekvensutredning – offentlig høring i 3 mnd 8

9 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: OEDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Integrerte forvaltningsplaner Regjeringen har besluttet at det skal utformes integrerte forvaltningsplaner for norske havområder Sikrer et helhetlig og økosystembasert perspektiv på all bruk av havet – herunder fiskerier, petroleumsaktivitet, miljø- og klimaforhold, shipping, bioprospektering, turisme Den andre forvaltningsplanen for Barentshavet ble vedtatt av Stortinget i juni 2011 Ingen særskilte restriksjoner knyttet til petroleumsaktivitet i nordområdene 9

10 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Diagram Tips farger: OEDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer En næring for framtida – parallell og aktiv satsing 10

11 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: OEDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Områder på norsk kontinentalsokkel Nordsjøen: Åpen siden 1965 Norskehavet: Åpent siden 80- tallet Barentshavet Syd: Åpent siden 1979 Barentshavet sørøst: Åpningsprosess pågår Jan Mayen: Åpningsprosess pågår 11

12 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: OEDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer All parts of the Continental Shelf – including the Arctic – are to be used for petroleum activities Petroleum activities in the Arctic since 1980 1985: Safety regulations based on goal-setting roles The safety regime applies equally in all parts of the Norwegian Continental Shelf – including the Arctic Petroleumsaktivitet i nordområdene I prinsippet: Ingen særskilte krav til petroleumsaktivitet på norsk sokkel i nord – men strenge miljøkrav Tildeling av utvinningstillatelser til kvalifiserte selskaper Utbygging baseres på godkjent utbyggingsplan – herunder konsekvensutredning – offentlig høring i 3 mnd Alle krav til helse, miljø og sikkerhet gjelder her som ellers Kilde: Oljedirektoratet

13 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: OEDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Petroleumsaktivitet i nordområdene Snøhvit: Europas første LNG-felt – i drift 2007 Goliat: Produksjonsstart planlagt i 2014 Samme krav til sikkerhet og miljø som resten av sokkelen Noen utfordringer er særegne: -Ekstremt klima – men isfritt pga Golfstrømmen -Mørke -Ising -Fjerntliggende ressurser -Miljømessig sårbarhet -Logistikk -Sikkerhet (for mennesker og innretninger)

14 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Havis/Skrugard 14

15 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Barentshavet Norskehavet Utlyste blokker i 22. konsesjonsrunde

16 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: OEDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Ringvirkninger Regjeringen ønsker vekst i nord – olje og gass er drivkraften i nordområdesatsingen Fundamentet er at det må finnes nye petroleumsressurser som det er lønnsomt å bygge ut Myndighetene må legge til rette for petroleumsvirksomhet Industrien må bidra gjennom aktiv, sikker og forsvarlig leting og utbygging Lokale og regionale myndigheter må bidra med – Et tilpasningsdyktig næringsliv – Kompetansebygging – Skoleplasser – Nettverk – Infrastruktur 16

17 Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Nordområdene og Arktis Olje- og energidepartementet


Laste ned ppt "Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google