Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til AITeL årsmøte 2010 Oppdal 18. – 19. mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til AITeL årsmøte 2010 Oppdal 18. – 19. mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til AITeL årsmøte 2010 Oppdal 18. – 19. mars 2010

2 Når forarbeidet er godt… 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal2

3 Praktiske opplysninger Program i permer –Kaffe, lunsj, middag, pauser Fredag –Hovedtema er strategiarbeid – Ny strategiplan for AITeL Innledning ved Per Eksternt bidrag for å gi oss nye perspektiver, Jørund Leknes Gruppearbeid med tilbakemeldinger –Studentprosjekt for bedre læringsmiljø –Finanskrisen, Bakgrunn, status og vegen videre, Bjørn Riise 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal3

4 Program Lørdag –Årsmeldinger Tisip Gugne –Parallellsesjoner –Sesjon 1 Ronald og Nynke: Learning through projects. Videogruppa: Resultater og oppskrifter Plenumsdiskusjon –Sesjon 2 Styrene i Tisip og AITeL: Idedugnad og diskusjoner –Olav: Digital kompetanse 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal4

5 Presentasjoner – Hvem er vi Gjester fra HvA –Ronald, Nynke and Merijn Ansatte AITeL og Tisip Studenter AITeL –SU, TIHLDE, Quak Styrene AITeL, Tisip og Gugne 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal5

6 Praktiske opplysninger 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal6

7 Aksjonsliste HiST skal, sammen med UNINETT, bli best i landet på strategisk bruk av IT. Bruk 3, 4 timer til å forklare førsteklassingene hvorfor det er viktig å møte opp på forelesninger. 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal7

8 Strategisk plan for AITeL AITeL-sak 04V/2010 Vedtak: Avdelingsstyret vedtar den foreslåtte prosessen for utvikling av ny strategisk plan for AITeL for perioden, 2011- 2015. Avdelingsstyret har gitt føringer for: –Struktur –Prosess 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal8

9 Struktur 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal9 Strategisk plan 2011 – 2015 gis en struktur som korresponderer med Høgskolens strategiske plan. Dette betyr at det legges strategier for 4 områder: Undervisning Forskning og utvikling Samfunn og arbeidsliv Ressurser og organisering av arbeidet i avdelingen I tillegg vil planen kunne beskrive visjoner, utfordringer som er bakgrunn for strategiene.

10 Prosess 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal10 redaksjon nedsatt og ledet av dekan: Per, Thorleif, Monica og studentrepresentant Eivind Røe. –evaluering av gjeldene plan og måloppnåelse –lager en skisse til ny plan basert på føringer fra styret –arrangerer en presentasjon av skissen og workshop i forbindelse med årsmøtet 18.mars. –videreutvikler skissen med resultater fra årsmøtet og legger fram et utkast for avdelingsstyret 28. mai (styremøte 2/2010). styremøte 2/2010 vedtar avsluttende prosess mot et vedtak på endelig strategiplan høsten 2010.

11 Skisse – sentrale spørsmål 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal11 Bredde/høyde i utdanningsprogrammer. Utvikling av porteføljen for utdanningsprogram på bachelor- og masternivå. Utvikling av etter- og videreutdanningsaktiviteten, bedriftstilpasset utdanning Opptaks- og rekrutteringsprofil. FoU-områder FoU aktivitetsprofil: forskningsprogrammer og/eller utviklingsoppdrag. Informatikk og helse Nettverkssamarbeid (SAK – Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon) Balanse mellom bevilgningsfinansiert virksomhet og eksterne oppdrag

12 Utdanning – eksempler på problemstillinger Hvilke utdanninger bør vi ha? Bør utdanningene fortsatt være praktisk rettet og gi solid yrkeskompetanse eller bør de akademiseres og bli et forstudium til en Mastergrad? Hvordan bør utdanningene dimensjoneres? Bør vi satse på en egen Masterutdanning. Hvilken profil bør den ha (jfr konkurransen med NTNU)? Har vi den kompetansen som trengs for å utvikle og drive disse utdanningene? Nå og framover? Hvordan bør forskningen støtte opp under utdanningene? 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal12

13 Forskning - eksempler på problemstillinger Målsetting publikasjonspoeng FoU-områder –Avdelingen har i dag tre egne satsingsområder: Systemutvikling (representert ved 3D og visualisering, 2 stipendiater) e-læring og digitale læringsressurser (Digitest, og CCeD, 1 stipendiat) Drift av datasystemer (ingen aktivitet) –Avdelingen har nå under utvikling områdene: CCD med eget laboratorium. (Utvikling av et Bachelor og et Masterfag) Fotografi og digital bildebehandling (Ali Alsam) –Kompetanse – utvikling –Forhold til undervisning –Finansiering 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal13

14 Samfunnet - eksempler på problemstillinger FU-virksomheten –Hvor mye skal vi satse for å opprettholde denne? –Nye forretningsmodeller, verktøy, medier, metoder, fag Bedriftstilpasset e-læring og kurs –Fagprofil –Forretningsprofil –Samarbeid med Tisip CCD –bedriftssamarbeid 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal14

15 Organisasjon - eksempler på problemstillinger Er avdelingen riktig organisert? –Ledelse og studieledere. Lønn og regnskap. Avdelingssekretær. –Støtte for FU, administrativt og innen markedsføring. –Støttefunksjoner for drift av laboratoriene. –Hva fungere godt og hva kan forbedres? –Er størrelsen på funksjonene riktig? –Vurdere interne styrker og svakheter. Vurder samspillet med sentrale områder. Vurder samspillet med HiST-ledelsen. Bør AITeL være en ressurs for resten av HiST? Hvordan, problemområder? Samspillet med Tisip: for den enkelte ansatte, for avdelingen 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal15

16 Gruppearbeid 6 grupper på de 4 områdene, se program Gruppearbeid, gruppeledere, 2 timer: –Sørg for at gruppen får en referent –Bruk litt tid på innfallsvinkel til temaet (se ”Gruppearbeid”) –Kjør diskusjoner, finn fram til noen svar –Dokumenter synspunkter –Forbered en kort presentasjon Etter lunsj, 1,5 time: –6 grupper presentere noen av de viktigste utsagn. Vi snakker om 5 – 10 min. –Plenumsdiskusjon på hvert av de 4 temaene. 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal16

17 Vi må også tenke noen nye tanker… Jørund Leknes hjelper oss via Skype –Jørund kjenner AITeL fra studentsiden, da han har gått ingeniørstudiet hos oss. –Jørund Leknes på Wikipedia.Jørund Leknes på Wikipedia. –Jørund har sagt seg villig til å si litt om hvordan han ser for seg utvikling av IKT for det offentlige Norge. 23.09.2016Årsmøtet 2010 - Oppdal17


Laste ned ppt "Velkommen til AITeL årsmøte 2010 Oppdal 18. – 19. mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google