Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisk kjemi - kjeder av karbonatomer Kunne fortelle om grunnleggende kjemi Kunne forklare noen typiske trekk ved organiske stoffer Kunne tegne skallmodellen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisk kjemi - kjeder av karbonatomer Kunne fortelle om grunnleggende kjemi Kunne forklare noen typiske trekk ved organiske stoffer Kunne tegne skallmodellen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisk kjemi - kjeder av karbonatomer Kunne fortelle om grunnleggende kjemi Kunne forklare noen typiske trekk ved organiske stoffer Kunne tegne skallmodellen til noen av de mest kjente grunnstoffene, for eksempel karbon, oksygen og hydrogen Kunne fortelle om hydrokarboner Kunne tegne strukturformler og forklare hvordan hydrokarboner er bygd opp og hvordan de er inndelt i grupper

2 Hva er et atom? Hva går atomer ut på/hva er systemet? Hvordan er de bygd opp? Hvordan lever de/hva er målet deres? Repetere litt fra 9. trinn først…

3 ATOM Betyr udelelig (gresk) Ulike oppfatninger Skallmodell og skymodell Rutherford: Elektroner i bestemte skall Bohr: Elektroner overalt, men som oftest i bestemte nivåer

4 Atomet inneholder en kjerne med: - proton – positiv partikkel - nøytron - nøytral partikkel Rundt kjernen svever elektroner – negative partikler – rundt i bestemte lag Nr. 14 - Silisium-atomet

5 Dmitrij Mendelejev sorterte alle grunnstoff inn i periodesystemet: - perioder (vannrett)  - grupper (loddrettt)  Periodesystemet Like egenskaper fordi de har likt antall elektroner i ytterste skall Viser hvor mange skall atomene har.

6 http://www.lokus.no/?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeI d=3343328 http://www.lokus.no/?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeI d=3343328 Kjemiske bindinger mellom atomer

7 Elektronene fylles i skall: - skall nr 1 er fullt med 2 elektroner - skall nr 2 er fullt med 8 elektroner - det ytterste har aldri mer enn 8. Nr. 8 - Oksygen

8 8-regelen Elektronparbinding  Ønsker å få fullt ytterste skall!!

9 ORGANISKE STOFFER Stoff som inneholder karbonatom, gjerne lange kjeder (henger sammen ved hjelp av elektronparbinding) (Noen unntak er heller uorganiske, for eksempel CO og CO 2 ) Tidligere: bare fra planter og dyr I dag også laget kjemisk. Hva kan du si om oppbyggingen og egenskapene til karbon?

10 Hydrokarbon Organiske stoff som bare inneholder hydrogen og karbon 3 grupper: alkaner, alkener og alkyner http://www.lokus.no/?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=8400845) http://www.lokus.no/?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=8400845 Navnsetting: - fornavn: forteller hvor mange karbonatom det er i molekylet (spesielt nr. 5 og høyere) - etternavn: forteller hvilke gruppe stoffet hører til Eksempel: pentan (pentagon – femkant  5 karbonatomer) (gruppen alkan) C 5 H 12 4 elektronparbindinger rundt C

11 Ulike modeller for å tegne organiske stoff: Molekylformel: C 2 H 6 (etan) Strukturformel Kalottmodell Kule-pinne-modell (metan)

12 Kjennetegn på hydrokarboner: Løser seg ikke i vann  vannskrekk! Alkaner med korte rekker: gass Alkaner med lengre rekker (5-17): væsker Alkaner med lange rekker (mer enn 17): fast stoff

13 ALKANER: - Har enkeltbindinger mellom atomene etan C 2 H 6 (Husk alltid fire streker rundt C)

14 ALKENER: - har dobbeltbinding mellom to karbonatom - reagerer lett med andre stoff eller andre lik seg selv pga. ustabil dobbeltbinding (lange kjeder: polyeten) - bl.a. brukt i plast eten C2H4C2H4 Fremdeles 4 streker/ elektronparbindinger rundt C`ene (karbonatomene) etengass

15 ALKYNER: - har trippelbinding mellom to karbonatom etyn C 2 H 2 sveisegass

16 Oppgaver Fyll ut resten av alkan-, alken- og alkynene Sjekk med sidemannen/ lærer om det er riktig PUGG de ti første alkanene!

17 Metan Etan Propan Butan De tre nederste er våtgasser – kan presses til væskeform Metangass er tørrgass – vanskelig å presse sammen En blanding av disse blir pumpet opp fra petroleumsfeltene som naturgass.


Laste ned ppt "Organisk kjemi - kjeder av karbonatomer Kunne fortelle om grunnleggende kjemi Kunne forklare noen typiske trekk ved organiske stoffer Kunne tegne skallmodellen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google