Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Fra utsiden og inn, og innenfra og ut”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Fra utsiden og inn, og innenfra og ut”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Fra utsiden og inn, og innenfra og ut”

2 ”Fra utsiden og inn, og innenfra og ut”

3 Forandring fryder Ap.gj. 9,1-8.
Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten og utbad seg fra ham brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte Veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du har å gjøre! Men mennene som reiste sammen med ham, stod forferdet. For de hørte riktignok lyden, men så ingen. Saulus reiste seg da opp fra jorden. Men da han åpnet øynene, så han ikke noe. De leide ham da ved hånden og førte ham inn i Damaskus.

4 Forandring fryder Apg 9,9ff.
I tre dager kunne han ikke se, og han verken åt eller drakk. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn: Ananias! Han svarte: Her er jeg, Herre! Og Herren sa til ham: Stå opp og gå bort i den gaten som kalles Den Rette. Og spør i Judas' hus etter en ved navn Saulus, fra Tarsus. For se, han ber! Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen. Men Ananias svarte: Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og her har han fullmakt fra yppersteprestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham: Gå av sted! For et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. ….

5 Forandring fryder ….For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt meg, Jesus, han som åpenbarte seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den Hellige Ånd. Og straks falt det likesom skjell fra hans øyne, og han kunne se. Han stod da opp og ble døpt. Og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus noen dager. Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn. Alle som hørte det, ble ute av seg selv av undring og sa: Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navn? Og var han ikke kommet hit for å legge dem i lenker og føre dem til yppersteprestene? Men Saulus fikk stadig større kraft, og han brakte jødene i Damaskus til taushet ved å bevise at Jesus er Messias.

6 Paulus påvirkes utenfra, av Jesus:
Forandring fryder ”Fra utsiden og inn” Apo.gj.9 Paulus påvirkes utenfra, av Jesus: Jesus kommer til Paulus Paulus hører ord Paulus påvirkes utenfra, av andre kristne: Ananias Bønn, - Ord, - DHÅ, - dåp, - andre kristne

7 ”Fra utsiden og inn, og innenfra og ut”

8 ”Fra innsiden og ut igjen” Galaterne 6
Forandring fryder ”Fra innsiden og ut igjen” Galaterne 6 Galaterne 6,3: ”For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv.” Å bedra seg selv!

9 Forandring fryder ”Fra innsiden og ut igjen” Galaterne 6
”Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.” Forskjellen på å ”bedra” og ”spotte”

10 ”Fra innsiden og ut igjen” Galaterne 6
Forandring fryder ”Fra innsiden og ut igjen” Galaterne 6 Galaterne 6,8-9: ”Den som sår i sitt kjød/ sin syndige natur, skal høste fordervelse av kjødet/ sin syndige natur. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett.”

11 Hvordan utvikle kristusliket? Hvordan bygge kristen karakter?
Forandring fryder ”Fra innsiden og ut igjen” Galaterne 6 Hvordan utvikle kristusliket? Hvordan bygge kristen karakter? Utvikle gode åndelige vaner. Vær bevisst å lytte til utfordrende forkynnelse.

12 Hvordan utvikle kristusliket? Hvordan bygge kristen karakter?
Forandring fryder ”Fra innsiden og ut igjen” Galaterne 6 Hvordan utvikle kristusliket? Hvordan bygge kristen karakter? Utvikle gode åndelige vaner. Vær bevisst å lytte til utfordrende forkynnelse. De små ting i livet teller!

13 Hvordan utvikle kristusliket? Hvordan bygge kristen karakter?
Forandring fryder ”Fra innsiden og ut igjen” Galaterne 6 Hvordan utvikle kristusliket? Hvordan bygge kristen karakter? Utvikle gode åndelige vaner. Vær bevisst å lytte til utfordrende forkynnelse. De små ting i livet teller! Skaff deg en åndelig medvandrer

14 Hvordan utvikle kristusliket? Hvordan bygge kristen karakter?
Forandring fryder ”Fra innsiden og ut igjen” Galaterne 6 Hvordan utvikle kristusliket? Hvordan bygge kristen karakter? Utvikle gode åndelige vaner. Vær bevisst å lytte til utfordrende forkynnelse. De små ting i livet teller! Skaff deg en åndelig medvandrer Hold fokus mer på Jesus enn på deg selv Galaterne 6,14-15: ”Men jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.”

15 Forandring fryder


Laste ned ppt "”Fra utsiden og inn, og innenfra og ut”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google