Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk historie gjennom 1200 år Vikingtid (ca. 800 – ca 1050) – Harald Hårfagre (872) – Landnåmstid – Kristendommen (1030) Middelalder og dansketid – Lyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk historie gjennom 1200 år Vikingtid (ca. 800 – ca 1050) – Harald Hårfagre (872) – Landnåmstid – Kristendommen (1030) Middelalder og dansketid – Lyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk historie gjennom 1200 år Vikingtid (ca. 800 – ca 1050) – Harald Hårfagre (872) – Landnåmstid – Kristendommen (1030) Middelalder og dansketid – Lyse kloster – Svartedauden 1349 – Kalmarunionen 1389 – Reformasjonen ca 1536 - 1540

2 1814 – Napoleonskrigene (1809 – 1813) – Kielfreden/Wienerkongressen – Riksforsamlinga på Eidsvoll – 17.mai – Union med Sverige – Carl Johan 1884 – Parlamentarismen 1905: Unionsoppløsningen Kong Haakon 7.

3 Etter 1905 Industrioppbygging – fossekraft, naturressurser 1.verdenskrig – nøytralitetstanken Sosial uro 2.verdenskrig – okkupasjon Sosialdemokratiet –Likhet, sosial trygghet, enhetsskolen, Husbanken, Lånekassa –Velferdsstaten Oljeeventyret – 1966 – 67 Staten – oljefondet Politisk stabilitet EU-nei i 1972 og 1994

4 Vikinger

5 Vikinger fra Norge, Danmark og Sverige hadde forskjellige reisemål

6 Norge var delt mellom mange småkonger

7 Harald Hårfagre samlet Norge til et rike (872)

8 Olav den Hellige – Slaget ved Stiklestad 1030

9 1349 Svartedauden

10 Svartedauden i Europa

11 ”Det kom et skip til Bjørgvin i 1349” Pest og hungersnød tok livet av nesten 60% av folket i Sør-Norge

12 Det norrøne skriftspråket ble borte fordi kirka og adelen ble svekket, de skrivekyndige ble færre

13 Kalmarunionen

14 Dansketiden

15 Reformasjon – skole - konfirmasjon

16 Brømsebrofreden 1645 – Sverige blir stormakt

17 Napoleonskrigene (1809 – 1813)

18 Wienerkongressen

19 Eidsvoll - 1814

20 Union med Sverige – bygge en ny nasjon

21 Stortinget

22 Parlamentarismen 1884

23 Norsk språk nynorsk eller bokmål?

24 7.juni 1905 Unionsoppløsning

25 Dronning Maud av Norge

26 Fra bonde- samfunn til industri- samfunn: fossekraft og andre natur- ressurser er grunnlaget for industrien

27 Utvikling av norsk industri http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/120588

28 9.april 1940

29 Velferdsstaten

30 Velferdsstat - velferdssamfunn Støtte til utdanning Trygder ved sykdom og fattigdom Pensjon Bygd på tillit De grunnleggende godene er fordelt på innbyggerne ”Gjør din plikt – krev din rett”

31 Oppbygging av velferdsstaten 1885: Arbeiderkomminsjonen –Ulykkesforsikring og sykeforsikring Johan Castberg: Sosialdepartement 1909/1911: Sykeforsikring for flere grupper 1915: Barnelovene 1915: 10-timers dagen 1919: 8-timers dagen 1936: Loven om alderstrygd 1938: Arbeidsløshetstrygd

32 Etter krigen 1946: barnetrygd 1956: syketrygd for alle 1957: alderstrygd for alle (ikke behovsprøvd) 1961: Uførepensjon 1964: Morstrygd 1964: Lov om sosial omsorg –Ny tanke: fra almisse til rett

33 Folketrygden 1967: Lov om folketrygd Alle som bor i Norge, er pliktige medlemmer av folketrygden Politisk enighet om prinsippet, men uenighet om omfang og organisering 1991: Lov om sosiale tjenester NAV: –Barnetrygd, kontantstøtte, bostøtte, overgangsstønad, sykelønn, svangerskapspermisjon, uførepensjon, alderspensjon

34 Folkekongen

35 Oljeleting i Nordsjøen 1966

36 Heimdal-plattforma

37 Oljefelt i Nordsjøen Staten har styring på utbygging - Oljefondet

38 EF-avstemning i 1972 – 53%nei

39 EU- avstemning i 1994: 52,2%nei

40 Kongefamilien


Laste ned ppt "Norsk historie gjennom 1200 år Vikingtid (ca. 800 – ca 1050) – Harald Hårfagre (872) – Landnåmstid – Kristendommen (1030) Middelalder og dansketid – Lyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google