Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune ? Noen betraktninger fra rådmannen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune ? Noen betraktninger fra rådmannen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune ? Noen betraktninger fra rådmannen

2 Ingen objektiv analyse Finnes ingen anerkjent metodikk for å vurdere dette Temmelig enkle analyser hos andre kommuner Skjønn og subjektive vurderinger Sitter IKKE på noen fasit.

3 Tre hovedfokus Demokrati Hva skjer med kommunal tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelsen? Hva skjer med samfunnsutviklingen?

4 Demokrati Felles bo- og arbeidsmarked Stort flertall for sammenslåing i tre ulike innbyggerundersøkelser gjennomført det siste året Bør sluttføre en avtale

5 Innbyggerundersøkelser

6 Hva skjer med det kommunale tjenestetilbudet? Demografi Sårbarhet Økonomi Interkommunalt samarbeid

7 Mye er veldig bra Snudd økonomien Evne og vilje til omstilling og utvikling Stort sett et godt tjenestetilbud Relativt lavt sykefravær

8 Demografien kan gi oss utfordringer Innbyggere 20 -60 år i forhold til eldre innbyggere 2015: 3,6 2040: 2,2 Større kommuner får gjennomgående et høyere tall En kjempeutfordring MÅ finne nye løsninger Kompetanse og ressurser på utvikling, omstilling og teknologi Konkurransedyktig på å rekruttere arbeidskraft En kjempeutfordring MÅ finne nye løsninger Kompetanse og ressurser på utvikling, omstilling og teknologi Konkurransedyktig på å rekruttere arbeidskraft

9 Sårbarhet En rekke viktige funksjoner bekles i dag av ett årsverk eller mindre - ekstremt sårbart Mangler egne ressurser/kompetanse på viktige områder Sårbarheten vil sannsynligvis øke framover om vi fortsetter som egen kommune.

10 Men er ikke interkommunalt samarbeid (IKS) en god løsning? Dessverre Mye samarbeid også framover Men ikke bare gode erfaringer IKS under press overalt Ny kommunestruktur endrer styrkeforholdet i IKS

11 Økonomien er også en utfordring Lav disponibel inntekt sett i forhold til andre kommuner Endringer i inntektssystemet kan (vil ?) forsterke bildet

12 Disponibel inntekt i kroner pr innbygger sett i forhold til gjennomsnittet for alle kommuner i 2014.

13 Situasjonen er med andre ord som følger Vi har ca 33 mill kr mindre til drift enn gjennomsnittskommunen Da må vi være hele 14 pst mer effektiv en gjennomsnittskommunen Det har vi tatt konsekvensen av: lavere utgiftsnivå på så og si alle områder Likevel har vi klart å forbedre tjenestetilbudet gjennom omstilling, effektivisering og kostnadsfokus

14 Og tross innstramming; vi har oppnådd gode resultater Kommunebarometeret Ørland får en plassering et godt stykke opp på totaltabellen i den endelige utgaven av Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport for 2014. Plasseringen er langt bedre enn for ett år siden Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi. Ørland har en topplassering innen sosialtjeneste, saksbehandling og kostnadsnivå.

15 Men klarer vi å opprettholde dette bildet? Ikke mulig over tid å opprettholde like gode, eller bedre, tjenester enn andre med et mye lavere inntektsnivå Vi har ingen reserver og unaturlig lavt rentenivå Eventuelle endringer i inntektssystemet forsterker utfordringene. Står trolig overfor et valg: Akseptere "dårligere" tjenester eller innføre eiendomsskatt Kommunesammenslåing kan bidra til å lette situasjonen Står trolig overfor et valg: Akseptere "dårligere" tjenester eller innføre eiendomsskatt Kommunesammenslåing kan bidra til å lette situasjonen

16 Gjelda er bekymringsfull, fordi Den er høy: ca 670 mill. kr Utgjør ca 130 000 kr pr innb Sårbare for renteendringer Begrenser framtidige investeringer Bedre utnyttelse av investeringsmidler ved å slå sammen kommunene

17 Så har vi samfunnsutviklingen som ikke bare viser positive trekk, jf distriktsindeksen

18 Kriterier i indeksen Geografi - reisetid til Oslo, befolkningstetthet Demografi - befolkningsvekst, kvinneandel, eldreandel Arbeidsmarked - sysselsettingsvekst, andel yrkesaktive Levekår - inntektsnivå

19 Men vi har jo lagt planer for en bedre utvikling

20 Vi tar ikke del i befolkningsveksten. Befolkningsøkning, pst.

21 Endret kommunestruktur på Fosen En "stor" kommune nær Tr.heim Andre nabokommuner har sterk befolkningsvekst Stort potensiale for Indre Fosen kommune ved bedre samferdselsløsninger Vil flere slå seg sammen ?

22 Vindmøller Store inntekter til Åfjord og Roan. Gir rom for en betydelig opprusting Endre, sammen med nye Indre Fosen kommune, yngdepunktet på Fosen. Mer fokus på samferdsel på nordlige deler av Fosen

23 Hva gir oss mest styrke til å jobbe med framtida? Alene eller en større kommune ? Kampen om samferdselsmidlene Har på plass et godt planverktøy, men har vi ressurser til iverksetting ? Er vi mest attraktive for tilflyttere og næringsliv alene eller sammen ? Hva gir oss mest tyngde utad, alene eller sammen ? Ørland og Bjugn har begge et betydelig potensiale. Tyngre for begge å utløse dette ved å stå alene i stedet for å slå seg sammen Ørland og Bjugn har begge et betydelig potensiale. Tyngre for begge å utløse dette ved å stå alene i stedet for å slå seg sammen


Laste ned ppt "Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune ? Noen betraktninger fra rådmannen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google