Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringsutvikling og verdiskaping Kultur- og naturarv som utgangspunkt for verdiskaping og næringsutvikling Verdiskapingsprogrammet for kulturminner 4 år.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringsutvikling og verdiskaping Kultur- og naturarv som utgangspunkt for verdiskaping og næringsutvikling Verdiskapingsprogrammet for kulturminner 4 år."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringsutvikling og verdiskaping Kultur- og naturarv som utgangspunkt for verdiskaping og næringsutvikling Verdiskapingsprogrammet for kulturminner 4 år fra 2006 -2010 Jostein Løvdal Naturarven som verdiskaper 5 år fra 2009-2013 Bente Rønning

2 Bred verdiskaping  Økonomisk verdiskaping: økonomisk overskudd, relatert til økt besøk, sysselsetting, nyetablering  Kulturell verdiskaping: lokal identitet, historieproduksjon og bruk, lokal kunnskap, symboler og stolthet, ”kulturell kapital” knyttet til landskap  Sosial verdiskaping: fellesskap, samarbeid/samhandling, engasjement, tilhørighet, nettverk, tillit, etikk  Miljømessig verdiskaping: ivareta/forbedre naturverdier/ kulturminner/kulturmiljøer og landskap, god ressursforvaltning og energieffektiv, mindre forurensning og bevaring av biologisk mangfold Kultur-/ naturarv Inntje ning Lokal samfunn Lokal samfunn Kilde: Telemarksforskning

3 Eksempler  Nærøyfjorden verdensarvpark RiksantikvarenMiljødirektoratet ValdresLista Gardshotell i GudbrandsdalenFugleturisme i Finnmark

4 Eksempel Lista Foto Bente Rønning

5 Eksempel fugleturisme i Finnmark Foto: Gunnar Kjærstad Foto: Bente Rønning

6 Noen erfaringer:  Forvaltninga som tilrettelegger  Arena for samhandling og ideutveksling  Realisering – synlige resultat  Sammenhenger mellom ulike virkemidler  Langsiktig satsing og forankring i planer

7 Forvaltningen som tilrettelegger  Det er fort gjort å bli ivrig  Forvaltningen er ikke en reiselivsaktør men tilrettelegger  Hjelp til med å finne muligheter  Lokal utvikling  Lokalt eierskap  Se hva forvaltningen kan gjøre som både tjener kulturminnet/naturarven og samtidig gir kvalitetsopplevelser og lokal næringsutvikling

8 Arena for samhandling, ide- og strategiutvikling  En av de viktigste grepene vi gjorde var å skape en lokal arena/møteplass for samhandling og ideutvikling  Eksempler på aktører: Grunneiere, forvaltning, næringslivsorganisasjoner, kommune, skole, foreninger  Mange av partene hadde aldri vært samlet rundt et bord for å snakke om samarbeid og muligheter  Felles strategi styrker muligheten, og kan være nødvendig, for å oppnå resultater

9 Sammenhenger mellom ulike virkemidler  Det er en jungel med virkemidler som mange og ofte små aktører skal forholde seg til og ikke minst skal ha oversikt og kunnskap om  Ser vi virkemidlene i sammenheng kan vi få større utbytte av midlene som brukes totalt sett  Vår jobb å veilede i virkemidlene – henvis til hverandres virkemidler  Stort behov for midler i initierende fase

10 Langsiktige satsinger og forankring i planer  Utvikling og verdiskaping TAR TID  Resultater i økonomisk verdiskaping er den av verdiskapingsformene som tar lengst tid  Ved å forankre satsing på natur- og kulturarven som grunnlag for verdiskaping i kommuneplaner og regionale planer kan vi sikre langsiktighet!


Laste ned ppt "Næringsutvikling og verdiskaping Kultur- og naturarv som utgangspunkt for verdiskaping og næringsutvikling Verdiskapingsprogrammet for kulturminner 4 år."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google