Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terrorisme TERRORISME. 9/11 2001 World Trade Center.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terrorisme TERRORISME. 9/11 2001 World Trade Center."— Utskrift av presentasjonen:

1 Terrorisme TERRORISME

2 9/11 2001 World Trade Center

3 Pentagon 9/11 2001

4

5 22. Juli 2011 Regjeringsbygningen

6 UTØYA 22.juli 2011

7 MER DEMOKRATI MER ÅPENHET

8

9 Hva er terrorisme? Terrorisme er en handling som tar sikte på å sette fokus på en sak gjennom bruk av vold. Mye av hensikten bak handlingen er også å skape frykt hos befolkningen. Målet med terrorisme er å få oppmerksomhet om en sak, formidle et politisk eller religiøst budskap, eller å få innfridd spesifikke krav. Terrorisme kan også ses på som en markering av politiske eller religiøse verdier. I dette ligger det at terroristene vil uttrykke en verdi med den handlingen de gjør. De vil markere hva de er imot, eller hva de selv står for. (fn.no)

10 Ulike former for terrorisme Religiøs terrorisme – utøver terrorisme på vegne av en religion Revolusjonær terrorisme – brukes for å gjennomføre en stor og rask politisk omveltning i en stat, f.eks. ved statskupp. Nasjonalistisk terrorisme – ønske om løsrivelse fra en okupasjonsmakt, dvs at man ønsker et okkupert område til å bli selvstendig igjen Eks. palestinske terrorgrupper Statsledet terror – en statsleder ønsker full kontroll over eller utryddelse av et folk eller en folkegruppe. Eks: Israel ovenfor palestinerne?

11 Det finnes ingen klare årsaker til terrorisme, men ulike faktorer kan trekkes frem: (hentet fra fn.no) 1) FATTIGDOM: Grupper som føler seg utsatt for en urettferdig velstandsfordeling for egen eller andres del. Fattigdom hevdes ofte å være del av, eller bakenforliggende for, alle de følgende årsakene til terrorisme. 2) UNDERTRYKKELSE: Myndigheters maktapparat gjør andre uttrykksmåter vanskelig eller umulig. Eksempler: I dag: I Nepal kjemper maoistgeriljaen en diktatorisk konge. Geriljaen samarbeider også med de 7 opposisjonspartiene som ikke får bedrive normal demokratisk virksomhet. Historisk: I Liberia har ulike grupper i årevis kjempet mot flere diktatorer. Den siste var Charles Taylor som nå stilles til retten av FNs krigsforbryterdomstol i Sierra Leone. 3) OKKUPASJON: Et annet land har kontrollen og undertrykker befolkningen. Eksempler: I dag: Israel okkuperer landområder som FN har tilegnet palestinerne i gjentatte resolusjoner. Historisk: Heimevernets aksjoner under frigjøringskampen i Norge under krigen 1940-45. Koloniherrene England, Frankrike og Portugal ble nedkjempet i Afrika og India av nasjonale frigjøringsbevegelser.

12 Årsaker 4) DISKRIMINERING: På bakgrunn av etniske, religiøse eller kulturelle forskjeller, ofte i en minoritetssituasjon. Eksempler: I dag: I Tyrkia blir kurdere som demonstrerer for sine rettigheter skutt, fengslet og kalt terrorister når de kjemper for sine grunnleggende menneskerettigheter. Historisk: ANC og Nelson Mandelas kamp mot apartheidregimet i Sør-Afrika. 5) ÆRESLØSHET: Et begrep som ofte blir brukt om mangel på respekt overfor religioner og kulturer. Eksempel: Al Qaida, som har som mål å gjenreise muslimers ære over hele verden 6) Offertankegang I argumentasjonen og/eller propagandaen fra terrorgrupper hevdes det ofte at motstanderne ikke ga dem noe annet valg enn å slå til mot de mest sårbare. Terrorister ønsker noe mer enn den rene terrorhandlingen, blant annet oppmerksomhet fra media. Ofte vil de formidle sin politiske eller religiøse agenda til massemediene. Målet er også ofte å skape frykt. Mange grupper bruker terrorisme som et pressmiddel. Ved å fremprovosere en krisesituasjon kan terrorister skape behov for en mothandling fra de ansvarlige myndigheter. Hensikten kan også være materiell og menneskelig ødeleggelse, for å sette en motpart ut av spill.

13 Terrororganisasjoner IRA Al-Qaida Taliban IS Boko Haram ETA ANC?

14 The IRA From 1969 until 1997,the Provisional Irish Republican Army (IRA) conducted an armed paramilitary campaign primarily in Northern Ireland and England, aimed at ending British rule in Northern Ireland in order to create a united Ireland. Provisional Irish Republican Army paramilitaryNorthern IrelandEnglandunited Ireland

15 The IRA's primary goal was to force the British to negotiate a withdrawal from Northern Ireland. It used guerrilla tactics against the British Army and RUC in both rural and urban areas.guerrillaBritish Army It also carried out a bombing campaign in Northern Ireland and England against what it saw as political and economic targets. The IRA called a final ceasefire in July 1997, after Sinn Féin was re-admitted into the Northern Ireland peace talks.Sinn FéinNorthern Ireland peace talks It supported the 1998 Good Friday Agreement. In 2005 it disarmed under international supervision.international supervision IRA’s goal:

16 Casualties: The IRA's armed campaign caused the deaths of approximately 1,800 people. The dead included around 1,100 members of the British security forces, and about 640 civilians. The IRA itself lost 275–300 members and an estimated 10,000 imprisoned at various times over the 30-year period.


Laste ned ppt "Terrorisme TERRORISME. 9/11 2001 World Trade Center."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google