Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24.09.2016 Medbestemmelsesmøte 21.januar 2013 Foto: Bjarne Eriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24.09.2016 Medbestemmelsesmøte 21.januar 2013 Foto: Bjarne Eriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medbestemmelsesmøte 21.januar 2013 Foto: Bjarne Eriksen

2 FT-sak 115/13 – Økonomiplan og Budsjett 2014 Pkt. 5: Det fremmes en egen strukturplansak for fylkestinget i juni 2014, der tilbudsstrukturen vurderes opp mot framtidige nedgang i elevtallet og arbeidsmarkedets behov for kompetanse.

3 Strukturplansak Strategier for fremtidig struktur i videregående opplæring – FT-sak i juni 2014 Mandat: Framlegge forslag til strategier og overordnede tiltak som gir klare føringer for de årlige struktursakene fram mot 2020

4 Prognose for utviklingen i antall åringer i Nordland, (kilde: SSBs statistikkbank) ÅrUtviklingen i antall åringerEndring i forhold til 2013Endring i forhold til året før

5 Prognose åringer – Fylkesoversikt

6

7 Videregående opplæring i Nordland Hovedmål: Innen 2018 skal 75 % av elever og lærlinger i Nordland gjennomføre og bestå videregående opplæring på normert tid pluss to år.

8 Gjennomført etter normert tid +2 år, 2006 og kullene, Figuren er en forenklet oversikt, de som mangler på 100% er de som fortsatt er i opplæring (8%) og de som har fullført, men ikke bestått (6%).

9 De som begynte på yrkesfag i 2007

10

11 Antall elevplasser og ledig kapasitet for skolene de to siste årene Utdanningsprogram Elev- plasser Ledige plasser Ledig kap. i % Elev- plasser Ledige plasser Ledig kap. i % Studiespesialisering , ,1 Musikk, dans og drama , ,3 Teknikk og industriell prod , ,3 Restaurant- og matfag , ,1 Design og håndverksfag , ,7 Service og samferdsel , ,6 Elektrofag810435, ,1 Helse- og oppvekstsfag , ,6 Naturbruk286196, ,0 Idrettsfag , ,2 Medier og kommunikasjon316216, ,8 Bygg- og anleggsteknikk538448, ,3 Påbygging513173, ,5 Sum , ,3

12 Sluttet pr. 1. oktober hvert år. SkoleårElevtallSluttetProsent , , , , , , , , ,97

13 Læreplass-situasjonen per 1.november 2013 Søkere uten tilbudTotaltMed rett Alle fag6037 Iverksatte tiltak i mangel pålæreplasser: Bilfaget (12)Opprettet Vg3 (27/18) Elektrofag (15)Opprettet Vg3 (39/30) Helsearbeider/BUA (15)Opprettet Vg3 (33/16) Industrimekaniker (16)Opprettet Vg3 (48/32)

14 Lærefag med stor mangel på læreplasser ELEKTROFAGENE HELSEARBEIDERFAG/BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BILFAGENE TIP-FAGENE –MEKANISKE FAG –MATROS/MOTORMANN

15 Stortingsmelding nr.20 – På rett vei Fylkeskommunen får utvidet handlingsrom til å etablere fleksible og tilpassede opplæringsløp i yrkesfagene. Økt fleksibilitet gjennom veiledende fag- og timefordeling på trinn, praksisbrev, kvalifisering gjennom 2. og 3. år, bruk av vekslingsmodell ved siden av 2+2-modellen

16 KS, Spekter og Virke : Prosjekt: Bli helsefagarbeider Mål: - rekruttering av unge og voksne til helsearbeiderfaget -etablering av flere læreplasser Behov for å utdanne 4500 pr. år 2011: : 2220 Nordland 2012: 166

17 Utfordringer innen helse- og opvekstfag Overgang fra Vg2 til læreplass - 45 % som velger påbygg kommer fra h/o - 1 av 3 elever klarer ikke å fullføre med bestått 2012: 240 søkere til Vg2 helsearbeiderfaget 2013: 105 søkere til læreplass – 85 formidlet Få læreplasser eller få søkere? Inntak av lærlinger – god eller dårlig økonomi? Opplæring/verdiskaping

18 Utfordringer for utdanningssektoren Økonomisk: sektoren ned 45 mill i økn.perioden Bedre tilpasset struktur som er billigere –Regionalisere mindre tilbud (friere skolevalg) –Billigere tilbud –Avvikle små avdelinger (økonomiplan) Flere læreplasser –Bedrifter –Kommuner Motivere søkere til å søke utdanninger som gir fullført fagutdanning Bedre gjennomføring, fra 61,3 til 75 % innen 2018

19 Dimisjoneringsfaktorer –Minimum tilbud på Skolenivå Regionsnivå Fylkesnivå  Oppfyllingsgrad  Reduksjon av kostbare tilbud  Parallelle utdanningsprogram ved «naboskoler»  Hvordan redusere antall «vandrere»  Flerfaglige klasser  Gi skolene større handlingsrom innenfor en rammer


Laste ned ppt "24.09.2016 Medbestemmelsesmøte 21.januar 2013 Foto: Bjarne Eriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google