Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NATURENS MINSTE BYGGESTEINER REPETISJON FRA KAP D. TEMA : ATOMER OG MOLEKYLER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NATURENS MINSTE BYGGESTEINER REPETISJON FRA KAP D. TEMA : ATOMER OG MOLEKYLER."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 NATURENS MINSTE BYGGESTEINER

3 REPETISJON FRA KAP D. TEMA : ATOMER OG MOLEKYLER

4 molekyl atom elektron nøytron kvark proton De minste partikler kalles kvarker

5 elektron Kvark 1/3 Kvark(2/3) Når to elektroner eller andre kombinasjoner av nøytroner protoner og elektroner kolliderer med høy nok energi dannes kvarker

6

7 ATOMENE ER BYGGET OPP SLIK + + - - DETTE ER HE- ATOMET ELEKTRON PROTON NØYTRON

8 Når et atom er nøytralt ANTALL PROTONER I KJERNEN ER POSITIVT LADET(+) ER DET F.EKS 34 PROTONER I KJERNEN ER DET 34 POSISTIVE LADNINGER(34+) ELEKTRONENE RUNDT ATOMET ER NEGATIVT LADET. ER DET F.EKS 34 ELEKTRONER I ATOMET DA ER DET 34 NEGATIVE LADNINGER(34-) DA ER ET ATOM NØYTRALT HVIS DET ER LIKE MANGE PROTONER SOM ELEKTRONER

9 GRUNNSTOFF VI KJENNER CA 90 GRUNNSTOFF FRA NATUREN.DISSE ER STABILE I DEN FORSTAND AT KJERNEN IKKE FALLER FRA HVERANDRE DESSUTEN VEIT VI OM CA 20 TIL SOM IKKE ER STABILE OG SOM ER LAGET KUNSTIG. DISSE FALLER FRA HVERANDRE I KJERNEN ETTER EN VISS TID. DE ER RADIOAKTIVE.

10 + + + +++ + - - - - - ELEKTRON NØYTRON PROTON DETTE ER ET STABILT ATOM. KJERNEN DELER SEG IKKE SPØRSMÅL:HVA KALLES DETTE ATOMET?

11 EN USTABIL KJERNE KJERNEN MISTER NØYTRONER OG PROTONER

12 GRUNNSTOFF ETHVERT GRUNNSTOFF HAR ET BESTEMT ANTALL PROTONER I KJERNEN VI HAR OGSÅ MOLEKYLER SOM ER GRUNNSTOFF DE BESTÅR BARE AV EN ATOMSORT

13 EKSEMPEL PÅ MOLEKYLER SOM ER GRUNNSTOFF H2H2 H H O O N2N2 N N O2O2

14 EKSEMPEL PÅ MOLEKYLER SOM IKKE ER GRUNNSTOFF H2OH2O H H O CO 2 C O O

15 I O N E R HVIS ET ATOM IKKE ER NØYTRALT KALLES DET ET ION + + + + + + - - - - - - DETTE ER ET NØYTRALT ATOM DA DET ER LIKE MANGE PROTONER SOM ELEKTRONER. DETTE KALLES ET C atom

16 I O N E R + + + + + + - - HER ER DET 6 PROTONER OG 2 ELEKTRONER DA ER NETTO- LADNINGEN 4+ DETTE ER C 4+

17 ATOMNUMMERET ANTALLET AV PROTONER I KJERNEN KALLES ATOMNUMMERET TIL ATOMET ATOMNUMMERET TIL ET ATOM FORTELLER OGSÅ OM HVOR MANGE ELEKTRONER ATOMET HAR.DETTE VIL SI AT NUMMERET SIER NOE OM DE KJEMISKE EGENSKAPENE TIL ATOMET.

18 A T O M N U M M E R + + + + + + - ATOM NUMMERET ER 6.ATOMET KALLES KARBON. KJEMISK TEGN ER C KARBONIONET HAR OGSÅ ATOMNUMMER 6

19 I S O T O P E R HVIS ET ATOM HAR ET BESTEMT ANTALL PROTONER OG ET BESTEMT ANTALL NØYTRONER I KJERNEN ER DET ET STABILT ATOM. HUSK AT NAVNET TIL ET ATOM OG DE KJEMISKE EGENSKAPER TIL ATOMET ER BESTEMT AV PROTONTALLET! DETTE FORDI ELEKTRONENE SOM ER LIKE MANGE SOM PROTONENE SOM BESTEMMER DE KJEMISKE EGENSKAPENE!!!!!

20 + - DETTE ER HYDROGEN (H) STABIL + - DETTE ER DEUTERIUM DEN HAR ET EKSTRA NØYTRON MEN DE SAMME KJEMISKE EGENSKAPER SOM HYDROGEN DEN ER RADIO- AKTIV STRÅLING

21 + - DENNE KALLES TRITIUM. DEN HAR 2 NØYTRONER MEN HAR LIKEVEL DE SAMME KJEMISKE EGENSKAPER SOM ET HYDROGENATOM RADIOAKTIV STRÅLING

22 I S O T O P E R H2OH2O DETTE ER VANN D2OD2O DETTE ER TUNGTVANN BRUKT I KJERNE- KRAFTVERK KOKEPUNKT CA 108 GRADER

23 KJEMISKE REAKSJONER ___________________ VANN VI HAR ET BEGERGLASS MED VANN VI TILSETTER SALT. DET LØSER SEG OPP I VANNET HAR DET FOREGÅTT EN KJEMISK REAKSJON?

24 KJEMISKE REAKSJONER VI KOKER BORT VANNET. VI SER AT SALTET DUKKER OPP IGJEN HAR DET SKJEDD EN KJEMISK REAKSJON?

25 Natrium i vann Vi putter natrium i vann Vi ser at det løser seg opp og freser i vannet. Reaksjon: Na Na + + e - Har det skjedd en kjemisk reaksjon?

26 THOMPSON GJORDE DETTE EKSPERIMENTET I 1897 DETTE ER EN GLASSTUBE PUMPET TOM FOR LUFT OG INNSATT MED EN GASS - + + - Ved å sette på strøm vil strålen gå mot +. Dette vil si at strålen er negativt ladet. Seinere beregnet han at partikkelmassen var mye mindre enn et atom. Han kalte partikkelen for et elektron

27 "Could anything at first sight seem more impractical than a body which is so small that its mass is an insignificant fraction of the mass of an atom of hydrogen? --which itself is so small that a crowd of these atoms equal in number to the population of the whole world would be too small to have been detected by any means then known to science."

28 ERNST RUTHERFORD (1871-1937) FRA:NEW ZEALAND ARBEIDET I ENGLAND KJENT FOR OPPDAGELSE AV KJERNEN TIL ATOMET. MEN MEST KJENT FOR OPPDAGELSEN AV RADIOAKTIV STRÅLING FRA TYNGRE ATOMER

29 NIELS BOHR (1885-1962) 1913:Satte frem teorien om elektronenes bevegelse rundt atomet. 1921:Opprettet eget institutt i København som utviklet den nye fysikken kalt kvante- mekanikk som var nødvendig for forståelsen av atomet. Han fikk Nobels- prisen i fysikk i 1922.

30 DMITRI MENDELEEV (1834-1907) Fra: Tobolesk,Sibir Han ble ansatt ved universitet i St.Petersburg i 1863 Seinere ble han rektor samme sted i 1866 Han var kjent for å publisere de første 63 grunnstoff i en periodisk tabell Han var også kjent for å være en glimrende lærer.

31

32 gruppe 1 Cs 55 Li 3 Na 11 K 19 Rb 27 DETTE ER HOVEDGRUPPE 1 Li har 3 elektroner og en ytterst Na har 11 elektroner og en ytterst K har 19 elektroner og en ytterst Rb har 27 elektroner og en ytterst Cs har 55 elektroner og en ytterst

33 HOVEDGRUPPE 1 ALLE ATOMENE HAR HER 1 ELEKTRON YTTERST! DET VIL SI AT ATOMENE LETT MISTER DETTE OG DANNER LETT IONER! Li+,Na+,K+,Rb+,Cs+

34

35 Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 HOVEDGRUPPE 2 Be har 4 elektroner og 2 ytterst Mg har 12 elektroner og 2 ytterst Ca har 20 elektroner og 2 ytterst Sr har 38 elektroner og 2 ytterst Ba har 56 elektroner og 2 ytterst

36 HOVEDGRUPPE 2 ALLE ATOMENE HAR 2 ELEKTRONER YTTERST!! DISSE KAN LETT FJERNES OG ATOMENE DANNER LETT IONER! Be2+,Mg2+,Ca2+,Sr2+,Ba2+

37 HOVEDGRUPPE 7 At 85 F9F9 Cl 17 Br 35 I 53 F har 9elektroner og 7 ytterst Cl har 17 elektroner og 7 ytterst Br har 35 elektroner og 7 ytterst I har 53 elektroner og 7 ytterst At har 85 elektroner og 7 ytterst ALLE DISSE MANGLER ETT ELEKTRON PÅ FULL YTRE BANE

38 HOVEDGRUPPE 7 FORTS Dette vil si at atomene her tar opp et elektron når de danner ioner Ionene blir da: F-, Cl-, Br-,I- og At-

39 Positive og negative ioner tiltrekker tydeligvis hverandre?


Laste ned ppt "NATURENS MINSTE BYGGESTEINER REPETISJON FRA KAP D. TEMA : ATOMER OG MOLEKYLER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google