Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Hei! Jeg vil gjøre avtale med deg!». Dersom (hvis) du/dere … så (da) skal jeg…»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Hei! Jeg vil gjøre avtale med deg!». Dersom (hvis) du/dere … så (da) skal jeg…»"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Hei! Jeg vil gjøre avtale med deg!»

2 Dersom (hvis) du/dere … så (da) skal jeg…»

3 «Hei! Jeg vil gjøre avtale med deg!» NOAH Men jeg vil opprette min pakt med deg, og du skal gå inn i arken – du og dine sønner og din hustru og dine svigerdøtre med deg. 1.Mos 6,18 11 Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal alt kjød/liv bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden. 12 Og Gud sa: Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider: 13 Min bue har jeg satt i skyen, den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden. 1.Mos 9,11-13

4 «Hei! Jeg vil gjøre avtale med deg!» ABRAHAM 1 Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! 2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. 3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. 1.Mos 12,1-3 5 Herren førte ham utenfor og sa: Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem! Og han sa til ham: Slik skal din ætt bli. 6 Og Abram trodde på Herren, og Han regnet ham det til rettferdighet. 1.Mos 15,5-6

5 «Hei! Jeg vil gjøre avtale med deg!» ABRAHAM 17 Og det skjedde, da solen var gått ned og mørket kom, se, da var der en rykende ovn, og luende ild for fram mellom offerstykkene. 18 Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til den store elven, floden Frat… 1.Mos 15,17-18

6 «Hei! Jeg vil gjøre avtale med deg!» ISRAELSFOLKET 3 Så steg Moses opp til Gud. Og Herren ropte til ham fra fjellet og sa: Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn: 4 Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg. 5 Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk – for hele jorden er min. 6 Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. 2.Mos 19,3-6

7 «Hei! Jeg vil gjøre avtale med deg!» EN NY PAKT 31 Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. 32 Den skal ikke være som den pakten jeg opprettet med deres fedre på den dagen da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt, den pakten med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. 33 Men dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Jer. 31,31-33

8 «Hei! Jeg vil gjøre avtale med deg!» BLODSPAKTEN I JESUS 7 Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 9 Dersom vi bekjenner våre synder, (da) er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1.Joh 1,7-9 Dersom/ hvis vi… … da har vi/ er Han…»


Laste ned ppt "«Hei! Jeg vil gjøre avtale med deg!». Dersom (hvis) du/dere … så (da) skal jeg…»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google